Biologi:
Økologi

Økologi

Beskrivelse


Dette forløb giver dig en grundig og gennemarbejdet indførelse i emnet økologi, og indeholder i alt 12 videoer. Økologi er blevet et højt prioriteret mål for mange danskere i deres forbrugsvaner, og hvordan de generelt lever.

Videoerne her handler overordnet set også om de problematikker, men kigger mere indgående på biologi-knyttede emner som fx fotosyntese, gødning, forurening af søer, alger i søer, iltsvind i søer, spildevandsrensning og meget mere.

Du får med andre ord hele paletten af underemner til økologi præsenteret her, som gør dig i stand til – forhåbentligt – at finde interesse for og forstå de grundlæggede elementer.

Vi håber, at I ville kunne lide videoerne.

God fornøjelse!

Free
økologi2
 • Fotosyntese 1

  Fortæller hvad der skal bruges til fotosyntese og hvor det kommer fra. Derudover beskrives fotosyntesens produkter.

 • Fødekæde og fødeeffektivitet 1

  Viser fødekæden for en sø og hvordan de forskellige trofiske niveauers primære produktion bliver udnyttet.

 • Gødning til planter 1

  Forklarer om gødningsstoffer og deres betydning for plantevækst. Viser også nitrogenkredsløbet.

 • Målinger i vandløb 1

  Beskriver undersøgelsen af et vandløb, først med gennemgang af teori, og dernæst med 7 forskellige typer målinger, samt hvordan disses resultater skal fortolkes.

 • Vandløbsgrafen 1

  Viser hvordan man finder ud af, hvor forurenet et vandløb er, ud fra hvilke dyr man finder i det, og hvordan det klassificeres ud fra fundene.

 • Søen - det gode og det dårlige kredsløb 1

  Forklarer om fødekæden i en oligotrof (uforurenet) sø og en eutrof (forurenet) sø.

 • Søen - springlag og iltsvind 1

  Viser hvordan der kan komme iltsvind i en sø i løbet af sommeren. Forklarer begrebet springlag.

 • Søen - alger gennem året 1

  Viser hvornår og hvorfor algerne opblomstrer gennem året i hhv. en eutrof (næringsrig) og en oligotrof (næringsfattig) sø.

 • Spildevandsrensning 1

  Forklarer rensningsprocessen man laver på et rensningsanlæg, og viser hvad man kan bruge restprodukterne til.

 • Flaskehaven 1

  Fortæller om de forskellige faktorer i et økosystem.

 • Forurening i havet 1

  Denne video gennemgår, hvordan der opstår forurening og hvad der sker i havet.

 • Miljøfremmende stoffer 1

  Denne video gennemgår miljøfremmede stoffer i naturen, og hvordan disse måles. Der bruges et eksempel med kviksølv i Grønland.

Anmeldelser

Gennemsnitlig bedømmelse

0
0 bedømmelse

Detaljeret bedømmelse

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Kristian Bánkuti Østergaard

Navn: Kristian B. Østergaard

Uddannet fra: Århus Universitet

Fag: Biologi og kemi

Hvor har du undervist? Det kristne Gymnasium

Hvorfor blev du lærer? Jeg synes det er sjovt at gøre svært stof letforståeligt.

Hvorfor underviser du på Restudy? Restudy tilbyder en del af fremtidens undervisningsmetoder, og det vil jeg gerne være med til at udvikle.

Andreas Vedel

Underviser

Navn: Andreas Vedel

Uddannet fra: SDU dengang det hed Odense Universitet

Fag: Biologi, bioteknologi og kemi

Hvor har du undervist? Vesthimmerlands HF&VUC, Sygeplejeskolen i Nuuk,
Aalborg City Gymnasium

Hvorfor blev du lærer? Fordi jeg elsker at tænde lyset i øjnene på mine elever og få dem til at blive fascineret af vores fantastiske verden og natur.

Hvorfor underviser du på Restudy? Fordi jeg synes at Restudy er et super godt supplement til mere traditionel undervisning og så fordi jeg i sin tid (vistnok i 2012) blev spurgt om jeg ville være med at afprøve konceptet. Det har været sjovt at være med til at skabe historie.

Free

Nyhedsbrev

Kontakt

Torvet 2,2
7400 Herning
Danmark

CVR: 32562078
Email: info@restudy.dk