17 tips og tricks til at skrive en god SRP opgave

Vi har bedt en række lærere om at dele deres vigtigste råd omkring SRP med dig, så du kan skrive den bedst mulige opgave. Her kan du nu læse 17 gode tips fra forskellige lærere. God arbejdslyst!


 

Sørg for grundigt at etablere rammen om din opgave, så du kan skrive hvor som helst i opgaven hvornår som helst. Det vil nemlig blive nødvendigt.

Oliver Holm

Mit vigtigste råd i forbindelse med forberedelse til SRP er todelt: (det knytter sig mest til historie og samfundsfag): Gå tidligt igang med at finde litteratur, artikler og relevante hjemmesider. Sæt post-its i bøgerne, lav book-marks på hjemmesiderne og systematiser dit materiale. Samtidig med det, er det en god ide, at du hele tiden tænker over, hvad egentlig er du vil undersøge. Hvad undrer dig? Hvad er dit overordnede spørgsmål? F.eks. kan man synes Cubakrisen er nok så spændende, men hvad er det for en problematik man gerne vil belyse? Er det baggrunden for krisen, den politiske magtkamp, Cubas placering i den kolde krig, våbenkapløb eller Kennedys handlemuligheder? Hvis du arbejder på denne måde frem mod din sidste vejldning er du godt forberedt på selve opgaven. Rigtig god fornøjelse.

Sebastian Lang-Jensen

Mit råd er jo afhængig af eleven, men generelt vil jeg sige: Anskaf og læs dit kildemateriale i god tid, allerede mens du får vejledning af dine lærere. Sørg for du har læst det inden du får opgaven udleveret.

Peter Majland

Det vigtigste råd til eleverne i forbindelse med forberedelsen til SRP er, at de får udnyttet deres vejledningstidspunkter bedst muligt. Det betyder at de skal være forberedt, have sendt en mail med deres spørgsmål til læreren inden de kommer, og at de efterbehandler de informationer de får af lærerene til vejledningerne umiddelbart efter de har fået dem.

Jesper Nymann Madsen

Jeg prøver at få eleverne til at fokusere på sagen og hvad deres undersøgelse kan gøre for sagen. Den bedste måde jeg kan gøre det, er ved at spørge eleverne “Hvad er målet”.” 

Ken Mathiasen

Mit vigtigste råd er at det er vigtig at bruge fagets sprog og begreber.” 

Mette Malmqvist

Gå i gang så tidligt som muligt – skriv de “letteste” afsnit først, så er du godt i gang. Sørg for at have en tydelig rød tråd igennem opgaven – henvend dig i opgaven gerne direkte til læseren. Overhold formalia: svar på HELE opgaven. Hold opgaven inden for tilladte antal sider. Alfabetiseret litteraturliste, osv.” 

Jakob Gøricke Jensen

Du skal ikke opklare kræftens gåde – du skal skrive en opgave. Dvs.: Præsentere kendt viden, anvende kendte metoder (beregning/analyse), indhente andres holdninger – og gøre det på din egen nuancerede måde. Skriv – og vær klar over at det skal redigeres/flyttes/forandres Skriv – også inden skriveperiode – fx mens du læser artikler/bøger. Skriv – som du forestiller dig nogle af afsnittene skal være – også inden skriveperiode. Det kan virke som spildt arbejde, men betyder at du har haft formuleringer i dit hoved. Det gør at du arbejder både med stof/indhold og sprog i din opgave. Til mange opgaver hvor man skal have noget aktuel viden/holdning med er Infomedia fantastisk – især i afdelingen for fagblade og magasiner. Lav i god tid aftaler om hjælp – især til det sproglige. Vær forsigtig med at hente hjælp til indhold – både fordi en anden kan misforstå opgaven og fordi det kan tendere til snyd. Det er en fantastisk følelse at have gjort det – og have gjort det selv. Det giver dig et boost som du kan leve højt på længe. Også selv om karakteren ikke nødvendigvis er 10 eller 12 🙂

Lærer fra Gymnasiet HTX Skjern

Husk den røde tråd.

Lærer fra Aabenraa Statsskole

Brug din vejleder og overhold mødeaftaler. Vær forberedt til vejledningen.

Lærer fra Aalborg studenterkursus

Hav styr på formalia – kildehenvisninger, abstract, indholdsfortegnelse – det virker professionelt. Tænk i en overordnet struktur, hvor opgaven udvikler sig fra det redegørende over noget analyserende til perspektivering/diskussion. Forsøg at få begge fag til at indgå naturligt i hele opgaven, så den ikke virker som to separate faglige opgaver, men bliver til en enhed, hvor man ikke kan skelne hvilket fag der er i fokus.

Lærer fra UC Holstebro

Sørg for tidligt og grundigt at etablere rammen om din opgave, så du kan skrive hvor som helst i opgaven hvornår som helst. Det vil nemlig blive nødvendigt.

Lærer fra VUC Roskilde

Dokumentation, dokumentation, dokumentation. Ved at kunne dokumentere sine udsagn undgår man at komme med egne meninger eller viderebringe myter.

Lærer fra Aalborg Katedralskole

Hvis du skriver i matematik, skal du give dig til at regne på tingene /sætte tal ind/gennemgå beviserne i stor detalje inden skriveperioden. Det er meget vigtigt, at du får snakket med dine vejledere om de ting, du ikke kan finde ud af, inden du sidder selv med det.

STX lærer

Det vigtigste er at ha’ en klar og afgrænset problemformulering. Derfor er arbejdet med at komme frem til den problemformulering, eleven gør sig mere eller mindre eksplicitte overvejelser om, allervigtigst: Hvad er din undren? Hvad er det du gerne vil ha’ svar på?

Lærer fra Rødovre Gymnasium

Gå tidligt i gang, og træf afgørende beslutninger tidligt. Det bliver ikke nemmere af at vente.

Lærer fra Viborg Gymnasium og HF

1) Inden du går i gang – Det er IKKE dig der skal lave en Opgaveformulering, det er lærerne. MEN du skal finde ud af HVAD din opgave skal omhandle. 2) Når du skriver – Du skal altid vide – hvorfor du skriver det du gør – ellers skriver du bare for at “skrive noget”. Eller sagt sådan her: Hvis du pludselig ikke ved hvad du vil med det du skriver, så slet det. Og – hvis du bruger en Figur i din besvarelse, så FORKLAR hvad den viser. Censor ved ofte godt hvad figuren handler om – men gør du?. Det får du IKKE fortalt, hvis du bare skriver: Figuren viser “dit eller dat” – FORKLAR hvad figuren viser ved at gennemgå den – feks Proteinsyntesen…. 3) Din opgave skal være en “god historie” – altså, DROP følgende: “det kommer jeg ind på senere” – som før sagt” – det er dræbende for læseren. Drop med at skrive hvad du vil skrive om (indledning) – og drop med at skrive hvad du lige har skrevet (resume) – SKRIV hvad du vil fortælle. Held og lykke.

Lærer fra Gladsaxe Gymnasium

Nyhedsbrev

Kontakt

Teglvænget 29
7400 Herning
Danmark

CVR: 32562078
Email: info@restudy.dk