Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Matematik

Matematikfaget har man gennem hele sit grundskoleforløb, såvel som noget af sin ungdomsuddannelse. På ungdomsuddannelserne kan faget tages på A-, B-, eller C-niveau, hvor A-niveau er mest avanceret. A-niveau har man alle tre år, mens man har de andre niveauer enten et eller to år.

Emner i matematik

Udover basismatematik med plus, minus, gange og dividere, findes der mange andre emner, som man lærer gennem sin skoletid. Nogle er mere avancerede end andre, og nogle går man mere i dybden med end andre. Nedenfor kan du se nogle af de forskellige emner der findes i matematikfaget.

 • Statistik
 • Sandsynlighed
 • Trigonometri
 • Algebra
 • Renter

Statistik og sandsynlighed

Når man arbejder med statistik, ser man på hyppigheder i en situation. Det kan for eksempel være fordelingen mellem drenge og piger i en klasse, hvor mange der foretrækker æbler frem for bananer eller hvor høje eleverne er. Her undersøger man blandt andet hyppighed, gennemsnit, median og meget andet.

Statistik findes både i folkeskolen, men også på ungdomsuddannelserne i matematikundervisningen eller som valgfag og selv på videregående uddannelser kan man arbejde med avanceret statistik.

I sandsynlighedsregning ser man på chancer. Hvor stor er sandsynligheden eller chancen for at slå en 6’er på terningen? At det bliver regnvejr i morgen? Og flere andre emner.

Trigonometri

I trigonometri arbejder man med sammenhængen i vinkler og sider i trekanter. I trigonometri møder man Pythagoras sætning, samt udtryk som cosinus, sinus og tangens, og man undersøger hvordan trekanter er forskellige.

Algebra

I algebra regner man med variable. Det betyder, at man regner med forskellige størrelser, der vises som bogstaver. Variable er disse bogstaver. Man kender også algebra som bogstavregning.

Forskellen på at regne med tal og at regne med bogstaver, ligger i at man med tal udregner et præcist tal. For eksempel 2+2=4. Når man regner med bogstaver, vil man beskrive noget der er generelt for matematikken. Eksempler på algebra er for eksempel a, a2  og lignende.

I algebra møder du udtryk som reduktion, kvadratrod, kubikrod, potenser og meget andet.

Renter

Når man arbejder med renter i matematikken, undersøger man startkapital, slutkapital, rentesats og terminer, og skal for eksempel udregne hvad renten er, hvor mange terminer der er, hvad slutkapitalen vil ende på og lignende. Startkapitalen er det beløb man starter med at have. Slutkapitalen er det sluttelige beløb, renten fortæller hvad man enten får eller skal betale per termin, mens terminerne viser hvor lang tid det strækker sig over.

Det er også en god mulighed for at arbejde med virkelige cases og realistiske opgaver.

Prøven i grundskolen

Prøven i skriftlig matematik i grundskolen foregår i 9. klasse, og er obligatorisk. Man kan trække mundtligt matematik.

Den skriftlige prøve i matematik er delt op i to dele. En del er uden hjælpemidler, og indeholder omkring 40 små opgaver. Denne har man en time til at løse. Den kaldes færdighedsregning. Derefter kommer der tre timer med længere opgaver, hvor man gerne må bruge hjælpemidler, og hvor man for eksempel skal tegne, måle og lave andre eksperimenter. Den del kaldes problemregning. Den skriftlige del tager altså fire timer i alt. Der gives karakter efter antal point, og hver opgave udløser et antal point.

Den mundtlige del er en gruppeprøve, hvor man trækker et emne. Denne prøve tager to timer. De to timer er inklusive udtræk af emne, eksamination, votering og karaktergivning. Det anbefales, at man er mellem 2 og 3 elever i grupperne. Eksaminationsmaterialet består af materialer, hvor eleverne skal undersøge, lave eksperimenter og præsentere problemstillinger og afgive svar for lærer og censor. Eleverne kan gives en individuel karakter, så man skal være opmærksom på at give taletid til alle i gruppen.

Eksamen på ungdomsuddannelser

På ungdomsuddannelserne kan eksamen i matematik være forskellig fra niveau til niveau. De dømmes alle efter 7-trinsskalaen, og findes både som mundtlige og skriftlige eksamener. Nedenfor kan du læse mere om eksamener på niveauerne. Dog kan det variere fra institution til institution, så spørg din lærer eller studievejleder, hvis du har spørgsmål til din eksamen.

A-niveau

På A-niveau har du 30 minutters forberedelsestid. Dog kender du de spørgsmål og emner du kan trække, så du kan forberede dig på disse. I forberedelsestiden skal du klargøre den mundtlige præsentation, som er første del af eksaminationen. I den anden del skal du samtale med lærer og censor, der kan stille uddybende spørgsmål til dit emne. Denne del varer også 30 minutter, og er inklusiv votering.

Den skriftlige prøve består af en delprøve uden hjælpemidler og en delprøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt. Der er afsat fem timer.

B-niveau

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve består af en delprøve uden hjælpemidler og en delprøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt. Eksamen varer fire timer.

Den mundtlige prøve er todelt, hvor den første del er en problemorienteret prøve med fokus på anvendelser, hvor man kan være op til tre der arbejder i to timer med en ukendt problemstilling. Eksaminationen er individuel. Den anden del af prøven er individuel og med fokus på det matematisk bevisførelse. Eksaminationstiden er 24 minutter med en forberedelsestid på 24 minutter.

C-niveau

Eksamen består af en todelt mundtlig prøve. Første del af prøven er en problemorienteret prøve med fokus på matematikkens anvendelser, hvor du med højst ni andre eksaminander arbejder i halvanden time i grupper på højst tre personer med en ukendt problemstilling. Eksaminator og censor taler med hver enkelt elev/eksaminand om den konkrete problemstilling, den teori og de anvendte matematiske løsningsstrategier, som hører til.

Anden del af prøven er en individuel prøve med særlig tyngde på enkle matematiske ræsonnementer og simpel bevisførelse. Prøven består af eksaminandens præsentation af sit svar på det udtrukne spørgsmål samt en uddybende samtale med udgangspunkt i det overordnede emne. Eksaminationstiden for den individuelle delprøve er ca. 20 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 20 minutters forberedelsestid.

ReStudy – online undervisning

ReStudy er en platform, hvor du kan få online undervisning gennem videoer fra passionerede lærere og undervisere. Du kan bruge ReStudy, hvis du har brug for en hjælpende hånd til et svært fag, som et led i din forberedelse til eksamen, eller hvis der er et emne du er nysgerrig på. Du finder både en bred vifte af fag, såvel som mange forskellige underemner og temaer. Vi har fag til både grundskolen, og til fag på HHX, HTX, HF og STX. Nedenfor kan du se nogle af de fag, du kan finde hos ReStudy.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk