21 meninger om en god undervisningsvideo fra dine kollegaer

I vores sidste blogindlæg har vi nævnt, at de fleste lærere var enige om, at en god undervisningsvideo er kort, informativ og præcis. Men vi modtog så mange gode meninger og tanker om en god undervisningsvideo fra vores undersøgelse*, at vi ønsker at dele dem med dig.

Her kan du læse de bedste tanker fra andre undervisere, dine kollegaer. Vi håber, at disse tanker kan hjælpe dig at lave de bedste undervisningsvideo til dine elever.

En video som er hurtig og kontant, med en god gennemgang af emnet samt en opsamling på begreber.

En video der formidler et indhold, kort klar og forståligt så stoffet efterfølgende kan anvendes efter den ønskede didaktiske hensigt.

Varierende stemme, faglig kvalificeret, visuel varieret.

En hvor emnet gennemgåes hurtigt. Eleverne kan jo bare se det igen eller pause hvis de har brug for en tænke pause. Dvs. der er ingen grund til at indlægge tænkepauser eller sige “øhhh”. Nogle gange laver jeg screencast af løsninger i Maple og encoder dem ved dobbelt hastighed inden de gives til eleverne. Det passer meget godt til moderne tålmodighed hos elever.

Tydelig angivelse af indhold. At den er kort. At den passer i en overskuelig sekvens i et undervisningsforløb. Tydelig tekst og tale. Det bliver talt med naturlig stemme i et naturligt leje. Tavleundervisning krydret med fx billeder af eksempler.

En video, som giver en ny vinkel på emnet.

En kort og præcis forklaring af indholdet. Gerne kryddert med lidt godt humør undervejs.

Den er kort. Den er viser noget, som bedre kan ses end forklares. Den er måske lidt sjov.

“Den er relevant, målrettet og har en form for elevaktivitet tilknyttet.”

Brugt rigtigt kan en video formidle meget viden. Dermed også sagt, at der er to faldgruber: – at man – i formidlingens navn – bliver for overfladisk – at man – i faglighedens navn – bliver for “tung” i sin præsentation. Dette handler ikke kun om længde, men også om, at der helst skal være mange illustrationer.

Den er kort og præcis. Den er informativ eller instruktiv. Den er illustrativ.

En engageret lærer/stemme. Vigtigste stikord. Konkrete eksempler. Billeder. Lidt humor.

Kort og med hastig, men klar tale (eleverne kan spole). Det skal holdes enkelt. Hvis det er komplekst så hellere 2 videoer end 1 lang. Videre kan man tilføje aktiveringspauser så eleverne fx skal lave små refleksioner eller små multiple choice quizzer undervejs. Ikke nødvendigvis svære, bare for at aktivere dem løbende fremfor at holde dem passive hele videoens længde.

Skal fange eleverne, tale direkte til dem. Der skal være variation – ikke bare en person der snakker foran en tavle, men billeder, eksterne videoklip, gerne personer der interviewes. Desuden bør der indlægges spørgsmål som eleverne skal besvare, så de bliver aktive.

Den er kort. Den er faktuel. Den er fokuseret.”

Kort og præcis, med opsummering af de vigtigste pointer.

Det kan jeg ikke give et kort svar på, men den skal adskille sig fra den oplevelse af undervisningen, eleverne ellers har.

Fokuseret. Den skal handle om et begreb eller et fænomen. Den skal være kort: fem til ti minutter (allerhøjst et kvarter). Der er flere årsager: i) For en lærer er det nemmere at inddrage en video som er kort i mange sammenhænge. ii) Eleverne (stx) har ikke tålmodighed til at se længere videoer. For matematik er det ideelt, hvis eleverne af eget initiativ finder videoerne frem, når de har brug for at repetere en bestemt opgavetype.

Tjek Hans Rossling på YouTube. Det er sprællevende og begejstret!

En god undervisningsvideo forklarer alle de ting, der ofte er “hemmelige” når man læser i matematikbogen, så de ting der umiddelbart forekommer svært for eleverne når de læser teksten i bogen, fx de enkelte trin i et bevis. De skal forklares i videoen, sådan at den kan bidrage til en forståelse eleverne ikke får blot ved læsning i bogen. Videoer virker bedst for elever, hvis de 1) er lavet af dem selv eller deres klassekammerater – da vil forklaringer og sprog passe til eleven (læreren skal selvfølgelig sikre at det faglige indhold er i orden) 2) er lavet af holdets lærer, da vil eleverne genkende lærerens måde at forklare stoffet på 3) kan bruges, hvis 1) og 2) ikke er til rådighed, videoer lavet af for eleven ukendte personer.

Kort, præcis og – om muligt – rettet mod det materiale man bruger.

Vi håber at se flere undervisningsvideoer fra dygtige lærere fra hele Danmark snart!


* Resultater fra en Restudy-undersøgelse, hvor 431 danske lærerens brug af undervisningsvideoer er blevet afdækket.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk