Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Natur/Teknologi

Natur/teknologi, eller natur/teknik som det tidligere hed, er et fag i grundskolen, som eleverne har fra 1. til 6. Klasse. Faget er en blanding af forskellige fag man får i sit senere skoleliv, og skal give en god grundforståelse for mange af de fænomener vi møder i vores hverdag. 

Faget er en blanding mellem teori og praksis, fordi eleverne skal opleve de ting, de lærer om. For eksempel kan man teste vejrfænomener eller se på planter og dyreliv i lokalområdet.

Emner i faget

I natur/teknologi er der mange forskellige emner, man kan arbejde med. Fordi faget er så bredt, kan man både arbejde med mennesket, naturen, klimaet, dyreliv, hverdagen og meget andet. Det er bestemt fra Undervisningsministeriet, at faget blandt andet skal fokusere på samspillet mellem menneske og naturen, og af dette kan man lave mange forskellige forløb. Nedenfor kan du læse mere om mulige forløb og emner i natur/teknikfaget.

Dyr og dyregrupper

Dyr og de forskellige dyregrupper kan være et tema i natur/teknologi. Her kan man først og fremmest se på det dyreliv der er i lokalområdet, og placere dem i de grupperne. 

 • Pattedyr
 • Fisk 
 • Fugle
 • Insekter
 • Spindlere
 • Krybdyr 
 • Hvirveldyr
 • Padder
 • Orme

Man kan undersøge, hvilke grupper, der er mest almindelige, hvilke grupper vi har i Danmark eller hvordan grupperne er forskellige fra hinanden. 

Eleverne kan også lave en præsentation af et dyr, enten valgfrit eller bestemt på forhånd. Her kan man undersøge kendetegn, levesteder, dyregruppe, føde og meget andet. 

Året rundt

I dette tema kan man undersøge årstiderne og forskellene på disse. Man kan se på, hvad kendetegnene for de fire årstider er, hvornår på året de er, og hvorfor vi overhovedet har årstider. I et forløb i natur/teknik om ‘året rundt’, kan man undersøge hvorfor solens hældning påvirker temperaturerne, og hvordan træerne ved at det er tid til at smide bladene, og hvorfor fuglene ved at de skal flyve sydpå. Man kan se på dette tema fra mange forskellige vinkler, og både flette dyreliv, vejr og vores dagligdag ind i emnet. 

Kroppen

I et forløb om kroppen kan man få et indblik i,hvordan vores krop fungerer. Det er vigtigt at holde kroppen sund og rask, og vide hvordan kroppen fungerer, hvis vi kommer til skade eller bliver syge. 

Også dette emne kan man se på fra mange forskellige vinkler. Man kan både undersøge de forskellige dele af kroppen, og hvad vi egentlig består af. Hvorfor har vi blod? Hvorfor skal vi være omkring 37 grader? Hvad gør vores hjerte, lever, lunger? Og meget andet. Man kan også se på sygdomme, og se på hvordan lægerne kurerer skader og alvorlige lidelser. 

Derudover kan man se på kroppens funktioner. Hvorfor kan vi løbe? Hvorfor kan nogle dyr løbe hurtigere, trække vejret under vand eller hoppe højere end os? 

Vand

Et andet emne man kan undersøge, er vand. Her kan man blandt andet se på, hvorfor der findes forskellige typer af vand, både saltvand og ferskvand, og hvorfor nogle dyr kan leve i det ene, men ikke i det andet. Man kan se på, hvorfor vi drikker ferskvand og ikke saltvand, og hvordan forskellige vandtemperaturer tiltrækker forskellige dyr. Et delemne omkring vand kan være havet, hvor man blandt andet ser på det dyre- og planteliv der er i lavt vand og på dybt vand. 

Man kan også se på vand i forbindelse med klimaændringer, og hvordan vandmangel, tørke og vandforurening påvirker mennesker og dyr hele verden rundt. 

Vejr og klima

Et meget aktuelt emne er vejret og klimaet, samt de konsekvenser som klimaændringer medfører. Ligesom i temaet om ’året rundt’, kan man se på de ændringer der er i vejret, og hvorfor det stormer mere i efteråret og vinteren end det gør i sommer og forår. Man kan undersøge, hvorfor sommeren bliver varmere og vejret mere ustabilt. 

Stof og energi

Stof og energi omhandler alt fra vandets kredsløb og bæredygtig energi, til hvordan vi i mange år har brugt olie og kul som energikilder til industri og i private hjem. Der kan blandt andet ses på, hvordan de forskellige stoffer der findes, påvirker menneskers, dyrs og planters liv, og hvordan man kan udnytte naturens kræfter til at skabe energi. Her kan man undersøge verdens energikilder, for eksempel vandkraft, vindkraft og atomkraftværker og om vedvarende energi kan være mere effektivt end traditionelle, mere beskidte energikilder. 

Nyhedsbrev

Kontakt

Torvet 2,2
7400 Herning
Danmark

CVR: 32562078
Email: info@restudy.dk