RESTUDY.DK BRUGERVILKÅR

Ved at oprette en profil på Restudy.dk accepterer du disse brugervilkår, og du opfordres hermed til at læse brugervilkårene og gemme/udskrive dem.

 1. Om Restudy.dk tjenesten
  dk er en webbaseret tjeneste, der retter sig mod privatpersoner, uddannelsesinstitutioner og elever/undervisere på institutionerne, hvor brugerne kan anvende Restudy.dk som platform for e-læring, deling af uddannelsesrelevant materiale og udveksling af information brugerne imellem.
  Restudy.dk kan overordnet opdeles i to hovedområder

  1. Den sociale del – fællesdelen
   Denne del er gratis for brugerne, og brugerne kan her oprette egen profil, uploade og dele brugernes eget materiale og oplysninger samt oprette grupper og deltage i andres grupper i det omfang, der gives adgang hertil. Denne del indeholder bl.a. beskedsystem hvor brugerne kan modtage og afsende beskeder fra/til andre brugere.
  2. Videodelen – e-læring
   Adgangen til videodelen er adgangsbegrænset og forudsætter betaling for brugen enten i form af, at brugeren selv har tegnet abonnement (privatabonnement), eller at den institution, brugeren er tilknyttet, har tegnet abonnement (institutionsabonnement). Under videodelen stiller Restudy en lang række videoer til rådighed indenfor forskellige fag og på forskellige fagniveauer, og der vil være mulighed for at kunne få besvaret fagrelevante spørgsmål af undervisere og læse andre brugeres spørgsmål og svar herpå.
 2. Din profil
  For at kunne bruge Restudy.dk tjenesten skal du oprette din egen profil, og i den forbindelse afgive nogle obligatoriske stamoplysninger, herunder dit navn. Der er også mulighed for at afgive valgfrie og supplerende oplysninger. Bortset fra profilnavnet og stamoplysningerne kan du til enhver tid ændre oplysningerne om dig selv. Vi opbevarer ikke betalingsoplysninger samt andre personfølsomme data omkring dig, som bruger.

Dit profilnavn kan ses af andre brugere, mens øvrige profiloplysninger alene kan ses af de brugere, du har givet adgang hertil (dine venner).

Du må kun oprette én profil. Du må ikke opgive en anden persons e-mail adresse eller udgive dig for at være en anden, end den du er.

I forbindelse med oprettelse af profil skal du vælge et kodeord. Dit personlige kodeord må kun bruges af dig, og du skal opbevare det forsvarligt, og det må ikke videregives til andre. Glemmer du dit kodeord, kan du få tildelt et nyt, og har du mistanke om, at dit kodeord er blevet misbrugt, så kontakt Restudy, der kan spærre kodeordet og tildele dig et nyt.

 1. Deling af indhold – upload af eget materiale
  1. Du har på Restudy.dk mulighed for at uploade dit eget materiale fx i form af dokumenter, billeder m.v., og dette indhold har du mulighed for at give andre brugere adgang til.

Uploader du materiale på tjenesten, skal du sikre dig, at du ikke krænker andres rettigheder, herunder andres ophavsrettigheder. Du må derfor som udgangspunkt alene uploade og dele materiale, du selv har lavet. Uploader og deler du materiale, andre har lavet, skal du sikre dig, at du ejer de nødvendige rettigheder til det materiale, du uploader eller har fået konkret samtykke fra rettighedshaveren til at uploade og dele rettighedshaverens materiale.

Du må fx ikke uden konkret samtykke fra rettighedshaveren uploade følgende materiale:

 • Indscannede sider fra lærebøger.
 • Dokumenter og andet indhold fundet på andre websites.
 • Opgaver og/eller besvarelser herpå som du ikke selv har lavet.
 • Fotos, du ikke selv har taget.
 • Musik og videoer, du ikke selv har optaget.

Navnlig hvad angår fotos og videoer, skal du være opmærksom på, at såfremt du uploader og deler fotos/videoer af personer, så skal du som udgangspunkt have samtykke fra personerne på fotoet eller i videoen til at uploade og dele disse fotos/videoer med andre.

 1. Ansvar for eget indhold
  Du har selv rådigheden over dine egne oplysninger og det indhold, du selv vælger at uploade og dele med andre. Du bestemmer derfor selv, hvem der skal have adgang til dine oplysninger og dit materiale, og du er også selv ansvarlig for det materiale, du uploader og vælger at dele med andre. Restudy påtager sig intet ansvar for dit materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder.

Du indestår selv for, at lovligheden af det materiale, du uploader og deler med andre, herunder indestår du for, at din brug af materialet ikke krænker andre rettigheder fx ophavsrettigheder eller Persondataloven. Skulle Restudy blive mødt med et erstatningskrav fra tredjemand, fordi du ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, hæfter du overfor Restudy for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre for Restudy, og du risikerer derfor at blive mødt med såvel erstatningskrav fra rettighedshaveren som Restudy.

 1. Retningslinjer for brug af Restudy.dk
  Du er berettiget til at bruge den funktionalitet der til enhver tid måtte være tilgængelig på tjenesten, idet brug af videodelen dog kræver indgåelse af et særskilt abonnement og betaling herfor, jf. pkt. 1. Restudy forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på tjenesten.

Restudy.dk tjenesten er til brug for undervisningsformål og udveksling af primært studierelevant information. Det er ikke tilladt for brugerne at anvende tjenesten til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser. Det er dog tilladt at oprette arrangementer og events fx skolefester, som er arrangeret eller sponseret af kommercielle virksomheder.

Krænker det materiale, du uploader andres rettigheder fx andres ophavsrettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning fx persondataloven, markedsføringsloven, straffeloven m.fl., forbeholder Restudy sig retten til at fjerne/slette sådant materiale efter Restudy’s eget skøn og uden forudgående advarsel.

Som bruger skal du endvidere iagttage almindelige ”netikette”, herunder undgå tilkendegivelser eller upload af stødende materiale med fx racistisk, injurierende eller pornografisk indhold, ligesom der skal benyttes acceptabelt sprogbrug. Mobning og chikane accepteres ikke.

Tjenesten må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere andre brugere ved fx at vedblive med at sende meddelelser, selvom modtageren har frabedt sig dette.

Konstaterer du, at andre brugere ikke overholder disse vilkår, er du velkommen til at kontakte Restudy.

Restudy forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at fjerne information, Restudy finder overtræder disse vilkår, og ved grove overtrædelser eller gentagen overtrædelse af disse vilkår forbeholder Restudy sig retten til at hindre din adgang til tjenesten og til at slette din profil.

Du råder som bruger over maksimalt 2 GB plads på tjenesten.

 1. Oplysninger til dig på Restudy.dk
  Du accepterer, at Restudy og andre brugere af tjenesten kan sende dig meddelelser via det på tjenesten fungerende besked-system, ligesom der på tjenesten kan forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra Restudy og Restudy’s samarbejdspartnere, ligesom en sådan information af Restudy kan sendes via besked-systemet.

Den af dig oplyste egen e-mail adresse kan alene anvendes af andre brugere, hvis du selv oplyser den. Restudy forbeholder sig ret til at bruge din e-mail adresse til at sende dig relevant information om bl.a. uddannelse, tjenesten samt fx. oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger m.v., og fx hvor det på tjenesten integrerede besked-system ikke er tilgængelig.

Du  er dit ansvar at tjekke de beskeder og emails, der sendes dig på tjenesten.

 1. Brug af dine oplysninger og dit materiale
  Ved oprettelse af din profil og ved upload af materiale accepterer du, at disse oplysninger og dit materiale gøres tilgængelig for andre brugere af tjenesten, Restudy samt Restudys samarbejdspartnere, idet du dog ved upload af materiale selv afgør, hvem du vil give adgang til dette materiale, og Restudy accepterer således de begrænsninger, du lægger for andres adgang til materialet og dine personoplysninger.

Du accepterer dog ved upload af materiale, at de øvrige brugere, du giver adgang til materialet, får ret til at bruge dette materiale som angivet nedenfor under pkt. 8.

Du kan til enhver tid selv vælge at redigere eller slette dine oplysninger og det materiale, du har uploadet.

 

 1. Rettigheder til Restudy.dk og indhold på sitet
  Restudy ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder, til Restudy.dk tjenesten og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på tjenesten, samt de elementer på tjenesten, der stilles til rådighed af Restudy i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos m.v.

Restudy erhverver ingen rettigheder til det materiale, du vælger at uploade, bortset fra en ikke-eksklusiv ret til at gøre materialet tilgængeligt for de brugere, du giver adgang til materialet.

Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på tjenesten, uanset om dette sker af Restudy eller andre brugere, tilkommer som udgangspunkt dem, der uploader materialet, hvilket du skal acceptere, og sådant materiale vil som udgangspunkt være beskyttet efter Ophavsretsloven.

Som uploader af og rettighedshaver til materiale på Restudy.dk tjeneste accepterer du, at dem, du giver adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen, herunder kan læse og downloade materialet og bruge materialet til egne private formål, herunder i forbindelse med undervisning.

Som bruger af tjenesten må du bruge det materiale, der af Restudy og andre stilles til rådighed på tjenesten til egne private formål, herunder til eget brug i forbindelse med undervisning. Du må således ikke give andre adgang til at bruge tjenesten eller det materiale, der er til rådighed for dig på tjenesten, og du må fx ikke videreoverdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller gøre kommerciel brug af materialet.

Ønsker du at bruge materialet til andet og mere end hvad der fremgår af disse vilkår, skal du indhente et samtykke fra dem, der ejer rettighederne til materialet.

 1. Persondata
  Når du opretter en profil på Restudy.dk tjenesten, indsamler og opbevarer Restudy de enkelte stamdata (obligatoriske oplysninger), hvilket er nødvendig for at kunne administrere din brug af tjenesten, herunder administration af adgangsrettigheder du tildeler andre, og som andre tildeler dig.

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Mail, adgangskode, brugertype, skole (såfremt du går i skole), fornavn, efternavn samt køn.

På Restudy.dk tjenesten anvendes også såkaldte ”cookies”. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder identifikation af computeren overfor Restudy. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af tjenesten som mulig, herunder mere målrettede oplysninger til dig, og således at tjenesten kan huske dit brugernavn.

I forbindelse med besøg på tjenesten registreres og opbevares den anvendte IP-adresse for din computer.

Brug af cookies og registrering af din IP-adresse sikrer en logning af din brug af tjenesten og er også nødvendig for at sikre en sikker kommunikation og administration af dine rettigheder på tjenesten.

Restudy videregiver ikke oplysninger, der registreres om dig og din færden på tjenesten, eller det materiale, du oploader på tjenesten, medmindre du selv har givet adgang andre til sådan information, eller Restudy forudgående har indhentet dit udtrykkelige samtykke til en sådan videregivelse. Pålægges Restudy at udlevere oplysninger om dig af politiet eller af domstolene, vil Restudy dog udlevere de krævede oplysninger.

Du er berettiget til at kontakte Restudy og kræve oplyst, hvilke oplysninger Restudy har registreret om dig, og hvordan disse oplysninger i givet fald er indhentet.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på support@restudy.dk

Bliver du bekendt med, at oplysninger, Restudy har registreret om dig, er fejlbehæftede, kan du til enhver tid kontakte Restudy med anmodning om, at Restudy retter de fejlbehæftede data i det omfang, du dog ikke som bruger selv kan rette fejlen.

Restudy ApS er dataansvarlig, jf. Persondataloven og EU’s Persondataforordning, i forhold til dine stamdata, som du skal indtaste for at få oprettet en profil.

For alle andre data, herunder de data du selv valgfrit indtaster, og materiale du selv uploader på tjenesten, er du selv dataansvarlig, jf. Persondataloven, og Restudy er databehandler.

Restudy anvender en ekstern it-leverandør, der varetager den tekniske drift og vedligeholdelse af Restudy.dk. Denne it-leverandør er databehandler for Restudy, og du accepterer hermed, at it-leverandøren også behandler de data for hvilken du selv er dataansvarlig.

It-leverandøren handler som databehandler alene efter instruks fra Restudy, og opnår ingen form for rettigheder til persondata om dig eller øvrige rettigheder til den information, du afgiver, eller materiale du uploader. Du giver ved accept af disse vilkår Restudy fuldmagt til at give instrukser overfor it-leverandøren vedrørende behandling af dine data. Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller beskadiges samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven eller i strid med Restudy’s instruks. På din anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Personoplysningerne registreres hos Restudy ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes eller såfremt du måtte anmode om at få dem slettet.

 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Vi henviser i øvrigt til vores cookie- og privatlivspolitik (her indsættes link)

 

 1. Ansvarsbegrænsning
  Restudy tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware, og Restudy vil så vidt det er muligt forsøge at varsle sådanne situationer på tjenesten, navnlig hvor tjenesten vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid.

Restudy kan således ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig.

Restudy tager løbende backup af tjenesten og al information på tjenesten, men datatab kan desværre forekomme, og du anbefales derfor til altid selv at tage egen backup af det materiale, du uploader på tjenesten. Restudy fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af dine data, herunder uploadet materiale.

Restudy fraskriver sig ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som du måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved tjenesten, eller som du måtte blive påført af andre brugere af tjenesten.

 1. Sletning af din profil
  Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil og/eller de oplysninger og materiale, du har selv har uploadet på tjenesten. Ved sletning af din profil skal du dog være opmærksom på, at evt. indlæg i fora og beskeder sendt til andre fortsat vil være tilgængelig for modtagerne, og disse indlæg og beskeder vil ikke blive slettet.

Er din profil inaktiv i mere end 18 måneder, eller ved krænkelser af disse vilkår, forbeholder Restudy sig retten til at slette din profil, og de oplysninger og materiale du har uploadet.

.

 1. Ændring af disse vilkår
  Restudy forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer vil Restudy varsle ikrafttrædelsen af de nye ændrede vilkår med minimum 30 dages varsel. Ændringer bekendtgøres på tjenesten og sendes som besked direkte til de enkelte brugere via det integrerede besked-system.

De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelig på tjenesten.

 1. Overdragelse
  Din brugerprofil er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Restudy forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten med alt indhold og brugere til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som bruger modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.
Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte support@restudy.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

 1. Kontaktoplysninger
  dk tjenesten drives af:Restudy ApS
  Cvr. nr. 32 56 20 78
  Teglvænget 29
  7400 Herning
  info@restudy.dk

der samtidig er dataansvarlig i forhold til dine stamoplysninger (de obligatoriske profiloplysninger), samt databehandler i forhold til de oplysninger og det materiale, du selv vælger at uploade på tjenesten.

Herning, den 31. maj 2018

Nyhedsbrev

Kontakt

Torvet 2,2
7400 Herning
Danmark

CVR: 32562078
Email: info@restudy.dk