Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Engelsk 

Hos ReStudy kan du tage online undervisning i engelsk, når du har tid. Måske har du brug for at få hjælp til engelsk inden en eksamen, eller måske søger du ekstra undervisning, som supplement til det, du lærer i folkeskolen eller på gymnasiet. Du får både mulighed for at få styrket dine kundskaber i emner som tekstanalyse, grammatik, kultur og historie, såvel som ordforråd og skriftlig engelsk.

Engelsk onlineundervisning er altså ikke kun en fordel, hvis du ønsker hjælp til de svære emner, men også hvis du ønsker at blive ekstra dygtig i engelskfaget.

Hvad får jeg ud af engelskundervisning online?

Med engelsk online undervisning hos ReStudy, kan du både se gode, forklarende videoer, der går i dybden med forskellige emner, såvel som at tage quizzer, der tester din viden i emner, du gerne vil være ekstra skarp i.

Quizzerne kan teste dig i emnerne, både så du er ekstra opmærksom, men også fordi repetition er en ideel måde at huske de emner, for eksempel grammatik, der kan være svære at have overblik over.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige områder, du kan få engelsk online undervisning i. Længere nede kan du læse om eksamen i både grundskolen samt på gymnasieniveauerne A, B og C.

Emner i engelskundervisning

Engelskundervisningen i både grundskolen og på gymnasierne er meget bred. Der er mange emner, der skal gennemgås, både for at få en god forståelse for sproget og grammatikken, men også for at få et indblik i historie og kultur i engelsksprogede lande som USA, Australien og Storbritannien. Nedenfor kan du læse mere om de emner man arbejder med på uddannelserne og som vi kan hjælpe dig med gennem engelsk online hos ReStudy.

Grammatik

Grammatik er en vigtig del af engelskundervisningen. Derfor er det også en del der er fokus på i engelsk online. Både i grundskolen og på gymnasieniveau arbejder du med emner som kongruens, verbets bøjninger, tider og meget andet.

I engelsk i indskolingen og engelsk i mellemtrinnet arbejder man med ordklasser, sætningsdannelse samt oversættelse af simple ord og sætninger, men det kan naturligvis variere fra skole til skole.

Historie

I engelsk online såvel som i skolesystemet lærer du også om historie og kultur i engelsksprogede lande. Der er fokus på både sprogkultur, såvel som kulturelle forskelle mellem de engelsksprogede lande og Danmark. Dette kan foregå gennem forskellige forløb. Nogen har forløb om Indien eller USA, mens andre har om Storbritannien eller Australien. Målet er at give et indblik i landet, så eleverne forstår hvilke forskelle og ligheder der er mellem for eksempel dansk kultur og de andre kulturer samt engelsksprogede kulturer imellem.

Skriftlig engelsk

Når man arbejder med skriftlig engelsk, handler det b.la. om at få en forståelse for de forskellige genrer. Det kan være et essay, en nyhedshistorie eller en novelle. Man arbejder blandt andet med forskellene mellem at skrive på dansk og på engelsk, samt hvordan man skriver gode, sammenhængende tekster i længere format.

I denne disciplin arbejder man blandt andet med tekstanalyse, så man kan identificere de træk, der hører til den genre du læser og skriver.

I engelsk online hos ReStudy giver vi et godt indblik i, hvordan du kan lave en god tekstanalyse, og hvilke genretræk der er nødvendige for at skrive en god tekst.

Eksamen på ungdomsuddannelserne

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve tager i alt fem timer, og har udgangspunkt i et centralt, stillet opgavesæt. Den første time må du hverken bruge computer eller andre hjælpemidler. De sidste fire timer er alle hjælpemidler mulige, dog må du ikke have kontakt med omverdenen og bruge nettet.

Den mundtlige prøve knytter sig til et ukendt materiale, der kredser om sig et tidligere behandlet stofområde. Der er en times forberedelse, hvor alle hjælpemidler er tilladt, igen med undtagelse af kontakt med omverdenen og brug af nettet, samt ca. 30 minutters eksamination.

Begge eksamener vurderes efter 7-trinsskalaen.

Folkeskolens prøve i engelsk

Det er obligatorisk at skulle til prøve i mundtlig engelsk, mens skriftlig engelsk er et udtræksfag. Den skriftlige eksamen består af fire dele. Først er der en lytteøvelse, hvor man hører en tekst og skal svare på spørgsmål dertil. Derefter er der en læseøvelse, der fungerer på samme måde. Disse er uden hjælpemidler, og der er afsat omkring 30 minutter til hver del. Derefter kommer der en produktiv del, hvor man først har en del om sprog og sprogbrug, den grammatiske del, og derefter en del hvor man skal fremstille en tekst. Til den sidste del må der bruges hjælpemidler i form af ordbøger og grammatiske oversigter.

Denne del vurderes på 7-trinsskalaen.

Den mundtlige prøve foregår ved, at eleven har lavet en disposition, der skal underskrives af læreren. Den mundtlige prøve har et emne, hvor eleven vælger et underemne at fremlægge om til prøven. Til selve prøven starter eleven med at præsentere sin disposition, hvorefter der skal være en samtale mellem eleven og læreren. Også denne del vurderes efter 7-trinsskalaen.

Onlineundervisning i andre fag

Hos ReStudy tilbyder vi også online undervisning i mange andre fag end engelsk på gymnasie- og grundskoleniveau. Undervisningen kan både bruges af undervisere, såvel som skoleelever og studerende. Mulighederne for at bruge online undervisning er mange. For eksempel kan quizzerne bruges som et led i undervisningen, hvor man ønsker at give eleverne mulighed for at kunne repetere for eksempel grammatikopgaver. Derudover kan det bruges af elever, der ønsker supplerende undervisning eller en hjælpende hånd derhjemme.

Nedenfor kan du se nogle af de fag vi tilbyder undervisning i. Du kan læse mere om dem, under deres egen side.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk