Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Idræt

Idræt er et fag, man har helt fra indskolingen til niende klasse, og på visse ungdomsuddannelser. Faget skal gøre det naturligt for børn og unge at bevæge sig, og finde glæden ved at dyrke sport. Idrætsundervisning har til opgave at vise mange forskellige vinkler af sport og forskellige genrer og sportsgrene. Der skal gerne være noget for enhver smag. I faget bruger man ofte forskellige forløb og undervisningen foregår både indendørs og udendørs, afhængigt af sæsonen.

Man kan trække idræt til prøven i 9. klasse, hvor man i grupper skal præsentere en praksisserie på baggrund af nogle indholdsområder og et tema, som man bagefter skal ind at forsvare og redegøre for til en teoretisk samtale med lærer og censor.

Emner i idrætsundervisningen

Der er mange forskellige emner man kan bruge i idrætsundervisningen. Det er en vigtig del af undervisningen, at eleverne får en kropsbevidsthed og en grundforståelse for hvorfor man skal, og hvordan man kan dyrke sport. Nedenfor kan du se nogle af de emner, der er meget benyttede i idrætsundervisningen.

Boldspil

I et boldspilsforløb får man kendskab til de almindelige såvel som mere ukendte boldspil. Der er mange, der vælger at spille fodbold og håndbold, mens mange også spiller hockey, rundbold, M-bold eller andre boldspil. Udover at lære spillet at kende, gælder det også om at samarbejde og skabe holdånd. Derudover arbejder man med reglerne og principperne i spillene, såvel som taktikker og muligheder med boldspillet.

Gymnastik

Gymnastik – både redskabsgymnastik og dans, er også en stor del af idrætsundervisningen. Her er fokus på motorik og teknik, hvor man blandt andet arbejder med at finde takten og rytmen i musik, kunne koordinere kroppen og forskellige øvelser, samt lave små koreografier og sammensætninger af øvelser. I denne del kan man også lege med håndredskaber, for eksempel tøndebånd og vimpler.

I redskabsgymnastikken kan man både arbejde med springgymnastik og parkour. Man lærer de forskellige redskaber at kende, samt reglerne omkring dem. I de større klasser lærer man grundlæggende modtageteknik, så man lærer hvordan man sikkert bevæger sig på redskaberne.

Atletik

Atletikdisciplinerne foregår oftest udendørs i de varmere måneder. Her lærer eleverne de forskellige discipliner at kende, og får lov at prøve kræfter med disse. Det kan blandt andet være længdespring, højdespring, spydkast, diskoskast, kuglestød og 100-meter løb.

Et forløb med atletik kan foregå ved at man først introducerer de forskellige discipliner til eleverne, og giver dem lov til at afprøve disse, hvor man derefter afholder et mini-OL.

Fysisk træning

Fysisk træning er ideelt for de større elever. Her arbejder man mere med fitness og træning, og inspirerer eleverne til hvordan man kan holde sig i gang, hvis man ikke er til holdsport. Til et forløb med fysisk træning kan man gennemgå øvelser, hvor man bruger sin egen krop, eller mindre vægte og redskaber. En vigtig del af undervisning i fysisk træning, er at man lærer eleverne at bruge redskaberne rigtigt og sikkert, så der ikke opstår skader. Her kan man for eksempel bruge cirkeltræning eller crossfit, og undersøge hvordan man kan træne i naturen.

Træning gennem leg

Et andet aspekt af idrætsundervisningen, er at lege sig til træning. Det kan både være lege indendørs og udendørs, såvel som korte lege, som “trække gulerødder” og “alle mine kyllinger” og lege, der tager længere tid som “Stratego” og “spark til dåse”.

Mål med idrætsundervisning

Der er forskellige mål med idrætsundervisningen, andet end at bevæge sig. Nedenfor kan du se nogle af de mål, man gerne vil nå med idrætsfaget fra 0. klasse til 9. klasse.

Kropsbasis

Med kropsbasis tænkes der på, at man skal have en god viden om kroppen. Blandt andet skal man have en god motorik, hvor blandt andet balance og koncentration er i fokus. Man skal kunne vise kontrol over kroppen, for eksempel spænding og koordinering. Der er desuden fokus på landinger, sving og afsæt. I kropsbasis skal man have god kontrol over sin krop, og samtidig kunne forklare hvorfor det er vigtigt at have en god motorik.

Samarbejde og ansvar

Samarbejde og ansvar er en anden vigtig del af idrætsundervisningen. I denne del er det fokus på at kunne arbejde som et hold, og dyrke sport der indebærer kropskontakt. Dette indebærer blandt andet, at man skal kunne finde løsninger på problemer sammen, og indgå i mindre såvel som større fællesskaber i idrætsundervisning.

Eksamen og prøve i idræt

Til den mulige idrætsprøve i 9. klasse skal man trække to forskellige områder fra to puljer. I den ene pulje findes:

 • Redskabsaktiviteter
 • Dans og udtryk
 • Kropsbasis

I den anden pulje findes:

 • Fysisk træning
 • Boldspil
 • Natur og udendørsaktiviteter
 • Løb, kast og spring

Disse har man trukket på forhånd, så man har tid til at forberede sig. Man vælger et tema, og laver en disposition dertil. Derefter fremfører man sit program for lærer og censor. Læreren må gerne hjælpe til med for eksempel modtagning. Efter fremføring af programmet kommer en mundtlig del, hvor der stilles spørgsmål til opbygningen af praksisprogrammet og temaet i relation til indholdsområderne. Eksaminationen foregår i grupper, men man bliver bedømt individuelt efter 7-trinsskalaen.

Eksamen i idræt – ungdomsuddannelserne

Eksamen består på B-niveau, som Restudy dækker, af en praktisk/mundtlig prøve.

Den praktiske del af eksamen tager 21 minutter med 24 timers forberedelsestid. Denne del af eksamen dækker over et temaforløb, og kan foregå individuelt eller i gruppe. Du bliver også eksamineret i temaernes teoretiske sammenhæng.

Den mundtlige del af prøven varer 24 minutter, og du har ca. 48 minutters forberedelsestid. Denne del af prøven er en individuel opgave med en case, hvor du får afprøvet din teoretiske viden på baggrund af en praktisk problemstilling.

Hvad er ReStudy?

ReStudy er en portal til online undervisning, hvor man med videoer kan få ekstra hjælp til de svære fag, eller hvis man ønsker supplerende undervisning. Det kan både bruges hjemme, eller som et led i klasseundervisningen. Udover videoer er der masser af quizzer, hvor man har mulighed for at teste sin viden om de forskellige emner og fag. Nedenfor kan du se nogle af de fag vi tilbyder online undervisning i.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk