Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Biologi

I biologi i både folkeskolen og på gymnasiet arbejder man med mange forskellige emner. I folkeskolen er faget obligatorisk, og skal give en god forståelse af verden omkring os, samt de mennesker, dyr og planter, der lever i den. På gymnasieniveau går man mere i dybden med kroppens bestanddele og menneskets udvikling.

Vil du have hjælp til biologi? Læs med her, og se vores videoer om biologiundervisning.

Emner

Der er en bred vifte af emner, man kan arbejde med i biologi. Det er meget forskelligt, hvor meget man går i dybden med de forskellige emner. Nedenfor kan du læse lidt mere om de områder, du kommer til at arbejde med i biologi, både i folkeskolen og på gymnasieniveau.

Krop og sundhed

Krop og sundhed handler både om kroppens opbygning, såvel som menneskets generelle sundhed og sygdomme. Man ser for eksempel på hvad der skal til for at have en sund livsstil, samt hvilke faktorer der kan påvirke vores krop og vores sundhed negativt. Når man arbejder med dette emne, kan man have flere forskellige forløb. Du kan se eksempler på disse nedenfor.

 • Mad og ernæring
 • Sygdomme og velfærd
 • Kroppen og organerne
 • Alkohol og stoffer
 • Hjernen og psykologi

Emnerne og forløbene kan også være sat sammen på mange andre måder. Arbejder man med mad og ernæring, kan man komme til at undersøge forskellene på sund og usund kost, samt hvordan man bedst opnår en sund livsstil gennem det, du indtager. Hvis I arbejder med sygdomme og velfærd, kan det indeholde emner som vacciner og medicin, samt hvorfor og hvordan sygdomme opstår. I kan både behandle emner på nationalt plan, men også større sygdomsudbrud og epidemier. 

I emnet kroppen og organerne kan man arbejde med kroppens og organernes funktioner, og hvorfor vi er sat sammen som vi er. Mange folkeskoler og gymnasieklasser arbejder også med afhængighed, hvor man herunder ser på alkohol og hårde stoffer. Man kan også behandle emner, hvor man ser på hvordan og hvorfor vi opfører os som vi gør, og hvad der er grunden til vores opførsel i forskellige situationer. 

Økosystemer

Man kan heller ikke undgå at arbejde med økosystemer. Disse findes på mange niveauer. Mange folkeskoleklasser besøger i løbet af deres skoletid en sø eller et vådområde, hvor man undersøger de forskellige dyr og organismer, der er i området. Man ser også på deres omgivelser og miljø. Ud over skovsøen, kan man også se på mange andre økosystemer. Blandt andet i havet, i forskellige klimaer og hele jorden som ét økosystem.

Når man arbejder med økosystemer, ser man på hvorfor og hvordan det er opstået. Er det på grund af ændringer i klimaet? Er det menneskeskabt? Eller noget helt tredje? Derudover kan man se på, hvad der kan skabe ændringer i økosystemet, for eksempel som følge af global opvarmning.

Afhængig af om man arbejder med økosystemer i folkeskolen eller på gymnasiet, kan det være meget forskelligt, hvor dybt man går i undersøgelserne, men det er vigtigt, at eleverne får en grundforståelse for disse systemer.

Evolution

Man arbejder både med menneskets og dyreverdenens evolution. Man ser på, hvordan vi er blevet til den type menneske vi er i dag, samt hvordan vi har ændret os over tiden. Hvilke faktorer har afgjort, at mennesker og dyr er blevet nødt til at ændre udseende, og kommer vi til at udvikle os mere i fremtiden, når vi bliver mere afhængige af teknologi og kunstig intelligens.

Evolution er en lang proces, og der er mange forskellige kompleksiteter, som skal passe sammen. Derudover kan evolution både være tilfældig eller nødvendig, som følge af ændringer i klima, mangel på mad og lignende.

Celler, mikrobiologi og bioteknologi

Når du arbejder med celler, ser du på de byggesten, der er nødvendige for at mennesker, dyr og planter kan skabes og fungere. Man ser på hvad cellerne består af, og hvilke forskelle, der er på menneskeceller, dyreceller og planteceller. I mikrobiologi arbejder du med de bakterier, vira og svampe der findes i maden, i kroppen og mange andre steder. Bioteknologi fokuserer mere på, hvordan man arbejder med disse elementer i medicinalbranchen, fødevarer og landbruget. Mens man kan arbejde med celler og mikrobiologi i folkeskolen, er bioteknologi et større emne på gymnasiet, mens man også kan læse det som en videregående uddannelse.

I folkeskolen

I folkeskolen får man biologi i udskolingen, og har det fra 7. til 9. klasse. En introduktion til faget gives i de mindre klasser og kaldes Natur/Teknik. Dette fag har til formål at lære eleverne om planter og dyr, og give en basisviden omkring vores eksistens. I folkeskolen gennemgår man mange forskellige emner, og går ofte ikke i dybden med flere af emnerne. Undervisningen foregår både som klasseundervisning, mens man også kan lave udflugter og projektorienterede forløb, såvel som fremlæggelser.

I folkeskolen kan man trække biologi til folkeskolens prøve, der er en multiple-choice test, der foregår digitalt. Her vil være en række spørgsmål og illustrationer som man skal svare på. Som noget relativt nyt skal man også til prøve i en fælles naturfaglig prøve, hvor elementer fra biologi, fysik-kemi og geografi kombineres. Her arbejder man i løbet af året med flere fællesfaglige forløb, der berører elementer fra alle tre fag, der gør eleverne i stand til at kunne indtænke alle tre fag til den mundtlige naturfagsprøve.

På gymnasiet

Biologiundervisning på gymnasiet går mere ned i de forskellige emner, fordi man ofte har flere lektioner i ugen. Her er faget også tilpasset flere forsøg.

På gymnasiet arbejder man blandt andet mere med cellerne og deres evolution og opbygning, samt menneskets fysiologi. Derudover kan man arbejde med gæring, fotosyntese og respiration og hvilken effekt økologi har på miljøet.

Du kan også arbejde med evolutionsteori samt genetik. Under dette hører også samspillet mellem arv og miljø.

Man kan have biologi på både A-, B- og C-niveau, hvor A-niveauet er det mest avancerede og vægter mere i de afsluttende karakterer. Hvis du interesserer dig for biologi, er det et oplagt valg til din SRP, fordi faget er bredt og kan bruges på mange forskellige måder.

Hos ReStudy har vi mange videoer der kan supplere undervisningen i folkeskolen og gymnasiet, så du kan blive ekstra skarp på de forskellige emner. Hos ReStudy tilbyder vi også online videoundervisning i mange andre fag og fagområder.

Nedenfor kan du se nogle af de andre fag vi kan hjælpe dig med at blive ekspert i!

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk