Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Tysk 

Tysk er folkeskolens andet fremmedsprog efter engelsk. Sproget præsenteres ret tidligt i grundskolen. Det giver eleverne mulighed for at komme bedre fra start og give dem en bedre grundforståelse for sproget hos vores nærmeste nabo. 

Faget tilbydes også på de fleste ungdomsuddannelser, hvor man oftest skal vælge mellem tysk, spansk, fransk, italiensk eller andre sprog der udbydes, som fx kinesisk. 

Tyskland har omkring 83 millioner indbyggere, og det er en fordel at have kendskab til sproget, hvis man arbejder med international handel, turisme og meget andet. Man møde ofte tysktalende på ferier og mange tyskere besøger Danmark hvert år. 

Tysk kan dog være svært at lære, og det kræver, at man øver sig. Hos ReStudy har vi videoer til online undervisning i tysk, der kan bruges af elever hjemme eller som et led i undervisningen. Dertil er der masser af quizzer, der kan bruges til at teste elevernes viden i faget. 

Læs med nedenfor, for mere information om tysk i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 

Arbejdsområder i tysk

Tyskundervisningen kan foregå på flere forskellige måder. I faget skal der både behandles skriftlighed og sproglighed, mens viden om tysk kultur, samfund og historie også er en vigtig del af undervisningen. 

Der arbejdes forskelligt med faget over de op til 11 år, man kan have faget. I de mindre klasser starter man med leg, musik og gentagelse, mens man på de højere niveauer på ungdomsuddannelserne arbejder med avanceret grammatik og analyse. Derimellem bruger man øvelser, beskrivelser af billeder og lignende, og mange andre elementer.

Grammatik

Grammatik er den del af tyskundervisningen, som mange elever frygter. Heldigvis kan repetition være en god hjælper til at få styr på der, die, das og de andre svære regler. 

Man lærer at kende forskel på de forskellige ordklasser og dele af grammatikken som kasus, kongruens, ordstilling og meget andet. 

Grammatikken er en vigtig del af skriftligheden i faget, men selvfølgelig også mundtligheden. Derfor arbejder man med grammatik helt fra starten, og bliver ved med at udvide gennem hele skoletiden. 

Sproglighed

Sproglighed og udtale er en anden vigtig del af faget. Her arbejder man med det mundtlige tysk på mange forskellige måder. Man kan lave gruppeøvelser, synge sange, lege og lytte til radioindslag og lignende. I denne del lærer man at udtale og artikulere det tyske sprog, ligesom man arbejder med at få sproget til at lyde flydende. 

Det kan man gøre gennem samtale, interviews og lignende. 

Kultur og samfund

Eleverne skal også have viden om Tysklands kultur, historie og samfund. Her ser man på kulturelle ligheder og forskelle mellem Tyskland og Danmark. Man kan se film, høre musik og meget andet for at få et indblik i kulturen. Elever kan også stifte bekendtskab med tysk litteratur.

I de mindre klasser begynder man oftest med at skifte bekendtskab med tysk kultur gennem højtider som jul og tysk børnemusik og børneprogrammer i TV. 

Mange elever og studerende kommer på et eller andet tidspunkt i deres skoletid til at besøge Tyskland. Byer som Flensburg, München, Hamburg og Berlin er ofte besøgte på studieture af danske elever. Her er der rig mulighed for at besøge store, tyske virksomheder, besøge museer om anden verdenskrig eller opleve tysk kunst, for eksempel Bauhaus og renæssancekunst.  

Prøven i 9. og 10. Klasse

Prøven i 9. og 10. klasse foregår på samme måde. Det er kun, hvis faget trækkes, at du skal op i mundtlig eller skriftlig prøve i 9. klasse og 10.klasse

Den mundtlige foregår ved at du på forhånd har forberedt en fem minutters præsentation af et underemne fra et tema i pensum. Hvis I har haft et tema, der hedder “ungdom i Tyskland” kan du for eksempel lave en præsentation om mode. De resterende cirka 8 minutter samtaler du med lærer og censor om dit emne. 

Derefter får du en bedømmelse ud fra 7-trinsskalaen. 

Den skriftlige prøve er delt i to. Første del består af en lytte-test, efterfulgt af en læsetest. De varer mellem 20 og 40 minutter hver. I den anden del er der først en test i grammatik, også kaldet sprog og sprogbrug. Denne del varer 30 minutter. Til sidst er der en øvelse i fri skriftlig fremstilling. Her kan du vælge mellem en række forskellige opgaver. Denne del varer 90 minutter.  

Eksamen på ungdomsuddannelserne

På ungdomsuddannelserne kan prøverne være forskellige niveauerne imellem. Hvis du er i tvivl omkring noget til din eksamen, kan du spørge en lærer eller studievejleder på din uddannelsesinstitution. De ved lige præcis hvordan det foregår hos jer. 

C-niveau

Har du tysk som fortsættersprog på c-niveau, kan faget afsluttes med en mundtlig prøve. Denne foregår ved at du trækker et tekstmateriale, hvorefter du har omkring en times forberedelse. Den tekst du får udleveret, fylder maksimalt én normalside. Derefter eksamineres du i cirka en halv time, inklusive bedømmelse og karaktergivning. Du bliver spurgt ind til tekstmaterialet og relaterende pensummateriale. 

B-niveau

Eksamen på b-niveau foregår på samme måde som på c-niveau, og der er ingen skriftlig eksamen. Det skal dog forventes at niveauet er højere. Det forventes, at man kan præsentere på et nogenlunde stabilt tysk og svare på spørgsmål fra lærer og censor. 

A-niveau 

Til eksamen på a-niveau er der både en mundtlig og skriftlig udgave. 

Den mundtlige udgave fungerer på samme måde som på c- og b-niveau. Dog er tekstmaterialet længere – op til to normalsider, og mere avanceret. 

Den skriftlige eksamen varer fem timer. Her kan være flere forskellige opgaver, der både behandler grammatik og udfordrer elevernes viden om tysk samfund og kultur. Det er tilladt at bruge hjælpemidler til den skriftlige eksamen, men man må ikke have kontakt med omverdenen. 

Sådan tackler du sprogfagene

Det kan være svært at blive ekspert i de forskellige sprogfag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. En god studieteknik, der blandt andet indebærer en god notatteknik, gode omgivelser til læsning, og måske en studiegruppe, kan være ideelt til at blive god til sprogfagene. 

Derudover kan online undervisning fra ReStudy være en god hjælp, hvis du ønsker at blive endnu bedre til tysk, spansk eller engelsk. Udover videoer fra dygtige undervisere, har ReStudy også quizzer, hvor du kan teste din viden i alt fra tysk grammatik og ordstilling til samfund og kultur. 

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk