Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Musik

Dette er et fag der både findes i folkeskolen og på STX. Faget har til formål at give eleverne en god forståelse for rytme og musik, samt lære danske sange at kende. De skal både kunne opleve musik samt deltage aktivt i at synge eller spille et instrument på begynderniveau. Det er en vigtig del af faget at elever både får forståelse for danske musiktraditioner, såvel som udenlandske musiktraditioner. 

Man har faget fra 1. til 6. klasse og det kan ofte vælges som valgfag i udskolingen. Derudover kan det vælges på både a-, b-, og c-niveau på STX og ofte også på HF. 

Nedenfor kan du læse mere om forslag forskellige emner og undervisningsforløb i faget, såvel som eksamen i faget. 

Emner i faget

Der kan laves forskellige undervisningsforløb i musik. Nogle gange kan man beskæftige sig med sammenspil, mens man i andre perioder kan arbejde med musikteori eller danske sange. De forskellige emner kan også foregå på kryds og tværs, hvor man for eksempel i et forløb med engelsk musik starter med musikhistorie, og derefter selv lærer at spille et stykke musik. 

Hos Undervisningsministeriet er der fastsat nogle bestemmelser for, hvilke områder der er obligatoriske, men ellers kan musiklæreren eller skolen selv sammensætte forløbene. 

Musikteori

Musikteori handler om grundforståelsen for musikken. Her er der tale om rytme, noder, akkorder, melodier og andet. Når man har musikteori, kan man også have hørelære, hvor man kæder musikteori sammen med musikken gennem øvelser. Det kan for eksempel være at identificere forskellige toner og akkorder. 

I basal musikteori lærer man navne på forskellige noder, og lærer hvordan de lyder på forskellige instrumenter. På folkeskoleniveau går man ikke i dybden med musikteorien, men har man faget på gymnasieniveau eller i udskolingen, kan man arbejde mere med selve teorien bag musikken. 

Dansk musik

En anden del af musikfaget er dansk musik. Her er der både tale om ældre numre fra musikere som Kim Larsen og Danseorkesteret, men også nyere numre fra Marie Key, MØ, Lukas Graham, Rasmus Seebach, og mange andre. Først og fremmest kan man i emnet arbejde med at forstå meget af den musik danskere musikere skriver og hvad det handler om. Man kan også spille eller synge danske sange senere i forløbet eller undersøge, hvordan dansk musik har ændret sig gennem tiden. 

Højtider, salmer og nationalsange

I musikundervisningen kan man også arbejde med ældre, danske sange som vores nationalsang og kendte salmer. Et forløb som dette kan være oplagt op mod højtider, og i forbindelse med påske eller Sankt Hans. Det er også et oplagt emne at lave tværfaglige forløb i. For eksempel med dansk, historie eller kristendom. 

Sammenspil

I sammenspil spiller man i klassen eller på holdet musik sammen. Der kan være guitarister, pianister og sangere. Når man spiller sammenspil, får man nogle noder eller akkorder man skal lære og huske, og lidt efter lidt bliver et nummer sat sammen. Det er vigtigt, at alle de forskellige instrumenter kan følge tempoet og rytmen, så det lyder rigtig godt. Sammenspil kan komme efter de andre forløb, for eksempel efter et forløb med danske kunstnere. Nogle gange er det underviseren, der bestemmer, hvem der spiller på hvilke instrumenter eller synger, men andre gange kan eleverne selv ønske et instrument. 

Musikkultur og musik i andre lande

I et forløb om musikkultur kan man først og fremmest se på, hvordan vi bruger musikken. Musikken findes overalt. I radioen, i film og på TV, på vores telefoner, i musicals og mange andre steder. Man kan undersøge, hvordan den musik man hører i actionfilm, er anderledes fra det der spilles i radioen, og hvem, der bestemmer hvad, der skal spilles på de forskellige radiokanaler. 

Derudover kan man se på, hvordan musik i Danmark er forskellig fra andre lande. Udover sproget kan musikken være anderledes i rytmen, instrumenterne og emnerne i teksten. Man kan prøve kræfter med traditionelt, afrikansk musik eller country fra USA. Eleverne kan prøve instrumenter der er uvante og anderledes end dem de normalt benytter. 

Eksamen i musik

Der findes ingen prøve i musik i folkeskolen. Dog findes der en forsøgsordning, hvor man kan ansøge om en prøve i 9. Klasse, for de elever der har haft faget. Nedenfor kan der læses mere om eksamen i musik på a-niveau, b-niveau og c-niveau på STX. 

Har du spørgsmål til eksamen i musik, kan du stille dem til en lærer eller studievejleder på din uddannelse. De ved præcis hvordan bestemmelserne er på din uddannelsesinstitution. 

Eksamen på a-niveau

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt fem timer, og grundlaget for eksamen er et centralt stillet opgavesæt.

Den mundtlige prøve er i både musikudøvelse og musikkundskab. I musikudøvelse skal du i to selvvalgte musikstykker vise færdigheder i såvel solo- som ensemblesammenhæng samt demonstrere vokale og instrumentale færdigheder. Eksaminationstiden er ca. 10 minutter pr. elev. I musikudøvelse høres du i et eller flere stykker musik af sammenlagt højst 10 minutter. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelse.

Eksamen på b-niveau

Eksamen består af en mundtlig prøve i musikkundskab og musikudøvelse.

Prøven i musikkundskab tager udgangspunkt i kendt stof fra musikemnet eller -projektet og i ukendt parallelstof. Du høres i et eller flere stykker musik af sammenlagt højst 8 minutters varighed. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelse.

I musikudøvelse skal du kunne fremføre to opgaver, hvor den ene kan være en soloopgave. Hver opførelse skal suppleres af en kortere redegørelse for det udførte nummers egenart og udtryk. Eksaminationstiden er ca. 8 minutter pr. elev.

Eksamen på c-niveau

Eksamen indeholder en mundtlig prøve i musikkundskab og musikudøvelse.

Prøven i musikkundskab har sit udgangspunkt i en opgave formuleret af eksaminator inden for kendte stofområder. Eksaminationstiden er 20 minutter, og der gives 40 minutters forberedelsestid.

I musikudøvelse skal du vise et indstuderet musikstykke sammen med mindst én fra holdet. Eksaminationstiden er 5 minutter pr. elev.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk