To ting du som underviser kan gøre for at hjælpe dine studerende til bedre mundtlige eksamener

mundtlige eksamener

Gæsteblogger Lauge Vagner Rasmussen har skrevet et indlæg om pitchet, den korte overbevisende mundtlig præsentation. Lauge er co-founder af Pitcherific og tidligere ekstern lektor ved Aarhus Universitet som underviser i entreprenørskab, herunder blandt andet i Pitching. I indlægget giver Lauge bud på, hvordan pitching kan være et nyttigt værktøj – ikke mindst i eksamensperioden – og hvordan de arbejder med den gode præsentation hos Pitcherific.

Den svære mundtlige præsentation

Du kender måske en faglig dygtig elev, som klarer sig godt skriftligt, men ikke mundtligt. Der er nemlig stor forskel på at være god skriftlig og god mundtlig. Mundtlige præsentationer (fx en mundtlig eksamen) er udfordrende ikke kun for de elever, som umiddelbart er utrygge ved præsentationssituationen, men for de fleste, der ikke har erfaring i at præsentere overbevisende mundtligt. Gennem dialog med flere gymnasielærere og fra min egen erfaring som ekstern lektor i entreprenørskab, er min opfattelse, at vi kan lette byrden for eleverne og hjælpe dem til at håndtere den mundtlige præsentation bedre. Måske kan vi endda transformere elevens utryghed og tvivl om egne præsentationsevner til overskud og bedre resultater foran underviser og censor. Hvorfor det er vigtigt, og hvordan vi gør det, giver jeg et bud på i det følgende.

Pitchet – genvejen til bedre mundtlige eksamener?

Pitchet – den korte, men overbevisende mundtlige præsentation – er efterhånden en integreret del af undervisningen i mange innovationsfag; for hvad hjælper det at have en god idé, hvis vi ikke også formår at overbevise andre om dens værdi? Det samme er gældende for de elever, der præsenterer foran klassen eller ved eksamensbordet; det handler ikke blot om have viden og kompetence, men om at bruge, vise og formidle viden og kompetence. Det er derfor pitching, som kompetence, er relevant og vigtig at udvikle.

En vigtig, tværfaglig kompetence

Den skarpe mundtlige præsentation er ikke kun en specialistkompetence, anvendelig i innovationsfag og i præsentationen af idéer, men en generalistkompetence. Den er tværfaglig – eller rettere metafaglig – fordi den styrker formidlingen af indholdet fra andre fagligheder, uanset om det er matematik, geografi, dansk eller noget fjerde. At mestre pitch-kunsten handler om at have noget på hjerte (vide noget), om fokuseret forberedelse (udvælge og målrette denne viden som et budskab mod en bestemt modtager) og at have evne og mod til at formidle overbevisende mundtligt (tale klart og tydeligt, have øjenkontakt og udvise passion). Pitching er derfor et stærkt værktøj, også når klasselokalet senere erstattes af arbejdspladsens mødelokaler, messestande og konferencesale.

Hvordan underviser man i at præsentere kort og overbevisende?

Selvom pitching – klar, kortfattet kommunikation – er en almen kompetence, er det ikke et decideret fag på skoleskemaet. Når vi skal udvikle stærke mundtligt-fagligt elever, som tør at tage ordet og som evner at formidle overbevisende, kan vi hjælpe med to ting. For det første ved at tilbyde anledninger til fokuseret at arbejde med det mundtlige. I sidste ende er det ikke en refleksionsøvelse at blive bedre mundtligt, men en praktisk træningsøvelse, som kræver repetition. Anledninger, som fx at lave jævnlige øvelser både i klassen og i form af hjemmeopgaver, er afgørende for, at eleverne prioriterer at forberede og øve sig. Som et andet element, der kan støtte elevernes mundtlige udvikling, er at tilbyde værktøjer at arbejde med mundtlighed i praksis. Værktøjer er vigtige, fordi de giver eleverne en måde/ramme og en struktur for forberedelsesprocessen, så de ved, hvordan de kan arbejde med og træne mundtligheden både inden- og udenfor klasseværelsets rammer.

Pitcherific gør det let og effektivt at forberede sig

Pitcherific er et online værktøj, der gør forberedelse til pitchet og den mundtlige eksamen meget let – både for dine elever og dig som underviser. Det er skabt til direkte anvendelse af eleverne selv, men indeholder også underviserværktøjer, som kan hjælpe til at strukturere undervisningen, herunder lave øvelser og dermed integrere værktøjerne. I den følgende video fortæller vi mere om tankerne bag Pitcherific.

Sådan kommer du i gang med Pitcherific

Pitcherific værktøjerne bliver allerede brugt på uddannelsesinstitutioner og inkubatormiljøer både i Danmark og i udlandet. I samarbejde med Restudy har vi lavet en video, som viser mere om, hvordan Pitcherific virker.

Hvis du vil vide mere om værktøjerne og få mere inspiration omkring pitching, kan du besøge Pitcherifics blog.


I et samarbejde med Restudy har vi lavet et kampagnetilbud på værktøjerne. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Pitcherific kan indgå i din undervisning? Så giv Lauge et kald på tlf. 61714333 eller læs mere om Pitcherific til uddannelser her pitcherific.com/for/education.

Nyhedsbrev

Kontakt

Nørre Voldgade 21 3.-4. sal
1358 København K
Danmark

CVR: 32562078
Email: vandel@restudy.dk