Cookie- og Privatlivspolitik

 1. Introduktion
  Velkommen til Restudys side om vores cookie- og privatlivspolitik. Her kan du læse om, hvem vi er, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, anvender vores digitale læringsvideoer eller på anden måde er i kontakt med Restudy. Du kan også læse om, hvordan vi bruger cookies på vores hjemmeside og i vores digitale læringsøvelser.

Endelig kan du læse om, hvilke rettigheder du har efter databeskyttelsesforordningen, samt hvordan du kan komme i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller henvendelser om vores håndtering af personoplysninger.

 1. Hvem er vi, og hvad laver vi?
  Restudy er et digitalt undervisningsforlag. Vi udvikler og udbyder digitale læringsvideoer til en lang række gymnasier, folkeskoler, privatskoler, efterskoler og enkelte andre undervisningsinstitutioner i Danmark. Vores læremidler er tilgængelige for lærere og elever gennem vores digitale platform.

Vores digitale læringsvideoer er dog meget mere end blot almindelige undervisningsmaterialer i digitalt format. Vi har nemlig på vores website udviklet en lang række værktøjer, der gør det muligt for lærerne at administrere, målrette og evaluere undervisningen helt ned på klasse- og elevniveau.

Både som dataansvarlig og databehandler behandler Restudy enkelte personoplysninger. Vi behandler oplysninger om både brugere, kunder, samarbejdspartnere og andre private personer, der enten besøger vores hjemmeside eller tager kontakt til os.

For at du skal føle dig sikker på, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med loven, har vi bl.a. ansat en Data Protection Manager. Ham kan du altid kontakte, hvis du har spørgsmål eller bekymringer angående vores behandling af personoplysninger. Vores Data Protection Manager kan kontaktes på Support@restudy.dk.

 1. Cookies
 1. Behandling af personoplysninger 

  Restudy indsamler og behandler personoplysninger om sine brugere, kunder, samarbejdspartnere og besøgende på hjemmesiden. Vi indsamler og behandler oplysningerne, da de er nødvendige, for at vi kan levere vores digitale læringsmidler, support og service til vores kunder og brugere. Oplysninger behandles desuden, da det er nødvendigt, for at vi kan komme i kontakt med vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere samt modtage og udføre betaling i henhold til vores aftaler. Vi behandler også oplysninger, da det er nødvendigt, for at vi kan fremsende nyhedsbreve til dem, der ønsker at modtage informationer om virksomheden og vores produkter. Endelig er det også nødvendigt, at vi behandler personoplysninger om de personer, der tager kontakt til os via e-mail, på de sociale medier eller tilmelder sig Restudys events.

Restudy ønsker at skabe de bedste produkter samt at give vores kunder og brugere den bedste brugeroplevelse. Vi behandler derfor også personoplysninger, for at vi kan udvikle vores produkter og tilpasse dem til vores brugere.

Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler til de forskellige formål:

4.1 Når du er kunde hos Restudy eller har oprettet et prøveabonnement
Når der oprettes et prøveabonnement eller købes et abonnement til en af Restudys portal, indsamler vi oplysninger om navn, e-mail og institution på den eller de personer, der tager kontakt til Restudy. Vi indsamler disse oplysninger, da det er nødvendigt, for at vi kan levere vores tjeneste og informere om, hvordan tjenesten anvendes. Oplysninger indsamles også, da det er nødvendigt for, at vi kan modtage betaling og vedligeholde det løbende kundeforhold.

Restudy indsamler og behandler også oplysninger om kundernes løbende kundeforhold og deres interesser for Restudy og Restudys produkter. Disse oplysninger bruges til intern brug i forhold til at målrette og optimere vores produkter og ydelser til forskellige kundesegmenter.

4.2 Når du er leverandør eller samarbejdspartner
Restudy anvender en lang række leverandører og samarbejdspartnere til forskellige formål. For at vi kan opfylde vores betalingsforpligtelser og modtage vores ydelser i henhold til de forskellige aftaler, kan vi være nødt til at indsamle og behandle en række personoplysninger om medarbejdere hos disse leverandører og samarbejdspartnere. Vi indsamler i den forbindelse oplysninger om navn, telefonnummer og e-mail. I enkelte tilfælde vil Restudy desuden indsamle og behandle andre personoplysninger, i forbindelse med at der sker løbende kommunikation gennem parterne.

4.3 Når du besøger vores hjemmeside
Som det fremgår i afsnittet om cookies, så bliver der lagret cookies på computere, tablets eller smartphones hos alle, der besøger www.restudy.dk. Disse cookies indeholder ikke i sig selv personoplysninger, men de giver os mulighed for at indsamle personoplysninger om den besøgende. De oplysninger, der indsamles, er IP-adresse, enhedens geografiske placering, browsertype samt oplysninger om, hvordan Restudys hjemmeside anvendes. Det kan fx være oplysninger om, hvilke sider der anvendes, og hvor længe en bruger befinder sig på siden.

Oplysninger anvendes først og fremmest til at sikre, at vores hjemmeside fungerer korrekt og skaber den rette brugeroplevelse for den enkelte besøgende. Oplysningerne anvendes også til at foretage analyse og statistik af, hvordan alle besøgende bruger vores hjemmeside. Disse oplysninger kan fx hjælpe os med at forstå de besøgendes interesser og præferencer, så vi kan blive klogere på, hvad folk synes om vores produkter. Endelig anvendes oplysningerne også til, at vi kan målrette vores markedsføring og indhold mod dig på internettet.

4.4 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller besvarer spørgeskemaer
Det er muligt at tilmelde sig Restudys nyhedsbrev og modtage markedsføringsmateriale og informationer om Restudys mange forskellige produkter og tiltag. Tilmelding til nyhedsbrev sker ved, at der afgives samtykke. Når der sker tilmelding til vores nyhedsbrev, er det nødvendigt at indsamle og behandle oplysninger om navn og e-mail, samt hvilke produkter den tilmeldte ønsker at modtage information om. Hvis ikke vi kan indsamle og behandle disse oplysninger, har vi nemlig ikke mulighed for at sende dig et nyhedsbrev.

Det er altid muligt at trække samtykket tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i alle fremsendte nyhedsbreve. Samtykket kan også trækkes tilbage ved at skrive til Support@restudy.dk.

Restudy udsender ved lejlighed spørgeskemaer til vore brugere. Vores undersøgelser kan være både anonyme og ikke-anonyme, og det vil derfor afhænge af den enkelte undersøgelse, om vi indsamler personoplysninger. Hvis ikke det er en anonym undersøgelse, anfører vi altid, hvilke oplysninger vi indsamler i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. Vi indsamler og anvender ikke disse oplysninger, uden at du giver os tilladelse.

4.5 Når du er i kontakt med Restudy via mail eller sociale medier
Alle privatpersoner har mulighed for at tage kontakt til Restudy gennem forskellige kanaler. Formålet med henvendelserne varierer meget, men det er fx muligt at kontakte os via e-mail, telefon eller på de sociale medier med spørgsmål vedrørende kundeforhold eller behandling af personoplysninger ved Restudy.

Når du retter kontakt til Restudy, vil vi indsamle og behandle personoplysninger om dig. Det vil typisk være navn, telefonnummer og e-mail, men vi vil også gemme de oplysninger, der er indeholdt i den besked, du sender til os.

4.6 Når du bruger Restudys portaler
Brugen af Restudys portaler sker oftest, fordi din skole har besluttet, at du skal anvende Restudy i forbindelse med din undervisning. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at din skole har besluttet, at dine oplysninger om navn, skole og klassetrin skal overføres til Restudys portaler, samt at skolen må bruge Restudys platform til at behandle oplysninger om dine opgavebesvarelser, resultater og andre oplysninger, der er relevante, for at skolen kan tilbyde dig den bedste undervisning. Oplysningerne bliver indhentet fra Styrelsen for It og Læring. Da det er din egen skole, der har besluttet, at Restudys portaler skal bruges til at behandle dine oplysninger, er det skolen, der er den dataansvarlige. Restudy vil derimod være databehandler, og det betyder, at vi som udgangspunkt kun må behandle dine oplysninger til lige præcis de formål, som din skole bestemmer.

Hos Restudy vil vi gerne være sikre på, at vores portal bliver en succes og giver dig den bedste brugeroplevelse. Du skal derfor være opmærksom på, at vi udfører statistik, måling og analyse af din brug af Restudys platform, som vi bruger til at forbedre vores produkter og til at hjælpe dig med at bruge produkterne bedst muligt. Vi er ikke interesserede i at måle, hvordan lige præcis du bruger platformen, og oplysningerne anvendes kun i anonym form.

Når du logger ind på vores platform, har du mulighed for at læse meget mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på Restudys platform.

 1. Personoplysninger, som vi indhenter fra tredjeparter
  Det kan ske, at Restudy indimellem indhenter oplysninger om dig, som du ikke selv har givet direkte til os. Der kan fx være tilfælde, hvor dine oplysninger stammer fra din arbejdsgiver, eller hvor vi indhenter dine oplysninger, der er offentligt tilgængelige på internettet. Vi indhenter kun dine oplysninger, når det er nødvendigt, samt når der er et sagligt formål forbundet hermed.

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Det kan du læse mere om nedenfor.

 1. Hvad sker der, hvis vi ikke kan behandle dine data?
  Langt de fleste personoplysninger, vi indsamler, er nødvendige, for at vi som virksomhed kan opfylde vores forpligtelse over for brugere m.v. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger, vil der derfor være funktioner på vores website, du ikke kan få glæde af. Det er fx ikke muligt at være kunde eller tilmelde sig nyhedsbrev, uden at vi kan behandle personoplysninger, og det vil heller ikke være muligt at bruge vores platform, uden at vi kan identificere, hvem du er.

Selvom vi rigtig gerne vil bruge dine oplysninger om din brug af vores hjemmeside og vores platform til at analysere, udvikle og markedsføre vores produkter, har vi fuld forståelse for, hvis du ikke ønsker, at vi bruger disse oplysninger. Du har derfor altid mulighed for at tage kontakt til os, hvis du gerne vil undgå, at vi bruger dine personoplysninger til disse formål.

 1. Deling og videregivelse af dine personoplysninger
  Personoplysninger, der indsamles af Restudy, anvendes som udgangspunkt kun internt og bliver hverken delt eller videregivet til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til at videregive oplysninger for at overholde dansk lovgivning, eller vi bliver pålagt at gøre dette ved dom.

Restudy anvender dog databehandlere til alle de formål, som er angivet ovenfor. Vi anvender fx databehandlere til at opbevare alle vores bruger- og kundeoplysninger, og vi anvender også databehandlere til at udsende nyhedsbreve, spørgeskemaer og markedsføringsmateriale fra Restudy. Databehandlerne må dog kun behandle vores og dine personoplysninger til lige præcis de formål, som vi instruerer dem til, og de må altså ikke anvende oplysningerne til andre eller egne formål. For at sikre os, at dine personoplysninger ikke bliver anvendt i strid med loven eller til forkerte formål, udvælger vi nøje vores databehandlere, og vi sikrer os, at der er indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere.

Nogle af vores databehandlere driver deres virksomhed i USA eller andre lande, der ligger uden for EU, og dine personoplysninger vil derfor blive opbevaret uden for EU. Vi sikrer os dog altid, at disse databehandlere underskriver EU-kommissionens standardaftaler for overførsel af personoplysninger eller har opnået EU-US Privacy Shield-certificering og dermed forpligter sig til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med den europæiske databeskyttelsesforordning.

 1. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
  Hvor længe vi opbevarer og behandler dine personoplysninger, afhænger af det konkrete formål med behandlingen, og vi har derfor ikke mulighed for at fortælle, præcis hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. Vi behandler dog kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Kundeoplysninger bliver fx behandlet så længe, kundeforholdet løber, da vi ellers ikke har mulighed for at opfylde vores forpligtelser. Udvalgte kundeoplysninger kan derudover også blive opbevaret helt op til fem år efter, at kundeforholdet er ophørt, da vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare disse oplysninger.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvor længe dine personoplysninger opbevares, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os.

 1. Sikkerhed
  For at sikre dine personoplysninger og din ret til databeskyttelse har vi etableret en lang række tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Restudy har vedtaget interne retningslinjer for, hvordan virksomheden og vores medarbejdere skal behandle personoplysninger, og vi sikrer os, at vores medarbejdere kun har adgang til de personoplysninger, som er nødvendige, for at de kan udføre deres arbejde. Derudover har vi vedtaget en it- og sikkerhedspolitik, der skal overholdes af samtlige af vores medarbejdere, og vi underviser løbende vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger og vigtigheden af, at de behandler dine oplysninger på en sikker og lovlig måde.
 2. Ændringer og opdatering af cookie- og privatlivspolitik
  Da både teknologien, vores produkter og services kan ændre sig over tid, vil det også betyde, at vores privatlivspolitik kan ændre sig. Du skal derfor være opmærksom på, at vores cookie- og privatlivspolitik kan ændre sig løbende, så den afspejler den aktuelle behandling af personoplysninger ved Restudy. Vi opfordrer dig derfor til at holde dig orienteret om vores cookie- og privatlivspolitik med jævne mellemrum. Vi underretter dig naturligvis, hvis vi foretager væsentlige ændringer, der har en betydning for dig og din databeskyttelse.
 3. Hvilke rettigheder har du?
  Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger Restudy har registreret om dig, samt hvorfor vi behandler dem. Du kan derfor altid tage kontakt til os med henblik på at få en oversigt over dine personoplysninger hos Restudy. Hvis du synes, at Restudy behandler dine personoplysninger på en forkert måde, har du også altid mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen. Restudy vil i så fald tage stilling til, om vi skal slette eller berigtige dine oplysninger eller begrænse behandlingen. Disse rettigheder har du efter gældende lovgivning, og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til Restudys Data Protection Manager via Support@restudy.dk. Du er også altid velkommen til at tage kontakt til Restudy, hvis du har spørgsmål om behandling af dine personoplysninger eller personoplysninger generelt. Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du mulighed for at gøre dette ved henvendelse til Datatilsynet.

Version 01. marts 2019.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk