Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Fysik

Fysikken er synlig omkring os i den verden vi lever i, men det er ikke altid vi lægger mærke til den. I fysikfaget tager man udgangspunkt i de fysiske fænomener vi støder på i vores hverdag, men som vi måske ikke helt forstår. Hvordan fungerer magneter? Hvordan laver man et elektrisk kredsløb? Hvorfor kan lyset bevæge sig hurtigere end lyden, og hvorfor er det ikke omvendt?

Fysik kan både besvare nogle af de store spørgsmål vi har, men kan også give os nye, spændende spørgsmål om livet og verden. I fysikfaget arbejder man med nogle af disse spørgsmål, og får en forståelse for hvordan verden hænger sammen.

Denne artikel fokuserer på fysik på gymnasieniveau. 

Teori og praksis

Fysikfaget består både af teori og praktiske opgaver eller eksperimenter og forsøg. Eksperimenterne skal understøtte den teoretiske undervisning, og sørge for at du får en endnu bedre forståelse for fysikkens fænomener.

Teorien er som regel bygget op omkring undervisning fra en lærebog, og kan formidles gennem oplæg og præsentationer. Den praktiske del foregår oftest ved at man enten individuelt eller i grupper lave eksperimenter med elektricitet, bølger, magnetisme og lignende.

Emner i fysikundervisningen

Der er mange forskellige emner og fænomener, der kan undersøges i fysik. Nedenfor ser du blot nogle af de emner, du kan komme til at arbejde med og derigennem få en forståelse for fysikfaget. Nogle af disse emner kan man allerede have arbejdet med, enten i udskolingen i fysik/kemi, som kombinerer de to fag, eller i natur/teknik, som er et fag man har i indskolingen og på mellemtrinnet, for at give elever en grundforståelse for fænomenerne.

Universet

Universet er kæmpestort, og der er stadig utallige ting vi ikke forstår. Derfor kan man arbejde med universet i fysikfaget. Her ser vi blandt andet på universets historie, hvad partikler er og hvordan de opstår, samt atomer og deres sammensætning. Man kan arbejde med flere forskellige emner, for eksempel Big Bang, og se på hvordan forskerne på CERN bruger the Large Hadron Collider i Schweiz til at løse nogle af universets største mysterier.

I dette emne kan man blive ved med at sætte spørgsmålstegn, jo mere man undersøger det. I emnet kan man også undersøge, hvordan teleskoper virker, og hvordan man kan se langt ud i universet med de teleskoper vi bruger i dag.

Kvantefysik

Når man arbejder med kvantefysik arbejder man med fysik på atomniveau. Altså, alle de små elementer alting består af. Her ser man på atomer, molekyler samt faste stoffer. I kvantefysik ser man på, hvordan atomerne og stofferne passer sammen, og hvilke effekt sammensætningerne har.

Dette er et emne, der kan være svært at forstå for mange, fordi man arbejder med partikler der er endnu mindre end atomer.

Elektroniske kredsløb

Elektroniske kredsløb er en anden del af fysikken. Her ser man på, hvordan elektriske kredsløb hænger sammen, samt hvordan man effektiviserer og gør kredsløbene endnu bedre. Man arbejder med strøm, lyd og signaler, og skal udover at lave praktiske eksperimenter, også have en god grundforståelse for hvordan kredsløbene fungerer.

Når man arbejder med elektroniske kredsløb i fysik i gymnasiet, kan man få opgaver hvor man for eksempel skal få en mekanisme til at fungere stabilt. Derudover er det vigtigt at eleverne viser at de har forståelse for hvordan kredsløbene virker.

Magnetisme

Magnetisme er også en del af fysikundervisningen. Her arbejder man både med magnetisme på lille og stor skala, og laver eksperimenter der viser at man har forståelse for emnet. Når man arbejder med magnetisme ser man både på hvordan magneterne virker, og hvorfor det kun er nogle ting, der tiltrækkes af magneter. Derudover kan man undersøge kompasser, og hvorfor de virker som de gør, sammen med jordens magnetiske poler.

Teori i emnet kan derudover omhandle hvorfor og hvordan vi bruger magnetisme i vores hverdag, og hvilken betydning magnetisme har for vores liv på jorden.

Fysik som onlineundervisning

Selvom fysik er et fag, hvor man ofte gør brug af eksperimenter, kan det stadig godt betale sig at bruge online undervisning til at blive ekstra skarp. I gymnasiet er en stor del af fysikundervisningen sat op på teorier og formler, der kan være svære at huske. Med online undervisning i fysik hos ReStudy tilbyder vi både forklarende videoer, såvel som quizzer. Med mange forskellige videoer, kan du frit vælge mellem det du synes er svært, og derefter tage vores tilhørende quizzer, så du kan teste om du har forstået emnet. Quizzerne er også ideelle til repetition, inden du skal til eksamen, så du får genopfrisket vigtige pointer.

Eksamen i fysik

Eksamen på B-niveau består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve er todelt, hvoraf første del er eksperimentel, hvor man skal arbejde i laboratoriet i halvanden time med 1-2 andre elever. Anden del er en individuel mundtlig del med en eksaminationstid på 24 minutter og en forberedelsestid på 24 minutter.

Eksamen i fysik C er en mundtlig prøve.

Prøven bygger på det indhold og kernestof, der er blevet gennemgået i undervisningen. Opgaven indeholder både eksperimentelle og teoretiske elementer. Eksaminationen er på 24 minutter, og man får  24 minutters forbereldesestid.

Andre fag hos ReStudy

Hos ReStudy har vi også mange andre fag, som vi tilbyder online undervisning i. Vores videoer og quizzer kan bruges som forberedelse til en kommende eksamen, hvis du har brug for ekstra hjælp til at forstå svære emner, eller hvis der blot er et fag du vil være ekstra skarp i. Du kan også snuse til fagene, og se hvad du kan komme til at arbejde med i gymnasiet.

Nedenfor kan du se nogle af de fag vi tilbyder online undervisning i.

Du kan også læse mere om nogle af de svære emner i gymnasiet.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk