Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Historie

Historie er et fag man har i grundskolen fra 3. klasse eller 4.klasse til 9. klasse. Her beskæftiger man sig med historie, helt fra de første mennesker der fandtes, til samtidshistorie i dag. Hvordan kan det være at danskerne bor hvor vi bor, og hvorfor ser verden ud som den gør? Historiefaget bruges til at give en verdensforståelse, og samtidig give viden om hvordan verden har set ud og hvordan den kommer til at se ud i fremtiden.

Emner i historie – historiekanon

I Danmark gør man brug af en historiekanon, der sætter en vis ramme for, hvilke begivenheder, perioder og personer man skal nå. I historiekanonen ser man på historie helt tilbage fra Ertebøllekulturen, til egyptisk og romersk kultur, til Christian den 4., stormen på Bastillen og frem til Berlinmurens fald, Maastricht og 9/11. Målet med kanonen er ikke at give elever en masse viden de skal huske for at kunne repetere det til prøven, men for at give et indblik i nogle af de store begivenheder, perioder og personer, der har været med til at forme verden til det, den er i dag. Nedenfor kan du se nogle af de punkter, der er med i historiekanonen.

Tutankhamon

Tutankhamon var en egyptisk farao. Han nåede at regere kort tid, fra han var 9 til 19 år, hvor han døde. Han er den eneste farao, hvis grav er fundet uberørt, hvilket skete i 1922 af Howard Carter. Det betyder ikke, at man kun kan arbejde med Tutankhamon, hvis man arbejde med Det Gamle Egypten. Det udelukker bestemt ikke arbejde med pyramider, det egyptiske skriftsprog eller de mange egyptiske guder og deres betydning.

Kvindernes valgret

Kvindernes kamp for stemmeret går tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor kvinder begyndte at organisere sig. Kvinderne fik først stemmeret til kommunalvalg i 1908 og til folketingsvalg i 1915. Før det var det kun mænd, der var over 30 år gamle, var ustraffede og havde egen husstand og var selvforsørgende, der måtte stemme.

De, der ikke måtte stemme, blev kaldt for de 7 F’er og indebar fruentimmer, folkehold, fattige, forbrydere, fallenter, fjolser og fremmede.

Grundloven 1849

Før vi havde Grundloven, var Danmark enevældigt, hvilket betød at vi blev styret af en konge. I 1848-1849 fik vi konstitutionelt monarki, suppleret med Grundloven. Grundloven sikrede, at danskerne fik en lang række rettigheder. For eksempel ytringsfriheden, religionsfrihed og forsamlingsfrihed. Magten blev desuden bredt ud, så Danmark fik en lovgivende, en dømmende og en udøvende magt.

Energikrisen 1973

Energikrisen er også kendt som oliekrisen. Krisen opstod på baggrund af en konflikt mellem de arabiske lande og Vesten over støtten til staten Israel, og havde store økonomiske konsekvenser for USA og Europa.

Krisen startede i 1973, men havde konsekvenser helt ind i 1980’erne. Prisen på olien, der stammede fra de arabiske lande, blev hævet gevaldigt, svarende til fra under 2 dollars, op til 12 dollars. I Danmark bestod energiforbruget 90% af olie. Det var under oliekrisen, at man indførte bilfri søndage.

Andre historiefag

På ungdomsuddannelserne findes der også historiefag, de hedder blot noget andet og har forskellige fokusområder. Nedenfor kan du læse lidt mere om de andre historiefag.

Samtidshistorie

Samtidshistorie er det fag der oftest findes på HHX. Faget fokuserer på nyere dansk, europæisk og verdenshistorie. I faget er der fokus på krigene og politik i samspil med disse, mens man også ser på tendenser i nutiden. Udover at se på krigene, ser man på kriser, for eksempel oliekrisen, samt det industrielle gennembrud, hvor man også ser på den økonomiske historie og fremskridt. I samtidshistorie ser man også på nationale og internationale grænser og udvikling.

Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et historiefag på STX. Det er mere metodisk end for eksempel samtidshistorie, og man arbejder både med historie, sprog og kultur. Undervisning i faget omhandler hovedsageligt græsk og romersk oldtid. Man undersøger og analyserer tekster, både i form af historiske skrifter og poesi, mens man også ser på arkitektur, malerier og meget andet.

Idéhistorie

Idéhistorie er et fag på HTX, der beskæftiger sig med blandt andet videnskabelige teorier, filosofi, historie og politik. Man ser på naturen, produktion og teknologi, og hvordan det har udviklet sig over tiden, samt hvordan det kommer til at udvikle sig i fremtiden og hvordan mennesker begår sig blandt dette. I faget får man kendskab til videnskabsteoretikere og filosoffer, mens man studerer erkendelsesteorier og livsfilosofi. Faget eksisterer på B-niveau og kan trækkes til en mundtlig eksamen.

Teknologihistorie

Teknologihistorie beskæftiger sig med udvikling i teknologien gennem tiden. Faget findes på HTX. Man ser blandt andet på den første teknologi, de industrielle revolutioner, samt hvordan teknologien vil udvikle sig i fremtiden. Derudover kan man arbejde med hvis. Hvad hvis russerne var landet på månen først? Eller hvis Tyskland havde vundet 2. Verdenskrig? Hvilken betydning havde det haft for den teknologiske udvikling? Faget findes på C-niveau, og kan afsluttes med en mundtlig eksamen.

Eksamen og prøve i historie

Historie kan trækkes til en mundtlig prøve i 9. klasse. Denne prøve kan foregå enten individuelt eller i grupper. Man finder selv en problemstilling ud fra en række emner, og skal så udvælge et antal kilder at arbejde ud fra. Derudover skal man fremstille et produkt, som fremvises til prøven. Det kan være alt fra en film til en folder, et rollespil eller lignende, så længe det kan vises i eksamenssituationen.

Til selve prøven starter man med at lave sin præsentation af problemstillingen, hvorefter man viser produktet og inddrager sine kilder i svaret på problemstillingen. I den resterende tid samtaler man med lærer og censor om de såkaldte lærerstillede spørgsmål, som man har trukket til forberedelsen og omhandler ens emne. Men de er ukendte for eleven eller eleverne indtil selve dagen for prøven. De burde dog ikke komme som et kæmpechok, da de er knyttet til emnet, som eleven eller eleverne har arbejdet med.

Hvad er ReStudy?

ReStudy er en platform med videoer til onlineundervisning. Videoerne skabes af passionerede og professionelle undervisere, der ønsker at bidrage med letforståeligt materiale som et led i undervisning, hjælp til eksamen eller som supplerende undervisning. Udover videoer, indeholder siden quizzer, så du kan teste din viden i de forskellige fag og emner. Nedenfor kan du se nogle af de fag vi kan hjælpe dig til at blive ekstra skarp i.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk