Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Dansk

Hos ReStudy har vi også mange videoer til dansk i både grundskolen og på gymnasiet. Her finder du videoer til mange forskellige emner og forløb, om det så er grammatik, tekstanalyse eller dansk/udenlandsk litteratur og litterære perioder.

Dansk er et vigtigt fag i hele skoletiden, fordi det både skal give gode studievaner, sproglige kompetencer såvel som læsekompetencer og evnen til at forstå og kende vores egen og andre landes litteratur.

Man arbejder med dansk helt fra de første klasser i grundskolen, hvor man lærer sproget og bogstaverne at kende, frem til gymnasietiden, hvor man lærer at analysere tekster på højt niveau samt skrive fejlfrit dansk og kende vores litteraturhistorie. Vælger man at læse videre, kan man på mange studier også komme til at arbejde videre med både grammatik og sprogets sammensætning. Dette er for eksempel aktuelt hvis man læser dansk, litteratur eller kommunikation.

Emner og mål

Der er flere forskellige mål, der skal opnås og læres, når man har dansk i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Nedenfor kan du læse mere om nogle af de områder, du kommer til at arbejde med i dansk, og som du også kan finde videoundervisning i hos ReStudy.

Tekstforståelse

Tekstforståelse er en vigtig del af danskundervisningen. Man arbejder med det gennem hele sin skoletid. I de små klasser læses der historier, som man snakker om efterfølgende. Det kan være børnebøger eller klassiske historier som vi alle kender. Teksterne bliver mere og mere avancerede jo højere man kommer op, og dansk på A-niveau på ungdomsuddannelserne kan være meget avanceret. Når man arbejder med tekstforståelse skal man kunne læse mellem linjerne, og det kan være en fordel at have viden om forfatteren og hans eller hendes skrivestil, samt tiden de skriver i.

Når man arbejder med læse- og tekstforståelse kan man benytte en række midler og modeller til at identificere de forskellige bestanddele af teksterne. Det kan også være en god idé at diskutere teksterne i grupper eller par.

Grammatik

Man arbejder både med grammatik i grundskolen og på gymnasiet. Det er en vigtig del af faget, og fylder meget i undervisningen. Når man arbejder med grammatik, kan det være opgaver som at identificere ordklasser. Derudover kan man arbejde med sætningsled og sætningsdannelse, såvel som tegnsætning. I denne del arbejder man også med bøjninger af ordene såvel som udtale. Meget grammatikundervisning er bygget på gentagelser og repetitionsøvelser. Med ReStudy kan du få vigtig hjælp til danskundervisning, så du kan blive ekstra skarp, når du skal til prøve eller eksamen.

Skriftlig dansk

I danskfaget skal man også selv lære at kunne fremstille tekster. I de mindste klasser skriver man små historier og skriver og tegner, mens man kan skrive essays, noveller, nyhedsartikler og meget andet i både udskolingen og gymnasiet. Både i udskolingen og i gymnasiet arbejder man mere og mere med SoMe, og skriver både blogindlæg, artikler og meget andet.

Det handler i skriftlig dansk om at kunne følge genrekonventioner og de kendetegn, der er obligatoriske for den genre man skriver i. Desuden er det en fordel at kunne skrive levende, formulere sig klart og godt, samt undgå grammatiske og sproglige fejl.

Dansk litteraturs kanon

Den danske litteraturs kanon er en samling af forfattere, som man skal have stiftet bekendtskab med i sin skoleperiode. Den blev første gang offentliggjort i 2004, og indeholder både obligatoriske og vejledende forfattere. Målet er at give elever et godt overblik over de største og mest kendte forfattere i vores historie, der alle har bidraget med vigtig litteratur. Nedenfor kan du se nogle af de forfattere der findes på listen:

 • St. St. Blicher
 • H. C. Andersen
 • Tove Ditlevsen
 • Herman Bang
 • Karen Blixen

På den vejledende liste findes der mange forfattere, som man også møder i sin skoletid. Disse er ikke obligatoriske, men blot forslag til forfattere og værker der kan indgå i undervisningen. Se nogle af dem nedenfor.

 • Folkeeventyr
 • Amalie Skram
 • Astrid Lindgren
 • Jeppe Aakjær
 • Halfdan Rasmussen

Folkeskolens prøve i dansk

Prøven i folkeskolen foregår i 9. klasse. Vælger man at supplere med en 10. klasse er både en skriftlig og mundtlig danskprøve obligatorisk.

Der findes flere forskellige prøveformer i 9. klasse til både en mundtlig og skriftlig prøve. I den mundtlige prøve kan man trække en tekst, hvor man så efter en kort forberedelsestid skal samtale om den med lærer og censor. Derudover skal man læse et stykke tekst op. Man bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Den skriftlige prøve foregår over cirka fire timer, hvor man skal fremstille en tekst i en bestemt genre. Det kan være et essay, en novelle eller en nyhedsartikel. Der knytter sig ofte et tema eller en forhistorie til de forskellige opgaver.

Der er desuden forskellige læseprøver og retskrivningsprøver gennem grundskolen.

Eksamen på gymnasiet

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og stilles på grundlag af tekst-/billedmateriale inden for fagets tre stofområder.

Den mundtlige prøve kan indeholde såvel kendte som ukendte tekster med fokus inden for et af de tre stofområder. Der er ca. 60 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksaminationstid.

Hjælp til andre fag

Har du brug for at blive lidt skarpere til andre sprogfag i folkeskolen eller på gymnasiet? Hos ReStudy tilbyder vi, udover dansk, videoer til både tysk, engelsk og spansk. Vores videoer er enkle og lette at forstå, så du trygt kan gå til prøve eller eksamen. ReStudy kan også give en hjælpende hånd til flere andre fag. Se nogle af dem nedenfor.

Så vil du vide mere om buddhisme? Informationsvidenskab? Barokken? Andengradsligninger? Eller noget helt andet? Se vores videoer, enten som et led i undervisningen eller som lektiehjælp, og tag vores quizzer og tests, så du bliver ekspert i dit emne!

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk