Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Mediefag 

I mediefag arbejder man med film, interviews, videoproduktion og alt det der ligger bag. Det er både et fag med teori, hvor man laver storylines, manuskripter, og analyserer film og andre levende billeder, og et praktisk fag hvor man selv får lov at prøve kræfter med videoproduktion, redigering og meget andet. 

Faget findes på STX og HF, og man kan have det på a-, b-, eller c-niveau, som alle kan afsluttes med en eksamen. 

Nedenfor kan du læse meget mere om hvad man laver i faget, fra undervisningen i løbet af skoleåret og frem til eksamen. 

Arbejdsområder i faget

I faget er der mange forskellige områder man kan arbejde med. Udover selv at lave film, arbejder man i faget også med film- og tv-historie, både nationalt og internationalt. Man bliver i stand til at udpege og beskrive forskellige teknikker, både fortælleteknisk og produktionsmæssigt i film og journalistik, mens man også lærer selv at analysere videoklip og levende billeder. Man arbejder også med etik, ophavsret og andre rettigheder der knytter sig til området, ligesom man ser på de medier der bruges til at distribuere levende billeder. Nedenfor beskrives nogle af de større områder du bliver bekendt med i faget. 

Medieproduktion

Medieproduktion er den del af faget, hvor du laver et produkt, for eksempel en kortfilm eller et interview. Frem til din eksamen i faget, skal du også lave din egen produktion. 

Selvom der kan være en række krav fastsat af din lærer, er det op til dig og din gruppe at skabe projektet helt fra bunden, til det er helt færdigt og afsluttet. 

Det betyder, at I skal lave en storyline, finde skuespillere, lave manuskript, filme, tilrettelægge og redigere videoen. Der er mange små dele, der skal passe sammen, så I får et flot resultat. 

Filmredigering

Når du skal redigere film, går det ud på at bruge programmer på computeren, hvor de forskellige klip I har optaget skal klippes sammen. Det kan være dialog, der skal klippes sammen, fejl der skal klippes ud og meget andet. Derudover skal I måske sætte musik ind, tilføje overgange, samt sørge for at jeres film følger den storyline, I har lavet. 

Optageteknikker

Der er mange måder at filme på, og det er vigtigt, at I bruger teknikkerne, så det passer til den situation eller stemning, I ønsker at skabe. Her kan I arbejde med lyssætning, kameraføring og flere andre teknikker, for at skabe en glad, dyster eller dramatisk stemning. I kan arbejde med forskellige vinkler og perspektiver, for eksempel fugleperspektiv eller frøperspektiv og undersøge, hvordan det ændrer stemningen i klippene. I kan også arbejde med fortællere, og se hvordan det bidrager til jeres historie. 

Teori og praksis

Det er vigtigt at understrege, at mediefag består af lige dele teori og praksis. Nogle tror, at man i faget kun ser film, mens andre tror at man kun skal lave film. Men teorier og forarbejde er en stor del af faget, blandt andet fordi man til eksamen skal kunne begrunde sine valg og beslutninger for produktionen. Den praktiske del er selvfølgelig også vigtig, fordi det er her du får chance for at prøve teorien af. 

Eksamen i mediefag

Eksamen består af en mundtlig prøve, der består af to dele:

En prøve i gruppens eller din egen eksamensproduktion med en eksaminationstid på 10 minutter pr. eksaminand. Eksaminationen består af et indledende oplæg, hvor du/I redegør for og diskuterer vigtige elementer i produktionen, og efterfølgende har en uddybende samtale med lærer og censor om arbejdet.

En prøve i det teoretisk-analytiske stof med en forberedelsestid på 30 minutter, hvor du må benytte alle hjælpemidler, undtagen kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Eksaminationstiden er 30 minutter.

Man bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Lignende fag

Hvis du kan lide mediefag på grund af de kreative aspekter, kan fag som billedkunst være noget for dig. Her arbejder du ikke kun med maling og pensel, men får chancen for at arbejde med mange forskellige materialer. Du lærer grundlæggende teknikker i de forskellige materialer, og kan arbejde med alt fra ler til sten og glas og billeder, fotografering og billederedigering på platforme som GIMP eller Photoshop. 

Er du mere til mediefag fordi du kan arbejde med computere og redigering, vil fag som IT eller informatik måske være noget for dig. I de forskellige IT-fag kan du både lære at tage og redigere billeder, lære at kode eller lave andre produktioner som apps eller spil. Også i disse fag lærer du teknikker og metoder, samt arbejder med IT-etik og rettigheder. Fagene kan være meget forskellige uddannelsesinstitutionerne imellem, så hvis du vil vide hvad faget præcist drejer sig om, kan du tale med en studievejleder eller lærer på din uddannelsesinstitution. 

Andre fag hos ReStudy

Hos ReStudy finder du masser af fag og emner, som du kan blive endnu dygtigere til! ReStudy tilbyder onlineundervisning i form af videoer og quizzer fra dygtige lærere og undervisere, der brænder for deres fag.

Måske skal du til eksamen i dansk, og mangler lige lidt ekstra viden om hvordan man analyserer en novelle, eller måske har du bare lidt svært ved det der med andengradsligninger. Det kan også være, at du skal vælge et valgfag i skolen, og du gerne lige vil smage på det, før du vælger. 

Videoer fra ReStudy kan bruges som et led i klasseundervisningen, eller til elever der ønsker noget ekstra derhjemme. Quizzerne er ideelle til at teste din viden, og se hvor godt du er med. 

Nedenfor kan du se nogle af de andre fag, du kan finde hos os. Vi har både fag og emner til grundskolen og til ungdomsuddannelserne. 

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk