Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Kemi

Kemi er et fag på de gymnasiale uddannelser STX, HTX og HF. Det er en udvidelse af fysik/kemi fra folkeskolen, og fokuserer kun på kemidelen. Faget findes både som A-, B- og C-niveau. I kemi ser man nærmere på de kemiske forbindelser og grundstoffer, og hvad de forskellige elementer der findes i verden, består af. Læs med nedenfor, hvis du vil vide mere om faget.

Emner i kemi

Der er flere forskellige emner man kan arbejde med i faget. Disse emner nedenfor er blot eksempler på forløb, der kan være aktuelle for elever på STX eller HTX.

Nogle af emnerne stifter man allerede bekendtskab med i folkeskolen. Det er for eksempel nogle af grundstofferne, såvel som syrer og baser samt madens kemi. Forskellen ligger i, at man på ungdomsuddannelser i højere grad arbejder med at analysere og vurdere de forskellige emner, i stedet for blot at få en grundforståelse for emnerne. Dette betyder også at man i kemi på gymnasialt niveau arbejder mere med at lave eksperimenter og analysere disse.

Grundstoffer og kemiske forbindelser

Grundstofferne findes i det periodiske system. Her finder vi blandt andet jern, natrium, klor, guld og mange andre. Når man sætter disse sammen på kryds og tværs, skabes kemiske forbindelser, som kan blive til et andet produkt, hvis man har sat “de rigtige” sammen. For eksempel bliver hydrogen (H) og oxygen (O) til H2O, hvis man sætter dem sammen.

Syrer og baser

Syrer og baser findes overalt. Når man arbejder med dette emne, ser man ofte på stoffernes PH-værdi. Både syrer og baser kan være ekstremt ætsende og farlige, og det kræver stor forsigtighed at arbejde med disse stoffer i laboratoriet. Dog kan vi både finde syrer og baser i vores hjem, både i den mad vi spiser og i de produkter vi for eksempel bruger til at gøre rent med.

Kemiske metoder

Kemiske metoder er en vigtig del af kemifaget på højere niveauer. Det omhandler hvordan og hvorfor, man undersøger ting på den måde man gør, og med hvilket formål. Her er der blandt andet tale om analyse, hvor man ser på bestanddelene af forskellige stoffer på molekylært niveau.

Madens kemi

I dette emne ser man på, hvad den mad vi spiser, består af, og hvordan noget mad er sundt mens andet er usundt. Man kan i dette emne undersøge mad, og finde ud af hvilken effekt det har på kroppen. Man kan også undersøge, hvorfor det er vigtigt, at vi får nogle stoffer fra vores mad, og hvilke der ikke gavner vores helbred.

Eksamen i kemi

Nedenfor kan du læse mere om hvordan det er at gå til eksamen i kemi på de forskellige niveauer. Der kan være små forskelle imellem de forskellige uddannelser, så spørg din underviser, hvis du er i tvivl. Alle eksamener dømmes efter 7-trinsskalaen.

Kemi C eksamen

Eksamen i kemi C er mundtlig, og tager omkring 100 minutter. Der eksamineres flere elever ad gangen, og de må gerne være i grupper på to personer. Gruppen eller personen trækker en opgave, hvorefter de får omkring 10 minutter til at forberede sig. På opgaven er der et emne samt forslag til et eller flere eksperimenter. Derudover kan der være relevante bilag. Lærer og censor bevæger sig rundt mellem de forskellige grupper, mens de eksaminerede skiftes til at fortælle og vise. Lærer og censor må gerne stille spørgsmål til eksperimentet eller emnet.

Man må oftest gerne medbringe en form for noter eller bilag til sin eksamen, så længe det ikke er for omfattende. Det kan for eksempel være korte, vigtige pointer, gode eksperimenter, tabeller eller lignende. Tjek altid med din lærer om de noter du medbringer, er tilladte.

Når eksaminationen lakker mod enden, bliver eleverne voteret individuelt og enkeltvis.

Kemi B eksamen

Eksamen i kemi B minder meget om kemi C eksamen. Dog er der øget fokus på, at eleven arbejder selvstændigt, og viser større forståelse for de forskellige emner. For eksempel er det en fordel, hvis eleven viser sine egne eksperimenter fra skoleåret.

Eksaminanderne kan trække emner fra både C- og B niveau, men det kræves, at man kan lave mere komplicerede forsøg og give nye vinkler på emner fra C-niveau, hvis man trækker dette. Selve eksaminationstiden varer omkring 100 minutter, inklusiv votering.

Kemi A eksamen

Eksamen kan både være skriftlig og mundtlig.

Den skriftlige eksamen foregår ved, at man modtager et datasæt, der indeholder omkring fire forskellige opgaver og eventuelle bilag. Bilag kan være billeder, tabeller, videoer og lignende. Man må oftest gerne bruge flere forskellige hjælpemidler til at løse opgaverne, og man har 5 timer til at løse dem. Der kan være flere forskellige emner, så man kan se elevens præsentation på flere forskellige områder.

Mundtligt har man en times forberedelse, og derefter en halv times eksamination, inklusive votering og karaktergivning. Ligesom på de andre niveauer, trækker man et emne. Derefter har man tid til at planlægge sine forsøg. Når det er blevet tid til eksaminationen, skal der foregå en samtale mellem lærer og elev. Læreren skal udfordre eleven på de ting der bliver sagt, og forsøge at få eleven gennem forskellige aspekter af emnet.

Forskel på niveauerne

Niveau A er selvfølgelig mere avanceret end niveau C. Dog er der også andre forskelle. På C-niveau er der fokus på, at eleven kan beskrive de forskellige emner og fænomener. Målet er, at eleven kender fænomenerne, men der behøves ikke nødvendigvis at kunne laves analyser og vurderinger af emner og fænomener. På A-niveau vil det kræves, at man kan lave analyser af forskellige fænomener, og har et udbredt kendskab til emner på alle niveauerne.

Andre fag hos ReStudy

Hos ReStudy kan du modtage online undervisning i kemi såvel som mange andre fag. Gennem videoer og quizzer bliver du ekstra skarp til eksamen, eller får den hjælpende hånd, du har brug for til at forstå svære emner. Videoerne kommer fra professionelle undervisere med passion for det, de laver og kan både bruges som et led i undervisningen eller hjemme til lektielæsning. Quizzerne fungerer sammen med videoerne, så du kan holde øje med dit niveau. Nedenfor kan du se nogle af de andre fag du kan få undervisning i hos ReStudy.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk