Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

Billedkunst

Billedkunst i gymnasiet er et fag, der arbejder med meget andet end at tegne og male. Her får man også mulighed for at undersøge kunsthistorie, og være kreativ med mange andre materialer end blyant og papir. I billedkunst arbejder man for eksempel både med arkitektur og alternative materialer som stål, stof, ler og meget andet.

Alt det arbejde du laver i faget, samles i en portefølje, så du har overblik over de forskellige forløb og de produkter du har lavet. Til eksamen kan du blive eksamineret i nogle af de forskellige emner du har i porteføljen. Læs mere om eksamen i billedkunst længere nede på siden.

I folkeskolen, for eksempel billedkunst i indskolingen, arbejder man mere med grundelementerne og grundforståelsen af, hvad billedkunst er. Her kan man arbejde med kreativitet, og for eksempel tegne noget fra en historie eller prøve at forme ler og lignende. Ideer til billedkunst undervisning kan komme mange forskellige steder fra, og det er kun fantasien, der sætter grænser, når det kommer til billedkunst i indskolingen.

Forskellige emner

Undervisning i billedkunst kan foregå på mange forskellige måder. Der kan være almindelig klasseundervisning, projektorienteret undervisning, der foregår mere selvstændigt, samt kortere kurser i forskellige materialer og teknikker. Derudover kan der både være selvstændigt arbejde og gruppeopgaver.

I billedkunst på gymnasiet arbejder man med mange forskellige aspekter af kunsten. Udover selv at kunne lave kunst, skal man kunne tilgå andre kunstværker analytisk og med teori, der binder de forskellige stilarter og tidsaldre sammen. Man skal kunne forstå og genkende indholdet og konteksten af den kunst, man kigger på, samt bearbejde de problemstillinger, der kan være i sin egen eller andres kunst.

Derudover arbejder man med idégenerering og brainstorming, såvel som strategien i det emne man arbejder med. Man ser også på kunst kulturer og lande imellem, og hvilken betydning kunsten har for mennesket.

Stilarter og tidsaldre

Både i folkeskolen og på gymnasiet arbejder man med flere forskellige stilarter og tidsaldre i kunsten. Man lærer at adskille dem fra hinanden, og lærer de forskellige kendetegn, der hører til stilarten. Nogle af de typiske stilarter man arbejder med, både i de senere klassetrin i folkeskolen såvel som i gymnasiet, ses nedenfor.

 • Middelalderen
 • Renæssancen og barokken
 • Impressionisme
 • Modernisme
 • Realisme
 • Dekonstruktivisme
 • Samtidskunst

Middelalderen

Kunst i middelalderen er kendetegnet af mange religiøse skulpturer og malerier. De fleste malerier fortæller om en episode eller et tidspunkt i historien, for eksempel Jesu fødsel. Middelalderkunst og arkitektur ses blandt andet på slotte og i kirker.

Middelalderkunst er realistisk, men kan have motiver af engle, djævle og fabeldyr med i billederne. Historier i malerierne kan både være skjulte, eller være episoder vi kender fra historien. Kunsten var i høj grad brugskunst rettet mod en befolkning, hvor hovedparten ikke kunne læse eller skrive. Derfor var symboler og billeder af stor betydning for at vise, hvordan verden og troen hang sammen.

Realisme

Stilarten stammer fra 1840’erne til 1870’erne og spredte sig over hele Europa. Realisme bruger b.la. hverdagssituationer, gode såvel som dårlige, uden abstrakte og surrealistiske farver og motiver. Realisme er kendt for at have en mørkere side, hvor den afspejler fattigdom og nød, ligesom malerierne blev brugt til at vise, hvordan de dårligst stillede i samfundet havde det. Malerier fra realismen er for eksempel “Sat ud” af Erik Henningsen og “Udslidt” af H.A. Brendekilde.

Modernisme

Modernisme dækker over flere forskellige underkategorier. Dette er for eksempel surrealisme, kubisme og ekspressionisme. Disse stilarter er karakteristiske for 1900-tallet. I kubisme arbejder man med at se kunsten fra flere forskellige sider på én gang. Man bryder altså figuren op, og placerer den på en flade.

Dette kan få motivet til at se meget abstrakt ud, og det kan nærstuderes i lang tid. Denne stilart er udarbejdet af Picasso og Braque i det tidlige 1900-tal.

Surrealisme er kendetegnet af, at man forsøger at blande virkelighed med drømme. Dette resulterer i malerier, der stammer fra virkeligheden, men som har et abstrakt og surrealistisk tvist. Stilen stammer fra Paris, og blev udbredt i 1920’erne og 1930’erne.

Ekspressionismen er også en del af modernismen. Stilen stammer fra Tyskland i den første del af 1900-tallet, og er en modsætning af naturalismen. Her er flere farver, og man ser på sanseindtrykket og individet. Kendte malerier af ekspressionister er for eksempel Edvard Munchs “Skriget” samt Van Goghs “Stjernenat”.

Dekonstruktivisme

Dekonstruktivisme er en arkitekturart, hvor man skiller strukturer ad og sætter dem samme på nye måder. Dette skaber spændende former, der ser moderne og unikke ud. Stilarten ses især i Europa, men også i USA. I Danmark er der eksempler på dekonstruktivisme blandt Musikkens Hus i Århus samt Arken ved Ishøj Strand. Stilen stammer fra 1970’erne, og brød for alvor igennem i 1980’erne.

Samtidskunst

Samtidskunst er den kunst, vi ser omkring os i dag, og som stammer fra nutiden. En af de helt store stilarter i samtidskunsten er streetart, som vi ser mange steder. Dette kan både være graffiti, kunstinstallationer og meget andet. I streetart arbejder man meget med ting og materialer, der kan skabe noget nyt, og miljømæssige faktorer får fortsat større betydning for den kunst vi ser i dag. I billedkunstundervisning i samtidskunst og streetart, kan man for eksempel arbejde med kunstneren Banksy, der med sin kunst forundrer, forarger og provokerer.

Samtidskunst kan også indebære installationskunst, videokunst, lydkunst og meget andet.

Disse elementer fra billedkunst kan kombineres med for eksempel mediefag.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve består af to dele og indeholder en prøve i dit eksamensprojekt samt i det teoretisk-analytiske stof på grundlag af en opgave, som tager udgangspunkt i din portfolio. Der er ca. 60 minutters forberedelse og en eksaminationstid på ca. 30 minutter.

Til eksamen vil der være en lærer og en censor. Oftest foregår det ved, at du starter med at lave et oplæg og derefter vil der være en dialog mellem dig og lærer og censor. Det bliver bedømt efter 7-trinsskalaen.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk