Samfundsfag:
Politik

Politik

Beskrivelse


Dette forløb handler om politik, og er rettet til samfundsfag til C-niveau. Forløbet er lavet af Susanne Bæk Jakobsen, der har lavet flere af Restudys videoer til samfundsfag. Forløbet indeholder intet mindre end 18 videoer.

Her vil der blive sat skarpt på de store ideologier i form af liberalisme, konservatisme og socialisme, ligesom der bliver kigget på styreformer, partiernes historie, forholdet mellem kommuner og regioner, velfærd og velfærdssamfundet samt den røde og blå blok i dansk politik, hvis man ellers kan tale om dansk politik i to blokke nu til dags.

Der er med andre ord i dette forløb unikke muligheder for at blive meget klogere på, hvad politik er, som af flere er defineret som den autoritative fordeling af goder med gyldighed for et samfund.

Vi håber, at I kan blive endnu klogere på og mere interesseret i politik efter at have kigget på dette forløb.

Rigtig god fornøjelse.

Free
Politikc
 • Begrebet ideologi 2

  Videoen tilhører underkategorien "politiske partier i Danmark og politiske ideologier, der hører under kernestoffet "politik". Videoen definerer begrebet "ideologi" og viser hvor de forskellige partier er placeret.

 • Liberalisme 2

  Videoen tilhører underkategorien "politiske partier i Danmark og politiske ideologier, der hører under kernestoffet "politik". Videoen forklarer liberalismens baggrund, principper og viser hvordan ideologien er udformet i dag.

 • Konservatisme 2

  Videoen tilhører underkategorien "politiske partier i Danmark og politiske ideologier, der hører under kernestoffet "politik". Videoen beskriver ideologien "konservatisme" og dens menneskesyn.

 • Socialisme 2

  Videoen tilhører underkategorien "politiske partier i Danmark og politiske ideologier, der hører under kernestoffet "politik". Videoen fortæller om ideologien socialisme" og dens menneskesyn.

 • Socialliberalisme 2

  Videoen tilhører underkategorien "politiske partier i Danmark og politiske ideologier, der hører under kernestoffet "politik". Videoen beskriver, hvad ideologien "socialliberalisme" dækker over.

 • Ideologiske udviklinger og del-ideologier 2

  Videoen tilhører underkategorien "politiske partier i Danmark og politiske ideologier, der hører under kernestoffet "politik". Videoen beskriver hvad forskellige del-ideologier repræsenterer.

 • Partiernes historie 2

  Videoen tilhører underkategorien "politiske partier i Danmark og politiske ideologier, der hører under kernestoffet "politik". Videoen beskriver partiernes opståen, og hvad de er kommet fra.

 • Politik 2

  Videoen hører til kernestoffet "politik" og underkategorien "politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng". Videoen beskriver politik generelt og det politiske system i Danmark, herunder valg og folketingets opgaver.

 • Fordelings - og værdipolitik 2

  Denne video gennemgår hvad fordelingspolitik og værdipolitik, og hvordan det ser ud ift. de forskellige politiske partier i Danmark.

 • Blå blok 2

  Denne video gennemgår blå blok i dansk politik, og hvad der kendetegner partierne i blokken, samt de udfordringer som blå blok står over for.

 • Rød blok 1

  Denne video gennemgår de forskellige partier i rød blok, og hvilke udfordringer de står overfor.

 • Midterpartier 2

  Videoen tilhører underkategorien "politiske partier i Danmark og politiske ideologier, der hører under kernestoffet "politik". Videoen beskriver, hvad de kan argumenteres for at blive opfattet som, de tre midterpartier og deres partibogstaver. Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti.

 • Styreformer 2

  Videoen hører til kernestoffet "politik" og underkategorien "politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng". Videoen introducerer forskellige styreformer og forklarer forskellige typer af demokrati.

 • Beslutningsprocessen 2

  Videoen hører til kernestoffet "politik" og underkategorien "politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng", og fortæller, hvordan love bliver vedtaget i Danmark, og hvad rolle EU spiller.

 • Politisk analyse 2

  Videoen hører til kernestoffet "politik" og underkategorien "politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng". Analysen gennemgår problemstillingerne, aktørerne, forskellige begreber, diskussion, vurdering og perspektivering.

 • Regioner og kommuner 2

  Videoen hører til kernestoffet "politik" og underkategorien "politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng". Videoen gennemgår forholdet mellem kommuner, regioner og staten, herunder hvilke opgaver, der løses af de forskellige dele. Videoen beskriver også måden regioner og kommuner styres samt deres beslutningsproces.

 • Den dømmende magt 2

  Videoen hører til kernestoffet "politik" og underkategorien "politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng". Videoen beskriver den dømmende magts rolle i Danmark, dommerne, og borgernes retssikkerhed, samt hvordan straf udmåles, og slutter af med diskussion af, hvorfor vi overhovedet straffer.

 • Velfærd 2

  Videoen hører til kernestoffet "politik" og underkategorien "politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng". I denne film kigger vi på de grundlæggende ting omkring velfærd, hvor vi vil kigge på de forskellige modeller og tankegange.

Anmeldelser

Gennemsnitlig bedømmelse

0
0 bedømmelse

Detaljeret bedømmelse

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free