Historie:
Dansk historie

Dansk historie

Beskrivelse


Dette forløb skal man se, hvis man er interesseret i Danmarks historie – eller alternativt er blevet bedt om at være interesseret i det:-)

Her kan du se og høre om de fleste af de store begivenheder i Danmarks historie fra Jellingestenene og op til 2.Verdenskrig. Det er med andre ord mange af de store begivenheder og personer i vores historie, som du får præsenteret i dette forløb, der består af hele 14 videoer.

Forløbet kommer omkring skelsættende og afgørende begivenheder som kristendommens indførsel i Danmark med Harald Blåtand, Kalmarunionen, vores overgang til protestantismen under Reformationen og Grevens Fejde, enevældens indførelse ved statskuppet i 1660, Englandskrigene, De Slesvigske Krige, Genforeningen i 1920 med Påskekrisen, Kanslergadeforliget og Besættelsen.

Så er man i hvert fald kommet i gang med Danmarks historie. Forløbet er kronologisk opbygget.

God fornøjelse!

Free
Dansk Historie
 • Jellingestenene 2

  Denne video fortæller om Jellingestenene, hvordan Danmark var før kristendommen og hvordan Danmark blev et kristent land.

 • De danske korstoge 2

  Denne video viser hvorfor og hvordan Danmarks korstoge til Østersøen foregik. Den viser også konsekvenserne af korstogene samt undervisningsideer.

 • Kalmarunionen 2

  Denne video omhandler det samarbejde der var mellem Norge, Sverige og Danmark da den danske dronning Margrethe d.1. kom til magten, og hvordan denne Kalmarunion igen bliver splittet, da Christian d. 2 kommer til magten.

 • Grevens Fejde 2

  Denne video handler om borgerkrigen i Danmark i 1500-tallet, og om hvordan København i en periode var belejret samt det enkelte år, hvor Danmark var en republik og ikke havde en konge.

 • Christian 4. 2

  Denne video gennemgår Christian 4. Især hvor pengene kom fra, og hvad han brugte dem til, bliver behandlet

 • Statskuppet 1660 2

  Denne video gennemgår statskuppet 1660. Den kigger på hvordan, hvorfor og med hvilke midler Danmark blev enevældigt.

 • En kongelig affære 2

  Denne video omhandler Christian 7., hans ægteskab, hvad konceilet var og hvilken indflydelse livlægen Struensee fik.

 • Englandskrigene 3

  Denne video gennemgår Danmarks krige med England. Slaget på Reden, Københavns bombardement og Danmarks alliance med Napoleon bliver også gennemgået. Til slut vises det, hvilke konsekvenser disse krige har haft for Danmark.

 • De slesvigske krige 2

  Denne video omhandler de slesvigske krige, og især hvilke konsekvenser de havde for Danmark.

 • De slesvigske krige del 1 2

  Denne video er første del af to videoer omhandlende de slesvigske krige. Den gennemgår bl.a. hvordan Danmark så ud efter Englandskrigene, hvad stænderforsamlinger er og hvad Det Tyske Forbund er. Treårskrigen og hvordan grundloven blev skabt bliver også gennemgået.

 • De slesvigske krige del 2 2

  Denne video er anden del af to videoer omhandlende de slesvigske krige. Denne video gennemgår bl.a. Novemberforfatningen, slaget ved Dybbøl og det efterfølgende tab af hertugdømmerne.

 • Påskekrisen 2

  Denne video gennemgår hvorfor påskekrisen opstod, Genforeningen og til sidst nogle undervisningsideer.

 • Kanslergadeforliget 2

  Videoen omhandler kanslergadeforliget, hvordan krakket på Wallstreet havde indflydelse, og hvordan demokratiet er under pres i Europa. Der bliver diskuteret, hvorvidt Kanslergadeforliget var velfærdsstatens fødsel, ligesom der til sidst bliver lavet en perspektivering.

 • Augustoprøret 3

  Denne film omhandler Augustoprøret i 1943 , og hvordan Danmark generelt handlede under besættelsen, ligesom Danmarks befrielse og eftertidens kritik af samarbejdspolitikken bliver berørt.

Anmeldelser

Gennemsnitlig bedømmelse

0
0 bedømmelse

Detaljeret bedømmelse

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free