Næsten 8 ud af 10 gymnasieelever opgiver at lave lektier

I slutningen af sidste skoleår lavede vi en undersøgelse af 4.936 danske gymnasieelevers brug af online lektiehjælp og videoundervisning. Undersøgelsen blev lavet med elever, som havde adgang til Restudy. I dette blogindlæg vil vi fokusere mere på lektiehjælp, hvorfor elever opgiver at lave lektier, og hvad der bliver brugt af lektiehjælp.

Mere end 60 % af eleverne føler, at de er enten over middel eller langt over middel i forhold til deres eget engagement i skolen. Det er positivt, at eleverne føler sig mere engagerede end i sidste skoleår. I sidste skoleår svarede næsten 49 %, at de følte sig over middel eller langt over middel.

Engagement i skolen.
Angiv dit engagement i skolen.

Kun 4 % af elever føler, at de ikke er engageret i skolen.

Men hvad sker der med elevernes engagement og motivation, når de er færdige med skoledagen og går hjem? Hvor engagerede er eleverne, når starter på deres lektier derhjemme? Næsten 8 ud af 10 elever opgiver at lave lektier.

Næsten 8 ud af 10 elever opgiver at lave lektier.

Der kan være forskellige årsager til, hvorfor det procentuel er så højt. Vores undersøgelse har indikeret, at eleverne værdsætter hjælpen fra deres lærere mest, men hovedsageligt laver de lektier om aftenen mellem klokken 17:00 – 20:00 eller 20:00 – 24:00, hvor hjælp fra lærerne ikke er tilgængelig.

Vi har spurgt eleverne, hvor de finder hjælp, hvis de har problemer med lektier. Resultatet er synligt på følgende graf.

Hvor søger du oftest lektiehjælp?
Hvor søger du oftest lektiehjælp, hvis du føler dig udfordret med lektierne?

9 ud af 10 elever går ikke til deres forældre, hvis de føler sig udfordret med lektierne.

Kun 2,5 % af eleverne føler sig aldrig udfordret med lektierne. Eleverne søger hovedsageligt hjælp på internettet eller hos klassekammeraterne, og kun 3,9 % af eleverne bruger skolens lektiecafé til at få mere hjælp med lektierne.

Det viste sig også, at 9 ud af 10 elever ikke går til deres forældre, hvis de føler sig udfordret med lektierne. “Statistisk set har elever, hvis forældre ikke har gået i gymnasiet, en øget risiko for ikke at gennemføre gymnasieuddannelsen, og hvis de gennemfører, får de gennemsnitligt set et dårligere eksamensresultat end de klassekammerater, hvis forældre har taget studentereksamen selv – ikke mindst hvis forældrene også har taget en videregående uddannelse. Spørgsmålet er, om den statistik fortæller noget om disse elevers potentiale, eller om den afspejler nogle andre udfordringer, som man kan gøre noget ved.

Vi tror, at mange forældre ønsker at hjælpe deres børn, men at de mangler viden og færdigheder. En akademisk baggrund hos forældrene har også en effekt på, hvor meget de kan hjælpe deres børn. Men også etnisk baggrund kan påvirke, om forældre kan hjælpe deres børn. Et eksempel: Sana, som er opvokset i Danmark, men hvis forældre kommer fra Irak, siger, at hendes forældre kun kunne hjælpe hende i de yngste klasser i matematik, men ikke i dansk og engelsk. Hun siger også, at der er mange ting, hun ønsker at hendes forældre havde lært hende.3

Nogle af eleverne fra vores undersøgelse har også skrevet, at Restudy har hjulpet dem, da de ikke ikke har været i stand til at få hjælp derhjemme. Du kan læse citater her:

Jeg syntes at Restudy er super. Man kan finde svar på de fleste af ens spørgsmål når man ikke føler at man kan få hjælp der hjemme eller nå at snakke med lærere og venner.

– Andreas, Odense Katedralskole

Jeg synes det er en genial ide, og en særlig stor hjælp for de selvstuderende, eller folk de der ikke kan få hjælp til skolearbejdet derhjemme.

– Nanna, Mariagerfjord Gymnasium

Som nævnt, søger de fleste elever hjælp på internettet. Den følgende graf viser, hvilke specifikke kilder af online lektiehjælp eleverne benytter. Eleverne bruger Google’s søgemaskine mest, når de har brug for lektiehjælp. Det er positivt, at næsten 90 % af eleverne, som har adgang til Restudy, bruger det, når de har brug for hjælp.

Online-lektiehjælp tjenester
Hvilke af disse online-lektiehjælps tjenester har du brugt? * Du må gerne vælge flere af svarmulighederne.

Hvad bliver der brugt af online lektiehjælp?

Restudy er flot sat op og det er nemt at finde rundt i. Desværre glemmer jeg tit at bruge det da det ligger i fingrene “bare” at Google spørgsmålene når de kommer op:-).

– Marie, Th. Langs Hf og VUC

Som Marie siger her, er det simpelthen blevet helt automatisk at “google” noget, når vi har brug for mere information. Men information, som finder vi på Google, er ikke altid korrekt eller velegnet til brug ved lektiehjælp. Derfor har vi også spurgt, hvordan eleverne vurderer den hjælp, de får fra de forskellige online værktøjer. Du kan se resultatet på den følgende graf.

Udbytte af lektiehjælpen.
Hvordan vurderer du udbyttet af lektiehjælpen på disse online-tjenester?

Hvad hjælper eleverne mest?

Vi er glade for at se, at eleverne sætter pris på hjælpen fra Restudy. Det har altid været en af vores prioriteter med udviklingen af vores læringsplatform. Derfor er det vigtigt for os at forholde os til elevernes feedback i bestræbelserne på at lave den bedst mulige oplevelse for vores brugere.

Deltag eller følg med i debatten på Twitter.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk