Interview med Jan B. Sørensen om hans erfaring med videoundervisning

Jan B. Sørensen er den afholdte lærer på Restudys matematikvideoer. I løbet af årene har Jan optaget mere end 220 matematikvideoer med Restudy i vores studie. Det svarer til omkring 2.860 minutters videoundervisning. Der blev på Restudy streamet over 1,3 millioner minutters matematikvideoer med Jan i skoleåret 2014/15!

Vi har spurgt Jan om hans erfaringer med videoundervisning. Jan er selv underviser på Aalborg Studenterkursus i matematik og datalogi.

Hvornår var den første gang du brugte videoer i din undervisning? På hvilken måde brugte du videoer dengang?

Jan: For 8 år siden som et supplement til bogen for et fjernundervisningshold.

Kan du huske din første reaktion på brug af videoer i undervisningen? Var du positiv eller skeptisk i begyndelsen?

Jan: Jeg lavede selv videoerne og var meget positiv.

Kan du fortælle mig om processen, du går igennem, når du skal lave dine egne videoer? Hvad var det, der gjorde, at du begyndte at lave videoer?

Jan: Jeg gjorde mig klart, at perfektion ikke er målet, men derimod et fornuftigt indhold formidlet i en tone og et tempo, så det er til at holde ud at se på, og at videoen ikke måtte være for lang. Endeligt, at i hvert fald de første videoer helst skal være om noget meget “vigtigt”, så man derved sikrer, at flest muligt og helst alle faktisk ser videoerne, fremfor blot de få, særligt interesserede.

Det vil være interessant kort at høre om, hvordan du startede med at lave videoer til Restudy, og hvor meget denne proces adskiller sig fra dine egne.

Jan: Jeg gjorde mig for det første klart, at jeg ikke ville være bundet af noget bestemt bogsæt, men derimod ville bruge det bedste fra flere kilder, herunder mine egne noter. Jeg opskrev så fagets kernestof i emner og inddelte hvert emne i delemner, hvorefter jeg overvejede, hvad jeg gerne ville have med som supplerende stof. Jeg forsøgte i denne proces at indtænke både skriftlig og mundtlig eksamen. Endelig overvejede jeg for hvert delemne, hvor mange videoer det skulle blive til, én eller flere, så hver video ikke blev for lang – men alligevel blev nogle videoer for lange.

Hvordan har du det med, at det netop er dit fag, der er blevet vist hele 1,3 millioner minutter af på Restudy? Du har jo lavet en stor del af videoerne i dette fag.

Jan: Det synes jeg er sjovt, og jeg har ikke noget imod, når jeg ind imellem bliver genkendt, da det er for noget godt, som jeg helt og fuldt kan stå inde for. Det var dog på ingen måde et mål i sig selv, men blot en positiv bieffekt.

Hvad er din mening om videoundervisning? På hvilken måde bruger du videoer?

Jan: Video er et fint supplement til undervisningen på mange måder. De kan anvendes som lektie, som repetition eller til selvstudie alene eller i grupper. Video bør og kan dog ikke med fordel afløse almindelig undervisning i nogen større grad ud over fjernundervisning, hvor det sker af nødvendighed.

Hvor ofte brug du videoer i din undervisning nu?

Jan: 3-4 gange om måneden.

Har du også praktiseret Flipped Classroom i dit klasseværelse? Hvad er din mening om det?

Jan: I nogen grad ja. Hvor materialet i videoen har en passende længde og ikke er for svært, kan det fungere rigtigt godt, evt. med en kort opsamling på teorien på klassen inden opgaveregning.

Tror du, at videoundervisning giver bedre mulighed for undervisningsdifferentiering?

Jan: Ikke i sig selv, men det kan anvendes som ét blandt mange midler til undervisningsdifferentiering fx ved, at de dygtigste elever selvstændigt skal sætte sig ind i noget ud over kernepensummet.

Kan du se andre oplagte pædagogiske fordele ved at bruge videoer i undervisningen?

Jan: Gentagelse. Eleverne har mulighed for at se det samme igen og igen og i det tempo, de gerne vil – hvor den alm. undervisning er ”once and done”.

Hvad er dine elevers mening/reaktion på brug af video i undervisning?

Jan: Mine elevers reaktioner er generelt meget positive.

Du har sagt at elevers reaktioner om videobrug er generelt meget positive. Kan du uddybe nærmere?

Jan: Nogle elever er glade for at kunne se en video inden undervisningen, så de føler sig forberedte. Andre er glade for at kunne se den efter undervisningen, så de i eget tempo kan bruge det som en del af efterbehandlingen. Endnu andre er glade for at kunne se videoerne, hvis de har været syge. Endelig er rigtigt mange – også elever, jeg ikke har – glade for at bruge videoerne under eksamenslæsning til mundtlig eksamen.

Kan du se nogen konkrete eksempler med elever, hvor videoer har været meget effektive eller nyttige?

Jan: Nej. Jeg kan ikke adskille effekten af videoerne fra effekten af de mange andre elementer i undervisningen.

Men kan du se nogen direkte ændringer hos dine elever, fra dengang du begyndte at bruge flere videoer i din undervisning?

Jan: Større udbytte af lektielæsning både kollektivt og individuelt.

David Thornburg har engang sagt “Any teacher that can be replaced with a computer, deserves to be”. Hvad synes du om det? Kan videoundervisning erstatte live-undervisning?

Jan: Ikke 100 % og slet ikke med fordel, men i form af lærerstøttet undervisning på fjernhold kan det ske i nogen udstrækning.

Hvis en lærer, som er begyndt at bruge videoer i hans/hendes undervisning og har brug for lidt tips til at komme rigtigt i gang, hvad ville dine råd så være?

Jan: Bare prøv det. Prøv fx at give en 10 min. video for som lektie som optakt til et nyt emne. Hvis du selv skal lave videoen, så glem perfektionismen – det er lige meget, om du siger øh… undervejs, hunden gør, eller et af børnene lige vil vide, om de må tage en is. Det giver bare din video en menneskelighed, som gør, at eleverne føler sig mere trygge, når de ser den.

Jan, mange tak for samtalen!

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk