Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Geografi

Geografi er et fag, der undersøger jorden, dens opbygning, samfund og klima. Det er ikke kun et fag, der handler om lande og flag. Der findes mange forskellige emner, man kan arbejde med i faget, og der er stadig voksende fokus på klima og globalisering i geografiundervisning. Faget er et udskolingsfag, som man har i udskolingen.

Den fælles mundtlige naturfagsprøve, der kombinerer elementer fra geografi, biologi og fysik-kemi er blevet obligatorisk i skolen, hvorimod geografi skriftligt er et udtræksfag. Her består den skriftlige del af multiple choice.

Her fokuserer vi hovedsageligt på geografi i folkeskolen, men faget eksisterer også på STX og HF.

Emner i faget

Der er mange forskellige emner, der kan indgå i faget. Selve faget kan inddeles i flere forskellige områder. Disse er naturgeografi, kartografi samt kulturgeografi. Naturgeografi omhandler blandt andet klimatologi, hydrologi samt jordbundsgeografi. I kartografi arbejder man med landkort og søkort samt koordinater. Dette emne er i folkeskolen meget simplificeret. Sidste område er kulturgeografi. Dette område beskæftiger sig med mennesker, og samspillet mellem dem og jorden. Det er blandt andet også her, man ser på globalisering samt demografi og erhverv. Disse emner kan du læse mere om længere nede.

Demografi og erhverv

I dette emne arbejder man med sammensætningen af mennesker på et demografisk niveau. Dette kan blandt andet være bystørrelser og typer af byer, samt hvorfor de store byer bliver større, mens små byer efterlades og dør. Man ser blandt andet på migration og immigration, og hvorfor mennesker og dyr flytter sig. Man undersøger fænomener som push/pull faktorer, aldersfordeling, urbanisering, overbefolkning, herunder fødselstal og dødstal og meget andet.

I dette emne lærer man også at identificere lande, regioner og kontinenter, så man har en forståelse for, hvordan verden ser ud. Erhvervsfordeling på nationalt og internationalt plan er også en vigtig del af dette emne. Her undersøger man fordelingen mellem primære, sekundære og tertiære erhverv.  

Jordkloden og klima

I dette emne starter man med at undersøge det danske klima og vejr ved at lave undersøgelser af nedbør, vind og lignende. Man kan blandt andet arbejde med satellitfotos. Derefter bevæger man sig ud i et større perspektiv, hvor man ser på ekstreme vejrfænomener, og hvad der påvirker disse. Her kan der undersøges ændringer i klimaet over en kort og lang årrække, og hvilke faktorer der indgår i ændringerne.

En vigtig del af emnet i geografi er at se på, hvordan klimaet påvirker levevilkår rundt omkring på kloden, og hvordan klimaændringer påvirker demografi og erhverv. I dette emne arbejder man med drivhuseffekt, kulstofkredsløb og global opvarmning.

Globalisering

Globalisering er et emne, der omhandler mennesker og vores forbrug, samt de råstoffer vi kan tilgå rundt omkring på kloden. Udover at se på, hvordan vi bliver mere og mere globale frem for lokale, ser vi på hvor forbrugsvarer kommer fra, og den rejse de skal på for at komme fra for eksempel Kina til Danmark. Man ser på transportveje og infrastruktur, råstoflokalisering og produktion. Hvilke ting kan vi selv fremstille i Danmark, og hvilke skal vi hente på det internationale marked? Derudover ser man på, hvordan og hvorfor vi er gået fra landbrugssamfund til industrisamfund, og historien bag denne udvikling. I dette emne går en stor del af arbejdet ud på at perspektivere det man lærer til ens egen dagligdag, og hvor man selv befinder sig i forbrugskæden.

Naturgrundlag og levevilkår

Dette emne går ud på at undersøge hvorfor vores verden og natur ser ud som den gør. Hvorfor er nogle steder helt flade, mens andre er bakkede eller har store bjerge. Hvorfor findes der palmer nogle steder, og grantræer andre? Man ser på hvordan naturen er blevet formet, og hvordan nogle regioner kan have ekstremt vejr, mens vi i Danmark næsten aldrig har vilde storme og orkaner. I dette emne i geografi ser man også på jordens lag, lige fra grus og jord til sand, ler og jern.

Eksamen i gymnasiet

Har man naturgeografi på STX eller HF, kan det afsluttes med en mundtlig eksamen. Faget i gymnasiet er, i modsætning til grundskolen, mere fokuseret på feltarbejde og indsamling af data samt observationer. Arbejdet er mere selvstændigt og mere projektorienteret. Derudover laver man flere forsøg end i grundskolen. Emnerne bliver mere komplekse, og vil kræve at man undersøger ting fra forskellige vinkler.

Til den mundtlige eksamen trækker man en opgave, som man derefter får tid til at forberede et svar til. Til spørgsmålet vil det forventes, at man kan forklare, hvorfor det er relevant og aktuelt. 

Derudover skal du kunne redegøre for emnet, og give en diskussion eller perspektiverende synsvinkel. Til nogle spørgsmål vil det være relevant at lave udregninger. Lærer og censor har mulighed for at stille spørgsmål. Selve eksaminationen varer 24 minutter, inklusive votering samt trafik til og fra forberedelseslokalet.Du har 24 minutters forberedelse.

Karakteren gives ud fra 7-trinsskalaen.

ReStudy – Online undervisning i alle fag

Har du brug for hjælp til andre fag end geografi? Hos ReStudy tilbyder vi online undervisning i mange fag i både grundskolen og gymnasiet. Her kan du gennem videoer blive skarp på de fag eller emner du har svært ved, ligesom du kan teste din viden med vores lærerige quizzer. Vores materialer er udviklet af dygtige undervisere, der ved hvordan man bedst formidler stof til elever gennem skærmen. Vores undervisningsmaterialer kan bruges som lektiehjælp, som supplerende undervisning eller af lærere der ønsker at bruge videoerne i undervisningen.

Nedenfor kan du se nogle af alle de fag som vi også tilbyder online videoundervisning i.

Nyhedsbrev

Kontakt

Anemonevej 36
8700 Horsens
Danmark

CVR: 32562078
Email: info@restudy.dk