Digital læringsplatform hjælper eleverne med lektierne

Hver tredje elev laver af og til, sjældent eller aldrig lektier, viser undersøgelse som for nylig er offentligt og senest kommenteret på Gymnasieskolen.dk.

At mange gymnasieelever har svært ved eller helt dropper lektielæsningen kommer ikke som nogen overraskelse. Hvert år udarbejder vi hos Restudy en rapport over brugen af vores platform. Næsten 70 % af de adspurgte angiver i år at de ofte eller jævnligt oplever at gå i stå eller helt opgiver lektierne.

Forskningsprojektet om undervisning på de gymnasiale uddannelser af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier understreger, at de fagligt svage elever laver færrest lektier, men at også en del af de fagligt stærke elever sjældent eller slet ikke laver deres lektier. Professor Helle Mathiasen antager at nogle af de fagligt stærke elever synes at lektier er unødvendige, mens de fagligt svage elever synes, at de er for svære.

Vi har indsamlet besvarelser fra over 3500 elever med forskellige faglige niveauer og social baggrund, og vores undersøgelse peger på at mange elever har søgt hjælp online. Her er Google den mest anvendte lektiehjælper. Restudy og Wikipedia ligger på anden og tredjepladsen med henholdsvis 78 og 76 %. Eleverne går altså i høj grad online efter hjælp, men det kan godt være en stor og uoverkommelig opgave for mange, at finde det søgte på store og brede portaler som fx Youtube. Restudy giver som undervisningsplatform eleverne et afsæt for at tillære sig viden når, hvor og hvordan det passer dem, og de oplever at det gør en stor forskel. Således tilkendegiver et flertal på næsten 80 % i undersøgelsen, at Restudy har bidraget til højere karakterer, og det har en statistisk analyse af karaktererne i matematik, på de skoler der bruger Restudy, desuden bekræftet.

Flipped Classroom kan højne engagementet i klassen

For at få eleverne til at møde mere forberedte op, henviser professor, Helle Mathiasen til konceptet om Flipped Classroom. Mange lærere integrerer allerede video i undervisningen i dag, men det er noget der i langt højere grad bliver efterspurgt blandt eleverne. Op imod 40 % af eleverne, der har deltaget i brugerundersøgelsen, oplyser således at deres lærere har anvendt Restudy-videoer i deres undervisning, men næsten 50 % så gerne at der blev brugt flere videoer.

Eleverne er således i høj grad motiverede for større integration af videoer i undervisningen, og det at flippe klasseværelset kan således vise sig at have en positiv indvirkning på elevernes engagement på klassen og  lektievaner generelt.

Som adaptiv læringsplatform kan Restudy bidrage med faglig fordybelse og lektiehjælp inden- og udenfor skoletiden, og læreren kan skabe mere dynamiske og varierende undervisningsformer, styrke fagligheden igennem større deltagelse og inkludere alle elever uanset baggrund og forudsætninger.