Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Kristendomskundskab

Dette er et fag, man følger gennem hele grundskolen. I kristendomskundskab arbejder man med kristendom som religion og i samfundet, såvel som i historisk perspektiv. Dette gøres med historiefortælling, læsning, oplæg og lignende.

På de gymnasiale uddannelser kaldes faget for religion, og omhandler religion generelt, hvilken betydning det har for mennesket, samt de fem største religioner. I kristendomskundskab i grundskolen arbejder man også med andre religioner, men fokusset ligger på kristendommen.

Emner i kristendomsfaget

I løbet af grundskolen skal man arbejde med og have viden om især fire forskellige emner. Under disse er naturligvis mange underemner, som er mere frie og selv kan bestemmes af lærerne eller skolen. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige emner, længere nede på siden er der flere forslag til emner man kan arbejde med på de forskellige klassetrin, samt udviklingen gennem undervisningen.

Livsfilosofi og etik

Livsfilosofi og etik er et af de emner, man skal nå igennem i grundskolens kristendomsfag. Her undersøger man blandt andet, hvad der er rigtigt og forkert, og hvordan man lever et godt liv. Det er et emne, som man kan diskutere, og hvor alle kan give deres eget indblik i emnet. Nogle af de områder man kan arbejde med i emnet, er for eksempel modsætninger – god og ond, kærlighed og had, liv og død, retfærdighed og uretfærdighed, fællesskab og ensomhed og mange andre. Er en af disse rigtige, mens det andet er forkert? Findes der en perfekt måde at leve sit liv på? Kan mennesker overhovedet være perfekte?

Bibelske fortællinger

I denne del tager man udgangspunkt i de bibelske fortællinger i Det Nye og Det Gamle Testamente. Man læser og taler om de forskellige historier, og hvilke budskaber, der er gemt i dem. Man kan både se på, hvordan historierne knytter sig til kristendommen, og om budskaberne også gør sig gældende den dag i dag.

Nedenfor ser du nogle af de største fortællinger fra biblen.

 • Kain og Abel
 • Noas ark
 • Skabelsen
 • Syndefaldet
 • Korsfæstelsen og opstandelsen

Kristendom

I denne del ser man på kristendommen og dens historie, fra da den opstod til den kom til Danmark, og hvordan kristendom ser ud i dag.

Her kan man se på, hvem der indførte og formede kristendommen som religion i Danmark, hvordan den er blevet så stor og hvordan den er blevet formet så den passer til vores land og kultur. Hvorfor hedder det protestantisme? Hvad var korstog? Hvordan hænger kristendommen og Grundloven sammen? Er der nogen, der er kritikere af kristendommen?  

Andre religioner

En vigtig del af faget er også at se på andre religioner rundt omkring i verden. Som udgangspunkt ser man på de fem største: Islam, kristendommen, jødedommen, hinduisme og buddhisme. Hvordan skiller religionerne sig ud fra hinanden og på hvilke måder minder de om hinanden? Hvorfor er der nogen der er jøder, mens andre er muslimer?

Faget i indskolingen

I indskolingen handler det om at få en grundforståelse for hvad religion og kristendom er, og hvad vi bruger det til samt hvordan. I indskolingen stifter man kendskab til historierne om Gud og Jesus, samt det nye og det gamle testamente. Derudover kan man arbejde med mange forskellige emner. For eksempel kan man se nærmere på, hvad traditioner og højtider er, og hvorfor vi fejrer jul, påske og fødselsdage, samt hvorfor vi går rundt om juletræet og synger. I indskolingen kan man også give et historisk perspektiv på både kristendommen og den nordiske mytologi. Hvordan kom kristendommen til Danmark? Hvorfor blev vi kristne? Og lignende spørgsmål kan være relevante for de mindre elever.

På mellemtrinnet

På mellemtrinnet kan man i kristendomskundskab begynde at arbejde med andre perspektiver af religionerne. Blandt andet kan man se på nogle af de mere dunkle fortællinger og historiske episoder, der følger med. Derudover kan elever begynde at give deres egne meninger og perspektiver på historierne, samt analysere små bidder. Hvorfor tror de Gud gjorde, som han gjorde? Man kan arbejde med emner som liv og død, salmer, tro, tilgivelse, dommedag og meget andet.

I udskolingen

I udskolingen kan elever arbejde med emner, der kræver selvindsigt og perspektivering til andre emner. For eksempel folkekirken og hvordan den har ændret sig og fortsat ændrer sig. Går vi i kirke på samme måde som vores bedsteforældre gjorde? Derudover kan man undersøge hvorfor og hvordan religion er relevant for os i dag, og om vi overhovedet har brug for kristendom og andre religioner. Man kan også se på mere komplekse emner, for eksempel håb og fristelse, samt se på menneskerettigheder på tværs af religioner, ligesom etik og moral er i spil her, som det i øvrigt er på alle niveauer.

I udskolingen kan man også lave tværfaglige forløb med kristendomskundskaben. For eksempel sammen med samfundsfag eller historie.

Folkeskolens prøve i kristendomskundskab

Man kan trække kristendomskundskab til prøven i 9. klasse. Denne prøve foregår ved, at man trækker et emne, man har været igennem i løbet af året noget tid inden prøven. Kristendomskundskab er nemlig et udtræksfag. Skulle faget blive trukket ud, så ved du, hvad du eller din gruppe skal op i. Derpå forbereder man en problemstilling til ens emne, som godkendes af læreren. Derpå findes kilder og udarbejdes et produkt, der kan bruges til prøven og kan understøtte svaret på ens problemstilling. 

Første del af eksaminationen handler om at svare på den problemstilling ved at inddrage kilder og produkt. Anden halvdel af prøven går på at svare på de lærerstillede spørgsmål, som man har trukket på selve dagen for prøven. Dem kan man altså ikke forberede sig på, men de ligger dog op ad ens emne, så de burde være til at svare på. Eksaminationen og forberedelsestiden afhænger af, hvor mange man er i sin gruppe. Hvor første del af den mundtlige prøve er mest tænkt som elevens/elevernes eget oplæg, er anden del hvor de lærerstillede spørgsmål besvares mere tænkt som en samtale mellem eleven/gruppen og lærer/censor.

Andre fag hos ReStudy

ReStudy har undervisningsvideoer til de fleste fag i både folkeskolen og på gymnasiet. Vores videoer kan bruges af lærere som et led i undervisningen, eller af elever der gerne vil være ekstra skarpe på et emne op til eksamen, eller som har brug for lidt ekstra hjælp. Sammen med videoerne er der quizzer, der bidrager til bedre forståelse af stoffet, og så du kan teste dig selv på dine fremskridt. Nedenfor kan du se nogle af de andre fag, du kan finde hos ReStudy.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk