Religion:
Eksamen i religion C

Eksamen i religion C

Beskrivelse


Dette forløb handler om eksamen i religion C, og indeholder otte videoer, som er lavet af henholdsvis Jens-Christian von Holck og Sandie Fyrst-Larsen.

Forløbet indeholder hele tre eksaminationer, hvoraf de to handler om lignelsen “Den fortabte søn”, mens den tredje eksamination er om Buddha-legenden. Og som om det ikke var nok: Både eksaminationerne om Den fortabte søn” og Buddha-legenden har videoer, hvor læreren laver en eksemplarisk udlægning af kilderne og teksterne, så man kan se som elev, hvad der er godt at have fokus på. Samtidig lærer man og ser en del om det ud fra eksamensvideoerne.

De første videoer handler om rammerne for eksamen, eksamens opbygning, bedømmelseskriterier samt en masse gode råd før eksamen og under din forberedelsestid, så du opnår det optimale udbytte af din eksamen.

Vi håber, at I kan bruge videoerne, og held og lykke med eksamen.

God fornøjelse.

Free
Eksamen
 • Eksamen i religion C 1

  Den video gennemgår mundtlig eksamen i religion C. Læreren Sandie fortæller om eksamensformen, fremgangsmåden, de faglige mål samt hvad man skal gøre under og efter eksamen.

 • Gode råd til eksamen 1

  I denne video handler generelt om at læse til eksamen, fokuseret Iæsning, hvor man også skal være opmærksom på at eksaminationen med 48 min. forberedelse ikke længere er en prøveform som benyttes på C-niveau. Derimod er 24 min. den prøveform, som der kun nu benyttes på C-niveau. Man må gerne have sine noter med ved eksamensbordet og sin computer, men det er ofte en dårlig idé da det tager fokus væk fra den kronologiske disposition (i stikord), som kan hjælpe en med sin fremlæggelse. Husk på, at det ikke længere kun er parallelteksts perspektiveringen, som er i fokus ved eksamen på C-niveau i religion, men at man samtidig skal kunne karakterisere og vurdere sekulære og religiøse synspunkter og problemstillingen nuanceret og sagligt.

 • Eksamination i den fortabte søn med Celine 1

  I denne video skal man være opmærksom på at eksaminationen med 48 min. forberedelse ikke længere benyttes som prøveform på C-niveau og at det kun er prøveformen på 24 min, som benyttes på C-niveau. Eleven Celine perspektiverer i videoen til paralleltekster (f.eks. mellem den fortabte søn og bjergprædikenen). Den sammenligning kan man stadig lave, men vær opmærksom på, at der er nu krav om at kunne karakterisere og vurdere sekulære og religiøse synspunkter og problemstillinger nuanceret og sagligt i forbindelse med eksemplet her. Dvs. at man f.eks. med eksamensteksten ”Lignelsen om den fortabte søn” skal komme yderligere ind på f.eks. investerings- og provokationskristendom samt også sekulære problemstillinger i en dansk og global kontekst. Man skal altså kunne argumentere/diskutere tekstens indhold i en global og nutidig kontekst mere end blot at sammenligne kristendommen med f.eks. buddhisme. Når lærer og censor skal afgive karakter, er det nye krav altså at kunne karakterisere og vurdere sekulære og religiøse synspunkter og problemstillinger nuanceret og sagligt.

 • Eksamination i den fortabte søn med Tamim 1

  I denne eksamensvideo med Tamim skal man som i den tidligere eksamensvideo være opmærksom på at eksaminationen med 48 min. forberedelse ikke længere benyttes som prøveform på C-niveau og at det kun er prøveformen på 24 min, som benyttes på C-niveau. Man skal ikke blot perspektivere til paralleltekster indenfor kristendommen. Man kan lave denne sammenligning, men man skal samtidig være opmærksom på, at der er nu er krav om at kunne karakterisere og vurdere sekulære og religiøse synspunkter og problemstillinger nuanceret og sagligt i forbindelse med eksemplet her. Dvs. at man f.eks. med eksamensteksten ”Lignelsen om den fortabte søn” skal komme yderligere ind på f.eks. investerings- og provokationskristendom samt også sekulære problemstillinger i en dansk og global kontekst. Man skal altså kunne argumentere/diskutere tekstens indhold i en global og nutidig kontekst mere end blot at sammenligne kristendommen med f.eks. buddhisme. Når lærer og censor skal afgive karakter, er det nye krav altså at kunne karakterisere og vurdere sekulære og religiøse synspunkter og problemstillinger nuanceret og sagligt.

 • Eksemplarisk udlægning af den fortabte søn 1

  I denne video går det igen at man f.eks. under afsnittet hovedpointe skal være opmærksom på at man ikke blot skal perspektivere til paralleltekster (f.eks. mellem den fortabte søn og den barmhjertige samaritaner). Den kobling kan laves, men der er nu også krav om at karakterisere og vurdere sekulære og religiøse synspunkter og problemstillinger nuanceret og sagligt i et nutidigt og moderne perspektiv. I forbindelse med eksemplet her med eksamensteksten ”Lignelsen om den fortabte søn” kan man f.eks. komme yderligere ind på f.eks. investerings- og provokationskristendom samt også sekulære problemstillinger i nutidigt dansk og global kontekst. Når lærer og censor voter (vurdere karakteren) til eksamen er det nye krav om at kunne karakterisere og vurdere sekulære og religiøse synspunkter og problemstillinger nuanceret og sagligt i centrum, mere end blot at kunne perspektivere til paralleltekster og drage paralleller til andre religioner. Man skal kunne placere en tekst i en global og nutidig kontekst og kunne argumentere/diskutere denne eller disse problemstillinger. Et eksempel på dette kunne f.eks. være når læreren Jens-Christian Holck kommer med sin fjerde pointe nadver-begrebet i kristendommen, så kan man forklare hvorledes kristne forholder sig til nadver-begrebet den dag i dag og evt. komme med en forklaring på hvorledes sekulære kulturkristne forholder sig til nadver-ritualet eller forestillingen i dag.

 • Messiasforventningerne i GT 1

  Den video gennemgår en eksemplificering af et religionsfagligt emne, her Messiasforventningerne fra Det Gamle Testamente, som kan bruges til eksamen i religion C.

 • Eksamination af elev i religion på C Niveau 1

  I denne eksamensvideo med Nanna skal man som i den tidligere eksamensvideo være opmærksom på at eksaminationen med 48 min. forberedelse ikke længere benyttes som prøveform på C-niveau, og at det kun er prøveformen på 24 min, som benyttes på C-niveau. Eksaminationen af Nanna forløber næsten efter som før den nye reform, ændringen er at Nanna ville komme nærmere ind på buddhismen som religion eller andre religioner og at kunne karakterisere og vurdere sekulære og religiøse synspunkter og problemstillinger nuanceret og sagligt i en dansk og moderne kontekst. Se gerne videobeskrivelser af ”Eksemplarisk udlægning af eksamenstekst (evaluering af Nannas eksamen), da der her gives eksempler på hvordan man kan komme ind på det til eksamen, set i forhold til denne eksamenstekst omkring ”Buddhalegenden”.

 • Eksemplarisk udlægning af eksamenstekst 1

  Analyseres der i forhold til læste tekster, her kan man som læreren Jens-Christian Holck pointerer underbygge teksten hovedpointe, men man skal derefter huske at sætte teksten ind i en globalkontekst f.eks. forklare hvilken betydning Buddha-legenden har i en moderne kontekst og evt. forklare hvorledes buddhister forstår det buddhistiske begreb ”Den Gyldne Middelvej”. Da man her har at gøre med en klassisk-tekst kan man også lave en kildekritisk analyse af buddhalegenden og herefter forklare hvilken forståelse religionsvidenskaben har af buddhalegenden og hvordan en religiøs buddhistisk ville opfatte forståelsen i buddhalegenden. Og som læreren selv foreslår komme ind på hvilken form for buddhisme som er mest fremtrædende i vesten og selvudvekslingsteori, positiv psykologi, i andre religioner etc. Det er jo at sætte teksten in en moderne og global-kontekst og her kan man også forklare hvorfor buddhisme blomstrer i sekulære samfund og smelter sammen med andre religioner (synkretisme). Eller f.eks. som læreren forslår til sidst ”religionssociologisk” udlægning af buddhismens funktion i samfundet, det vil være en perspektivering til en religiøse og sekulær tilgang til buddhismen, men set med religionssociologiske briller.

Anmeldelser

Gennemsnitlig bedømmelse

0
0 bedømmelse

Detaljeret bedømmelse

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Jens-Christian von Holck

Navn: Jens-Christian von Holck

Uddannet fra: Lunds Universitet samt KU, RUC, AUC og SDU

Fag: Religion (+dramatik og samfundsfag)

Hvor har du undervist? Nykøbing Katedralskole, Hvidovre Gymnasium, Sorø Akademi

Hvorfor blev du lærer? For at gøre en forskel.

Hvorfor underviser du på Restudy? Flipped Classroom – ville alligevel lave nogle videoer; rart at de så bliver klippet af professionelle. Giver mine egne elever en stor fordel.

Allan Rosengren

Navn: Allan Rosengren

Uddannet fra: Københavns Universitet, University of Sheffield, Princeton University

Fag: Religion, Oldtidskundskab, Latin

Hvor har du undervist? Københavns Universitet, Taarnby Gymnasium og HF, Rødovre Gymnasium og Sorø Akademis Skole

Hvorfor blev du lærer? Fordi jeg elsker at undervise. Det er meningsfuldt og sjovt!

Hvorfor underviser du på Restudy? Undervisningsvideoer er vejen frem lige nu. Enhver kan lære i sit eget tempo, man se tingene igen og igen, når man har lyst, og det er et godt alternativ til traditionel lærergennemgang i klassen, som går for hurtigt for nogle og for langsomt for andre. Min kollega Jens Holck havde nogle gode faglige dage sammen, da vi optog videoerne til religion.

Sandie Fyrst-Larsen

Navn: Sandie Fyrst-Larsen

Uddannet fra: Københavns Universitet

Linjefag/fag: Engelsk og religion

Hvor har du undervist? Albertslund Gymnasium, VUC Sydkysten, Akademisk Studenterkursus

Hvorfor blev du lærer? Fordi jeg kan lide det pædagogiske arbejde i at arbejde med unge mennesker, mine fag har samtidig en personlig interesse

Hvorfor underviser du på Restudy? Jeg fik en mail tilsendt om muligheden for at lave undervisningsvideo og syntes det er en spændende udfordring at kunne formidle undervisning via videomediet, samt at kunne hjælpe elever til at videreudvikle den viden, som de allerede har

Free

Nyhedsbrev

Kontakt

Torvet 2,2
7400 Herning
Danmark

CVR: 32562078
Email: info@restudy.dk