RESTUDY.DK BRUGERVILKÅR

Ved at oprette en profil på Restudy.dk accepterer du disse brugervilkår, og du opfordres hermed til at læse brugervilkårene og gemme/udskrive dem.

 1. Om Restudy.dk tjenesten
  Restudy.dk er en webbaseret tjeneste, der retter sig mod privatpersoner, uddannelsesinstitutioner og elever/undervisere på institutionerne, hvor brugerne kan anvende Restudy.dk som platform for e-læring,

  1. Videodelen – e-læring
   Denne del er gratis for brugerne, og brugerne kan her oprette egen profil, uploade og dele brugernes eget materiale og oplysninger samt oprette grupper og deltage i andres grupper i det omfang, der gives adgang hertil. Denne del indeholder bl.a. beskedsystem hvor brugerne kan modtage og afsende beskeder fra/til andre brugere.
 2. Din profil
  For at kunne bruge Restudy.dk tjenesten skal du oprette din egen profil, og i den forbindelse afgive nogle obligatoriske stamoplysninger. Vi opbevarer ikke betalingsoplysninger samt andre følsomme persondata omkring dig som bruger.
  Du må kun oprette én profil. Du må ikke opgive en anden persons e-mailadresse eller udgive dig for at være en anden, end den du er.I forbindelse med oprettelse af profil skal du vælge et kodeord. Dit personlige kodeord må kun bruges af dig, og du skal opbevare det forsvarligt, og det må ikke videregives til andre. Glemmer du dit kodeord, kan du få tildelt et nyt, og har du mistanke om, at dit kodeord er blevet misbrugt, så kontakt Restudy, der kan spærre kodeordet og tildele dig et nyt.
 3. Retningslinjer for brug af Restudy.dk
  Du er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på tjenesten.
  Konstaterer du at andre brugere ikke overholder disse vilkår, er du velkommen til at kontakte Restudy.Restudy forbeholder sig retten til uden yderligere varsel at fjerne information, Restudy finder overtræder disse vilkår, og ved grove overtrædelser eller gentagen overtrædelse af disse vilkår forbeholder Restudy sig retten til at hindre din adgang til tjenesten og til at slette din profil.
 4. Oplysninger til dig på Restudy.dk
  Du accepterer, at Restudy kan sende dig meddelelser via det på tjenesten fungerende mail-system, ligesom der på tjenesten kan forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra Restudy og Restudy’s samarbejdspartnere, ligesom en sådan information af Restudy kan sendes via system-mails.Restudy forbeholder sig ret til at bruge din e-mail adresse til at sende dig relevant information om bl.a. uddannelse, tjenesten samt fx. oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger m.v., og fx hvor det på tjenesten integrerede besked-system ikke er tilgængelig.
  Det er dit ansvar at tjekke de emails, som du har modtaget via vores tjeneste.
 5. Brug af dine oplysninger og dit materiale
  Ved oprettelse af din profil accepterer du, at disse oplysninger gøres tilgængelig for Restudy samt Restudys samarbejdspartnere.
 6. Rettigheder til Restudy.dk og indhold på sitet
  Restudy ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder, til Restudy.dk tjenesten og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på tjenesten, samt de elementer på tjenesten, der stilles til rådighed af Restudy i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos m.v.Som bruger af tjenesten må du bruge det materiale, som Restudy stilles til rådighed på tjenesten til egne private formål, herunder til eget brug i forbindelse med undervisning. Du må således ikke give andre adgang til at bruge tjenesten eller det materiale, der er til rådighed for dig på tjenesten, og du må fx ikke videreoverdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller gøre kommerciel brug af materialet.
  Ønsker du at bruge materialet til andet og mere, end hvad der fremgår af disse vilkår, skal du indhente et samtykke fra dem, der ejer rettighederne til materialet.
 7. Persondata
  Når du opretter en profil på Restudy.dk tjenesten, indsamler og opbevarer Restudy de enkelte stamdata (obligatoriske oplysninger), hvilket er nødvendigt for at kunne administrere din brug af tjenesten, herunder administration af adgangsrettigheder du tildeler andre, og som andre tildeler dig.
  Vi har brug for følgende oplysninger, når du opretter en bruger hos os: Mail, adgangskode, brugertype, skole (såfremt du går i skole), fornavn og efternavn.
  På Restudy.dk tjenesten anvendes også såkaldte ”cookies”. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder identifikation af computeren overfor Restudy. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af tjenesten som mulig, herunder mere målrettede oplysninger til dig, og således at tjenesten kan huske dit brugernavn.
  I forbindelse med besøg på tjenesten registreres, og opbevares den anvendte IP-adresse for din computer.
  Brug af cookies og registrering af din IP-adresse sikrer en logning af din brug af tjenesten og er også nødvendig for at sikre en sikker kommunikation og administration af dine rettigheder på tjenesten.
  Restudy videregiver ikke oplysninger, der registreres om dig og din færden på tjenesten. Pålægges Restudy at udlevere oplysninger om dig af politiet eller af domstolene, vil Restudy dog udlevere de krævede oplysninger.
  Du er berettiget til at kontakte Restudy og kræve oplyst, hvilke oplysninger Restudy har registreret om dig, og hvordan disse oplysninger i givet fald er indhentet.
  Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på support@restudy.dk
  Bliver du bekendt med, at oplysninger, Restudy har registreret om dig, er fejlbehæftede, kan du til enhver tid kontakte Restudy med anmodning om, at Restudy retter de fejlbehæftede data i det omfang, du dog ikke som bruger selv kan rette fejlen.
  Restudy ApS er dataansvarlig, jf. Persondataloven og databeskyttelsesforordningen, i forhold til dine stamdata, som du skal indtaste for at få oprettet en profil.
  Restudy anvender en ekstern it-leverandør, der varetager den tekniske drift og vedligeholdelse af Restudy.dk. Denne it-leverandør er databehandler for Restudy, og du accepterer hermed, at it-leverandøren også behandler de data for hvilken, du selv er dataansvarlig.
  It-leverandøren handler som databehandler alene efter instruks fra Restudy, og opnår ingen form for rettigheder til persondata om dig eller øvrige rettigheder til den information, du afgiver, eller materiale du uploader. Du giver ved accept af disse vilkår Restudy fuldmagt til at give instrukser overfor it-leverandøren vedrørende behandling af dine data. Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller beskadiges samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven eller i strid med Restudy’s instruks. På din anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
  Personoplysningerne registreres hos Restudy ApS, og opbevares så længe brugeren har en tilknytning til en grundskole eller ungdomsuddannelse, ophører denne tilslutning vil oplysningerne bliver slettet inden for 1 år, du kan til enhver tid anmode om at få din bruger samt oplysninger slettet fra portalen.Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.
  Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
  Vi henviser i øvrigt til vores cookie- og privatlivspolitik:
  https://restudy.dk/cookie-og-privatlivspolitik/
 8. Ansvarsbegrænsning
  Restudy tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware, og Restudy vil så vidt det er muligt forsøge at varsle sådanne situationer på tjenesten, navnlig hvor tjenesten vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid.
  Restudy kan således ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig.
  Restudy tager løbende backup af tjenesten og al information på tjenesten, men datatab kan desværre forekomme, og du anbefales derfor til altid selv at tage egen backup af det materiale, du uploader på tjenesten. Restudy fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af dine data, herunder uploadet materiale.
  Restudy fraskriver sig ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som du måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved tjenesten, eller som du måtte blive påført af andre brugere af tjenesten.
 9. Sletning af din profil
  Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil. Ved sletning af din profil skal du dog være opmærksom på, at evt. indlæg i fora vil ikke blive slettet.
  Er din profil inaktiv i mere end 18 måneder, eller ved krænkelser af disse vilkår, forbeholder Restudy sig retten til at slette din profil, og de oplysninger du har uploadet.
 10. Ændring af disse vilkår
  Restudy forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer vil Restudy varsle ikrafttrædelsen af de nye ændrede vilkår med minimum 30 dages varsel. Ændringer bekendtgøres på tjenesten og sendes som besked direkte til de enkelte brugere via System-mails.
  De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelig på tjenesten.
 11. Overdragelse
  Din brugerprofil er personlig og kan ikke overdrages til andre.
  Restudy forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten med alt indhold og brugere til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som bruger modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.
 12. Klageadgang
  Hvis du som forbruger vil klage over portalen, skal du kontakte support@restudy.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:Center for Klageløsning
  Nævnenes Hus
  Toldboden 2
  8800 Viborg
  www.forbrug.dkHar du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr
 13. Kontaktoplysninger
  dk tjenesten drives af:Restudy ApS
  Cvr. nr. 32 56 20 78
  Torvet 2, 2
  7400 Herning
  info@restudy.dk
  der samtidig er dataansvarlig i forhold til dine stamoplysninger (de obligatoriske profiloplysninger), samt databehandler i forhold til de oplysninger og det materiale, du selv vælger at uploade på tjenesten.

Herning, den 17. marts 2021

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk