Tilføj filter:

 • EUD
 • HF
 • HG
 • HHX
 • HTX
 • STX
 • A-Niveau
 • B-Niveau
 • C-Niveau
 • Grundforløb
 • Mellemtrinnet
 • Specialundervisning
 • Til Læreren
 • Udskoling
 • Erhvervsuddannelse
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • VUC
Aktive filtere:

AP

AP kaldes også for almen sprogforståelse. Det er et fag, der skal forberede og forbedre dig som studerende på en ungdomsuddannelse. Faget sikrer, at du forstår de termer, teknikker og meget andet, der bruges, når du får undervisning på gymnasiet.

Faget er unikt for det almene gymnasium, STX. Fokus er på sprog og kommunikation, og man arbejder især med latinske termer og vendinger.

Det, du lærer til almen sprogforståelse, kan du også tage med dig i dit videre studieliv, for eksempel på en videregående uddannelse.

Når du har AP, arbejder du blandt andet med de ordklasser du har lært i folkeskolen, og du lærer de latinske termer for ordklasserne, og lærer at identificere dem i de tekster du læser.

Hvad er almen sprogforståelse?

På de fleste gymnasier har man faget i omkring 30 moduler, men det kan variere. Nogle steder er de delt op i en dansk- og en latindel, mens de på andre gymnasier er kombineret. Man kan også blive undervist af forskellige lærere i faget.

Faget afsluttes efter det første halve år, der også kendes som grundforløbet. For at kunne fortsætte på sin uddannelse, skal man bestå den skriftlige eksamen, som uddybes længere nede på siden.

AP er blot en introduktion til de forskellige sproglige færdigheder, og det forventes ikke, at du efter 30 moduler er ekspert i emnerne. Det kan dog betale sig at sætte sig ind i de forskellige områder, da det kan være en stor hjælp i dit fremtidige studieliv.

Hvilke kompetencer får man?

I faget berører man en lang række områder i sprog og kommunikation, så man er godt udrustet til at foretage analyser, identificere sproglige problemer i tekster og meget andet. Derudover får man en god forståelse for sprog og sproghistorie, hvor man blandt andet ser på hvordan sproget har udviklet sig gennem tidens løb.

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de forskellige emner, du kommer til at arbejde med i AP.

 • Engelsk sætningsanalyse
 • Grammatik
 • Latin
 • Kommunikation
 • Sproghistorie
 • Sociolingvistik
 • Pragmatik
 • Stilistik

Engelsk sætningsanalyse

Når man arbejder med sætningsanalyse på engelsk, gælder det om at kunne identificere de forskelle, der er på det danske og engelske sprog.

Når man skriver på engelsk, er det vigtigt at kunne komponere korrekte sætninger, da man ikke altid kan bruge de samme vendinger, sammensætninger og ordstillinger som på dansk.

Når man analyserer en sætning på engelsk, arbejder med man termer som subject, verb, direct object, indirect object, subject complement, object complement og adverbials. Derudover arbejder med de forskellige typer af verber og navneord såvel som sætningsdannelse.

Vælger man at læse sprog eller kommunikation på en videregående uddannelse efter gymnasiet, kommer man ofte til at arbejde videre med sætningsanalyse, enten på dansk eller engelsk.

Grammatik

Det er vigtigt at have gode grammatiske kundskaber, når man går på en gymnasial uddannelse. Når man arbejder med grammatik i AP, arbejder man både med ordklasserne, såvel som sætningsanalyse og det danske sprog generelt. Man ser på sætningstyper, sætningsdannelse og flere andre elementer af grammatikken.

Dette er en vigtig byggesten når man skal skrive DHO, SRO og SRP, da grammatiske kundskaber kan have en afgørende betydning for din karakter.

Latin

Latin-delen af AP-forløbet kan være berygtet, men det giver faktisk god mening, at du får en indsigt i de vigtige vendinger og termer, der har betydning når du laver analyser af tekster, sprog og sætninger. Der er blandt andet fokus på at du lærer de forskellige ordklasser at kende.

Kommunikation

Kommunikation bruges i mange forbindelser, og der er derfor også fokus på dette emne i AP-forløbet. Her undervises der blandt andet i kommunikation i forskellige sammenhænge – for eksempel i erhvervsmæssig sammenhæng. Sproget skal være virkelighedsnært og passe til den situation man er i, om man så skriver et essay, et brev eller en rapport. Man kan blandt andet arbejde med formalitetsgrader, stemning og meget andet.

Sproghistorie

Sproghistorie handler om sprogets udvikling, og her fokuserer man især på de europæiske grene, der kan forbindes til latin og dansk. Her lærer du om hvilke sprog der er i de samme familier, og hvordan man kan sammenligne og skelne dem fra hinanden.

Det giver gode kundskaber for elever der arbejder med forskellige sprog, om det så er tysk, engelsk, fransk, græsk, spansk eller italiensk.

Sociolingvistik

Når du arbejder med sociolingvistik i AP, arbejder du med at sammenligne sprog og samfund. Her ser du på, hvordan sproget kan ændre og tilpasse sig et samfund, og hvorfor der er forskel på sprog, for eksempel gennem slang, udtryk og dialekter, både på nationalt og internationalt plan.

Du arbejder med køn, klasse, geografi og andre faktorer, der kan have betydning for sproget, og kommer blandt andet også til at arbejde med udtale.

Pragmatik

I pragmatik arbejder du med sprogets betydning. Dette gælder både mundtligt og skriftligt sprog. En sætning kan betyde forskellige ting. Dette kan være på grund af den måde sætningen udtales på, om den er negativt eller positivt ladet eller i hvilken forbindelse og hvilke andre sætninger, denne sætning er omgivet af.

Du undersøger altså sætningers kompleksitet og de ytringer og omgivelser de befinder sig i.

Eksamen i AP

Forløbet afsluttes med en skriftlig eksamen, hvor du skal udvise forståelse for sproget og vise, at du kan benytte termer og grammatik på en korrekt og præcis måde.

Til eksamen er der fokus på almen grammatik og på den latinske del. Derudover kan du forvente at få spørgsmål i nogle af de øvrige emner, I har arbejdet med. Det kan for eksempel være at du får spørgsmål i sociolingvistik, begreber eller sproghistorie.

Du kan ikke forvente, at du må have hjælpemidler med ind til eksamen. Det er forskelligt fra gymnasium til gymnasium, men det kan altid betale sig at være så godt forberedt som muligt.

Man får en karakter på 7-trinsskalaen, der som regel kommer til at vægte 0,25, og står på det endelige eksamensbevis. Er du i tvivl om reglerne til eksamen, kan du kontakte dit eget gymnasium.

Andre fag

Har du brug for en hjælpende hånd til andre fag i gymnasiet? Nedenfor kan du se nogle af de andre fag, vi tilbyder effektiv online undervisning i. 

Nyhedsbrev

Kontakt

Anemonevej 36
8700 Horsens
Danmark

CVR: 32562078
Email: info@restudy.dk