Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Psykologi

Psykologi findes som valgfag på ungdomsuddannelserne. Faget omhandler mennesket, og man lærer om menneskets opførsel, personlighed, identitet og meget andet. Man behandler både hverdagspsykologi, og psykologi med en mere teoretisk og filosofisk tilgang. I undervisningen undersøger man, hvordan faktorer som arv og miljø influerer mennesker, samt hvordan de har indflydelse på samfundet og vores adfærd. Nedenfor kan du læse mere om psykologi på ungdomsuddannelserne, og hvordan eksamen i faget fungerer. 

Emner i psykologi

Psykologi-faget er inddelt i forskellige områder, der behandler faget forskelligt og undersøger forskellige vinkler. Socialpsykologi ser på forholdet mellem menneske og samfund, mens udviklingspsykologi undersøger hvordan mennesket ændrer karakter og personlighed gennem deres livsforløb. Når man ser på kognition og læring i psykologien, ser man på hvordan mennesket tænker, og hvordan det påvirker vores evne til at lære. 

I delen med personlighed og identitet kan man blandt andet se, på hvilke faktorer der påvirker vores personlighed og vores identitet. Er det vores familie? Venner? Studie? Eller noget helt fjerde? I psykologisk metode ser man på teorien og det metodiske arbejde bagved, der bruges til at lave bestemmelser i psykologi-faget. 

Socialpsykologi

Socialpsykologi handler om samspillet og forholdet mellem det enkelte menneske og samfundet. Her ser man blandt andet på individets rolle i samfundet, og om der er nogle bestemt normer som individet skal følge i det miljø de befinder sig. Man ser på holdninger, grupper, organisationer og lignende, samt de mange forskellige gruppesammensætninger der findes. 

I socialpsykologi er en af de vigtige vinkler forholdet mellem forskellige personer i et socialt samspil, for eksempel hvordan en skoleklasse med 24 elever bevæger sig mellem hinanden og hvilke personer der påvirker andres opførsel. En anden vigtig vinkel er hvordan institutioner og organisationer har betydning for individets opførsel og personlighedsdannelse. Dette kan blandt andet være, hvordan ens arbejdsplads har indflydelse på ens personlighed. 

Udviklingspsykologi

Udviklingspsykologi omhandler individets udvikling. Her ser man ikke kun på den biologiske aldring, men på hvordan man som menneske udvikler sig. Det handler både om følelser, tænkning, perception, personens adfærd og det sociale liv. Tidligere handlede udviklingspsykologi om børn, og blev også kaldet børnepsykologi, men i dag omhandler det hele menneskers liv fra fødsel til død. 

I denne del af psykologien kan man se på, hvordan udviklingen kan være forskellige fra person til person, både på grund af omgangskreds, geografisk placering og miljø, kultur, arv og meget andet. 

Man kan også undersøge, hvordan menneskets psykologiske udvikling har ændret sig fra andre tidsperioder og frem til nu, og diskutere hvordan udviklingen kommer til at se ud i fremtiden. Under udviklingspsykologien kan man læse tekster af Sigmund Freud, Stanley Hall, Jean Piaget og flere andre. 

Kognition og læring 

Når man i psykologi ser på kognition og læring, ser man blandt andet på menneskets måde at tænke på og hvordan det har indflydelse på hvordan vi lærer. Det er et emne, der ofte tages op i undervisning og pædagogik, fordi man ønsker at giver elever og studerende læring på den måde, der er bedst og mest effektiv.

Kognition dækker over de mentale processer, der bevirker hvordan vi tænker og lærer. Kognition bestemmes af flere forskellige faktorer. Blandt andet genetik, men det kan også påvirkes af miljø, herunder de mennesker man bevæger sig omkring. Genetikken bestemmer hvordan vores opmærksomhed fungerer, samt hvordan vi husker, modtager læring og løser problemer. Kognition udvikler sig efter de udfordringer, vi kan møde i vores liv.

Fungerer kognitionen ikke optimalt, kan det have flere konsekvenser. Det kan blandt andet påvirke ens evne til at lære eller fastholde koncentrationen. Kognition kan for eksempel påvirkes, hvis man har været udsat for længerevarende stress eller depression. Det kan påvirke ens energiniveau, evnen til at være sammen med mange mennesker og evnen til at huske.  

Personlighed og identitet

Når man i psykologi ser på personlighed og identitet, ser man på hvordan mennesket skaber sin personlighed og egen identitet, og hvilke faktorer der er med til at bestemme den personlige udvikling og bestemme din identitet. I dette emne taler man meget om arv og miljø. Arv er de værdier og normer vi får med fra vores forældre, barndom og hjemstavn. Miljø er, hvordan vores omgivelser påvirker os. Vores venner, omgangskreds, det område man bor i og lignende. 

Psykologisk metode

I psykologi kan man arbejde på mange forskellige måder. Man arbejder både med kilder fra filosoffer som Descartes og Kant, men man kan også lave sine egne observationer og undersøgelser. Der findes blandt andet mange forskellige personlighedstests, der kan give et billede af, hvilken type person man er. Man kan også lave eksperimenter, hvor man sætter personer i forskellige scenarier, for at se hvordan de reagerer og opfører sig. Observationer kan foregå mange forskellige steder, for eksempel ude i samfundet, eller i mindre forsamlinger, for eksempel et klasseværelse. 

Når man arbejder med psykologisk metode, arbejder man også med etik og moral. 

Eksamen i faget

På ungdomsuddannelserne findes psykologi på b- og c-niveau. Eksamen findes kun i mundtlig version. 

På c-niveau foregår det ved at man trækker en tekst, som man derefter har omkring 48 minutter til at forberede sig på. Selve eksaminationen foregår som en samtale om tekstens indhold og pensum mellem lærer og eksaminand. Denne del tager omkring 24 minutter inklusive votering og karaktergivning. 

Har du taget faget på b-niveau, foregår eksaminationen ved at du trækker en tekst eller emne, og derefter får 24 timers forberedelse. Eksaminationen dagen efter varer 30 minutter, hvor du præsenterer en synopsis fra forberedelsen. Lærer og censor kan derefter stille spørgsmål til præsentation og pensum. Begge eksamener bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Andre fag hos ReStudy 

Hos ReStudy finder du onlineundervisning i form af videoer og quizzer til tæt på alle fag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Videoerne er lavet af dygtige lærere og undervisere, og kan bruges af eleverne hjemme, eller som supplement til undervisningen. Undervisningsmaterialet kan bruges af elever, der har svært ved et emne, elever der ønsker at blive endnu dygtigere, eller hvis man vil afprøve et valgfag. Du kan følge dine fremskridt og teste din viden med de tilhørende quizzer til videoerne.

Udover psykologi findes videoerne i mange andre fag og emner. Se nogle af dem nedenfor.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk