Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et fag, der især kredser om antik græsk og romersk historie, og hvordan disse har påvirket europæisk historie og kultur. I faget skal man undersøge og analysere tekster fra den klassiske tid, mens man også arbejder med kultur og historie i form af kunst, arkitektur og lignende. Man ser på kendetegn og tendenser for tiden, og trækker paralleller til kunst og kultur i dag. Nedenfor kan du læse mere om de nogle af de emner, man kan gennemgå i undervisningen. 

Emner i oldtidskundskab

I oldtidskundskab behandler man flere forskellige emner i de tekster, man læser. Teksterne er fra tidsperioden, men er naturligvis oversatte, så de er til at forstå. Man lærer både om filosofferne og budskaberne fra deres filosofier, samt de helte, talere og tragedier der blev skrevet om i teksterne. Demokratiet er en anden stor del af oldtidskundskaben, hvor man ser på hvordan demokrati i den klassiske tid perspektiverer sig til det demokrati vi har i Europa og Danmark i dag. 

Kunst og arkitektur er en anden stor del af faget, hvor man blandt andet kan undersøge betydningen af kunsten fra tiden, og om vi gør brug af samme designprincipper i dag som dengang. 

Filosoffer

I oldtidskundskab kommer man til at lære om flere forskellige filosoffer fra det antikke Grækenland og Rom. Du møder blandt andet Platon, Sokrates og Aristoteles. Platon var elev af Sokrates, og fader til idélæren, mens Sokrates stiller spørgsmål som “”hvad er sandhed” og “hvad er retfærdighed”. Du kommer til at læse tekster af og om disse personer, og forsøge at fortolke på deres filosofier. 

Helte og tragedier

I oldtidskundskaben kommer du også til at læse om de græske helte og tragedier. For eksempel Odysseus, der er en skikkelse i den græske mytologi. Han kendes blandt andet som opfinderen af den trojanske hest. Achilleus er en anden græsk helt, der kendes fra Iliaden. De græske tragedier fortæller om helte, der bevæger sig fra succes til ruin.

Demokrati

En anden vigtig del af faget er demokrati, og hvordan begrebet har ændret sig over tiden. I oldtidens Grækenland diskuterede man om ‘demos’, som betyder folk, indebar alle mennesker eller kun det menige folk. Nogle mente, at demokratiet betød den ubestridte frihed og lighed mellem folk, mens andre mente, at det betød at folket skulle styres at en stor gruppe “menige”. 

Kunst og arkitektur

Kunst og arkitektur i faget omhandler blandt andet vægmalerier, lærredsmalerier, vasemalerier og udsmykning, arkitektur, statuer, skulpturer og lignende. Man ser på om kunsten blot fungerede som kunst, eller om der var historier og fortællinger i malerierne. Man kan se på hvilke træk, der var typiske for den tidsperiode. 

Eksamen i oldtidskundskab

Eksamen består af en mundtlig prøve, som foregår på grundlag af en antik eksamenstekst bestående af et tekststykke på ca. en normalside prosa eller 50 vers poesi. Samtidig er der en senantik ekstemporaltekst på ca. tre normalsider eller et antikt menument samt et efterantikt, perspektiverende monument.

Der er ca. 60 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksaminationstid.

Andre historiefag

Der findes flere lignende historiefag på de andre ungdomsuddannelser og i folkeskolen. Nogle er overordnede, mens andre behandler historie på andre tidspunkter i vores eksistens. Nedenfor kan du læse mere om de andre historiefag. 

Samtidshistorie

Samtidshistorie beskæftiger sig med historie fra nyere tid. Nogle mener det er de sidste to hundrede år, mens andre mener det er fra industrialiseringen og første verdenskrig frem til nu. I faget ser man på hvordan vores nutidige og nylige historie påvirker os og vores samfund, både på nationalt og internationalt plan, mens man også kan undersøge fremtidig udvikling. I faget beskæftiger man sig med de store krige og kriser, blandt andet anden verdenskrig og oliekrisen i 1973. Faget behandler ofte også politik igennem tiden. Faget findes på b-niveau, oftest på HHX og kan trækkes til eksamen. 

Historie

Historie er et fag i grundskolen, hvor man behandler menneskets historie helt fra de første mennesker, frem til nutiden. I folkeskolen følger man en historiekanon, der indeholder forskellige punkter som er obligatoriske at gennemgå i undervisningen. Kanonen indeholder nogle af de største og vigtigste punkter i både international og national historie. Nedenfor kan du se nogle af dem.

 • Kvindernes valgret
 • 9/11
 • Ertebøllekulturen
 • Reformationen 
 • Christian IV
 • Tutankhamon 

Første gang man møder faget er i 3. klasse, og man har det indtil 9. klasse. Faget kan trækkes til folkeskolens prøve i 9. klasse. 

Idéhistorie

Idéhistorie er et fag der findes på HTX og som kan fås som valgfag på flere andre ungdomsuddannelser. Idéhistorie beskæftiger sig med naturen, teknikken og produktionsudvikling gennem tiden, og blandt andet hvordan vi er gået fra at være jægere til at være bønder, til handelsfolk til det industrisamfund vi har i dag. I idéhistorie får man også kendskab til videnskabsteori og filosoffer, som man sikkert vil lære at kende i sit videre studieliv. Man ser på menneskets rolle i samfundet, og hvordan den vil udvikle sig over tiden, og man lærer både om erkendelsesteori, livsfilosofi og meget andet. Idéhistorie er et fag der kan trækkes til eksamen. Hvis du skal op i faget, er det en mundtlig eksamen. 

Teknologihistorie

Teknologihistorie omhandler den teknologiske udvikling i vores historie. Her taler man blandt andet meget om industrialiseringen, og hvilken indflydelses det har haft på vores samfund. Man diskuterer og undersøger også, hvordan udviklingen vil se ud i fremtiden. En anden del af faget omhandler diskussion af begrebet “hvis”. ”Hvad nu hvis” vores historie og samfund havde udviklet sig anderledes, end den har? For eksempel hvis russerne var landet på månen først eller at Franz Ferdinand ikke var blevet dræbt i Sarajevo i juni 1914.

ReStudy 

ReStudy er en online platform for elever og uddannelsesinstitutioner. Hos ReStudy findes der videoer til onlineundervisning i langt de fleste fag til folkeskolen og ungdomsuddannelserne, som er lavet af passionerede og dygtige lærere og undervisere. Videoerne kan bruges som led i undervisningen, eller til elever der ønsker supplerende undervisning. Der findes både videoer til overordnede fag, og til mere dybdegående emner. Nedenfor kan du læse mere om nogle af de mange fag, du finder hos ReStudy.

Nyhedsbrev

Kontakt

Anemonevej 36
8700 Horsens
Danmark

CVR: 32562078
Email: info@restudy.dk