Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Religion 

Religion er et fag der findes på STX og HF, og som kan eksistere på andre ungdomsuddannelser. Som regel er det et valgfag. Faget er en udvidelse af faget kristendomskundskab fra grundskolen, hvor der til gengæld er større fokus på de forskellige større religioner og samspillet mellem religionerne og deres tilstedeværelse i samfundet. Man ser både på religion i vores samfund og kultur i dag, men også i historisk perspektiv, og hvordan religioner har været med til at forme vores verden. De fem store religioner man arbejder med i faget er: 

 •  Kristendom
 •  Islam
 • Jødedom
 • Buddhisme
 • Hinduisme

Man ser på læren i religionerne, hvilke ritualer der knytter sig til, hvilke personer og profeter der hører til og hvilke kritiske argumenter man ser mod religionen. En vigtig del af faget er, at man lærer at se religioner fra forskellige perspektiver, og se hvordan de spiller sammen med samfund rundt omkring i verden. 

Emner i faget

De fem store religioner følges af flere milliarder mennesker verden over. En vigtig del af religionsfaget er derfor at have en god grundforståelse for religionerne og deres ideer. Nedenfor kan du læse meget mere om de forskellige religioner, og læse lidt om nogle mindre religioner fra hele verden. 

Kristendom 

Kristendommen bygger på at have én gud, som har tre skikkelser. Både Faderen, Sønnen og Helligånden. Den bygger på Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. I kristendommen tror man på, at Jesus døde for menneskets synder. Der knytter sig mange forskellige historier til kristendommen, som kan læses i Biblen, de kristnes hellige bog. Mange af de bibelske fortællinger knytter sig til de ti bud, som er et “regelsæt” for, hvordan en kristen person skal opføre sig. 

Kristendommen udøves i særdeleshed i kirken, der også kaldes for Guds hus. Kirkegangen foregår om søndagen. 

I Danmark er der meget forskel på, hvor kristen man føler sig. Mange danskere er medlem af den danske folkekirke, men dyrker ikke kristendommen i dagligdagen. Derimod fejrer mange danskere de kristne højtider, som for eksempel er jul, påske og pinse. I Danmark er der 4,3 millioner kristne. På verdensplan er der 2,2 milliarder kristne, hvoraf størstedelen er katolikker, og den næststørste gruppe er protestanter. 

Islam 

Følger man islam, kaldes man for en muslim. Islam er en relativ ny religion, der opstod i 600-tallet på Den Arabiske Halvø. Jødedommen er flere tusind år gammel, mens kristendommen efterhånden har rundet de 2000 år. Hvis man er muslim, følger man noget der kaldes ‘De 5 søjler’, og muslimernes gud kaldes Allah. Den første søjle er trosbekendelsen, der hedder Shahada på arabisk. Den anden søjle er bønnen, ‘salat’. Bønnen skal foregå fem gange dagligt, alle gange i retning af Mekka, som er helligste by for muslimer. Den tredje søjle er fasten, Ramadan, som afholdes en gang årligt. Her må man ikke spise mellem solen står op til den går ned igen. Slutningen fejres med en stor fest, der kaldes Eid. 

Den fjerde søjle er almissen. Muslimer skal give en del af deres indkomst til fattige borgere. Denne kaldes også ‘zakat’. Den femte søjle er pilgrimsvandringen, hvor man skal gå til Mekka. Pilgrimsvandringen kaldes også for ‘hajj’. Vandringen skal gerne foretages mindst én gang i livet, hvis personen kan klare det. Islam blev grundlagt af profeten Muhammed. Muslimers hellige bog hedder Koranen.

Ligesom i kristendommen er det ikke alle muslimer, der følger alle retningslinjerne til religionen. I dag er mange gode til at tilpasse religionen, så den passer til deres dagligdag. Der er 320.000 muslimer i Danmark og mellem 1.4 og 1.6 milliarder muslimer på verdensplan. 

Jødedom

Ligesom kristendommen og islam har jødedommen også en hellig bog. Denne hedder Toraen. Jødernes gud hedder Jahve. Jødedommen kan deles op i tre forskellige retninger. Ortodokse jøder, konservative jøder og reformerede jøder. Den ortodokse jøde er den mest traditionelle, og prøver at leve så tæt på de regler, der knytter sig til jødedommen som muligt. Konservative jøder forsøger at finde den gyldne mellemvej mellem traditionelle, jødiske værdier i et moderne samfund. Reformerede jøder findes især i USA og Vesteuropa, og ses som den mest liberale retning af jødedommen. 

Der er omkring 14,5 millioner jøder på verdensplan. De fleste lever i Israel, mens 5,7 millioner bor i USA. Resten fordeler sig hovedsageligt over Vesteuropa. 

Buddhisme

Buddhister findes hovedsageligt i Asien. Der er over en milliard buddhister i verden. Buddhister tror ikke på en gud, men på Nirvana, som er ‘det endelige mål’ både i livet, men også efter døden. Ifølge sagnet er buddhismen grundlagt af Buddha, ‘den oplyste’, som mente at livet er forbundet med fattigdom og lidelse. Buddha drog ud i Indien for at finde frem til den sande mening med livet og frelsen. Mange mennesker konverterer til buddhismen, fordi den ses som en fredfyldt religion. 

Der findes omkring 33.000 buddhister i Danmark. 

Hinduisme 

Hinduismen er den ældste af de store religioner, og den tredjestørste i verden. I hinduismen findes der op mod 300.000 forskellige guder at tilbede, og man bestemmer selv, hvilke man vil bede til. I modsætning til flere af de førnævnte religioner, har hinduismen heller ingen bog, trosbekendelse, overhoved eller andet, der fastsætter regler i religionen. I hinduismen tror man på karma, hvilket betyder “gerninger der binder”. Med det menes der at “man høster som man sår”. I hinduismen er der også et kastesystem, der inddeler mennesker efter status. Systemet er længe blevet kritiseret, fordi man mener at mennesker i lavere kaster bliver diskrimineret.

Der er omkring 1 milliard hinduer i verden og omkring 20.000 etniske hinduer i Danmark. Der er dog mange, der benytter sig af dele af religionen i deres daglige liv, for eksempel Yoga og Tantra. 

Mindre religioner

Der findes flere tusind andre religioner i verden. Nogle du måske har hørt om, kan være Scientology, Sikhisme, Juche, som dyrkes i Nordkorea, og Bahaí. 

Eksamen i religion

Eksamen består af en mundtlig prøve på baggrund af et ukendt tekstmateriale på max. halvanden side. Andre materialer som billeder, video og statistik kan ligeledes bruges. Der er en forberedelsestid på 24 minutter og en eksaminationstid på 24 minutter.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk